Skip to main content

Nu ska idrotten i sydost spara energi

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2012 13:39 CEST

Energikontor Sydost ska, tillsammans med Smålandsidrotten, hjälpa idrotten i sydost att spara energi. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet är att idrottsföreningar ska spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

Avancerade idrottsanläggning som simhallar och ishallar kan ofta spara mellan 25-35 procent av energianvändningen. Men även mindre klubbstugor inom till exempel fotboll, orientering och golf har potential att spara energi genom enklare åtgärder kring exempelvis belysning, värme, ventilation och varmvatten.

-Beteendet hos dem som är på en anläggning har också stor betydelse när man vill spara energi, säger Roger Gunnarsson, projektledare på Energikontor Sydost. Att använda lokalerna på rätt sätt och stänga av och släcka ner när man går hem ger mer än vad man tror. Vi kommer att fokusera på golfklubbar och EM i damfotboll, som utspelas i Växjö och Kalmar 2013.

Arbetet i sydost är en del av det nationella projektet Uthållig idrott som de svenska energikontoren nu startar tillsammans med Riksidrottsförbundet. I projektet ingår förutom anläggningar också de resor som idrotten gör.

Alltför många idrottsresor till träning och tävling sker idag med bil. Idrottsföreningar ska få ökad kunskap om alternativ till bilen och prova dessa. Målet är att minska klimatpåverkan från idrottens resor med 5 procent.

-Energikontor Sydost har stor erfarenhet av att hjälpa olika sektorer i samhället som industri, hushåll och fastighetsägare med att spara energi, säger Roger Gunnarsson. Idrotten är ett område som är väldigt spännande. Målet är att genom långsiktig energieffektivisering få mer pengar till idrottens viktiga verksamhet samtidigt som vi minskar dess klimatpåverkan.

Projektet ska pågå fram till hösten 2014 och finansieras till största delen av Energimyndigheten.

För mer information:
Roger Gunnarsson, projektledare Energikontor Sydost
Telefon:0706-20 83 05
E-post: roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Katarina Bååth, nationell projektledare Uthållig idrott,
Energikontoret Regionförbundet Örebro
Telefon: 019-602 63 74

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera