Cjvxusvlfp3lavp5xjud
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Livlig diskussion på utbildningsdagen om belysning och livscykelkostnader

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 14:05 CEST

Energikontor Norr via projektet GreenS genomförde en tisdag 17 oktober en utbildningsdag i Luleå i projektet tillsammans med Energimyndighetens belysningsutmaning och Upphandlingsmyndigheten. Flera kommuner, regionen, Belysningsbranschens riksorganisation och flertalet leverantörer deltog i utbildningen för hur man upphandlar belysning för en hållbar framtid ur ett miljöanpassat perspektiv.

Ipedmuistvvnsyxibyxc
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

​Rundabordssamtal i projektet GreenS kring belysning i Luleå 18 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 14:12 CEST

Den 18 oktober sker ett rundabordssamtal i GreenS, ett EU-projekt för att öka andelen miljöanpassad upphandling, där referensgruppen i projektet ses. Träffen sker på Energikontor Norr i Luleå och temat för dagen är belysning. Aktörer med anknytning till ämnet är inbjudna för att diskutera hur vi kan få till hållbara upphandlingar inom belysningsområdet.

L2nygvm0pnbhnkrroxog
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Upphandla hållbar belysning för en lysande framtid – en regional dialog i Luleå 17 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 15:03 CEST

Varmt välkommen till en regional dialog kring hållbar belysning den 17 oktober i Luleå på Scandic. Dagen håller Energikontor Norr via projektet GreenS i samverkan med Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Syftet med dagen är att sprida kunskaper kring upphandling och hållbar belysning samt ge inspiration och mod.

B1veye6qnjgfz3ydrhra
Vqbfruyy4xjzvcndvqly

Energikontor Norr efterlyser Klimatkämpar från Norr

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 15:37 CEST

Är ditt företag eller organisation en av våra Klimatkämpar från Norr? Har ni produkter eller tjänster hjälper andra att minska sina CO2-utsläpp så är det er vi söker. Hör av er till Energikontor Norr och berätta allt om era superkrafter!

Ptimmsimwtkiivc5evis
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Referensgruppsmöte i GreenS – Miljöanpassad offentlig upphandling och transporter

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:59 CEST

15 juni träffades deltagarna i den svenska referensgruppen i projektet GreenS på Energikontor Norr i Luleå för det femte rundabordssamtalet i projektet GreenS, ett Horizon2020 projekt med syfte att öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling i EU. Temat för träffen var fordon. Referensgruppen består av leverantörer, inköpare, myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.

Eiec7163lzv0j4ruyx6l
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Isolamin går i täten för att minska koldioxidutsläppen i regionen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:09 CEST

​Isolamin är ett företag i Överkalix som tillverkar, och är världsledande inom, sandwichelement och systemlösningar för bland annat marin-, bygg- och industrimarknad. Företaget gjorde i början av året en energikartläggning av sin verksamhet som omfattar 14 000 kvadratmeter fastigheter. Av kartläggningen framkom att flera åtgärder kan spara såväl stora mängder energi som stora belopp pengar.

Dbtrdf9hlhco9fzhcn44

Partnermöte i GreenS – Olika förutsättningar för miljöanpassad offentlig upphandling i partnerländerna

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 11:28 CEST

16-17 maj hölls partnermöte för GreenS i Norrbotten, Luleå. På mötet diskuterades hur arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling kan fördjupas och underlättas för kommuner och myndigheter.

Nozbnmi0fhgjqzuapf2o
Zpekilt3jqbzngrr5hgq

Thomas Björnström ny styrelseordförande för Energikontor Norr

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 15:04 CEST

Energikontor Norr har nu fått en ny styrelseordförande. Ny ordförande är Thomas Björnström som tidigare suttit med i styrelsen. Thomas arbetar idag som energichef i Kiruna och ansvarar för verksamheten i kommunägda Kiruna Kraft som producerar el och levererar fjärrvärme till hela Kiruna inklusive den nya stadskärnan.

Tuyhgbho7rwuaevmraya
Vqbfruyy4xjzvcndvqly Sq0kucrmpzax799plafd

Omvärldsanalys – Energikontor Norr tittar på affärsnyttan med hållbarhet

Nyheter   •   Feb 16, 2017 13:25 CET

I årets första omvärldsanalys tittar Energikontor Norr på affärsnyttan med hållbarhet och hur det ser ut bland de små och medelstora företagen i Norrbotten.

Dpjrowoxabrabylscckx
Zpekilt3jqbzngrr5hgq

Nytt statistikverktyg gör energiplaneringen lättare

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 15:27 CET

Inom kort lanseras ett webbaserat verktyg som visar statistik över energianvändningen i norr. Med det nya verktyget Energiluppen är syftet att hjälpa kommuner och andra aktörer i de två nordligaste länen att följa upp och planera sina energiåtgärder. Statistikverktyget är utvecklat av Energikontor Norr och lanseras i början av mars.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • kaqktarinake@eanrifgesohuotqnevrrggiikipcdontornnsorecr.gnse
 • 0920-20 02 64
 • 070-184 22 60

 • Presskontakt
 • Projektledare/Ansvar för omvärldsbevakning
 • tord@energikontornorr.se
 • 0920-20 02 62
 • 070-55 629 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • tim@syenergikoozwuntkotlorcznorr.sxne
 • 073 -760 02 63

Om Energikontor Norr

Den handlingskraftiga regionala energiaktören i norr

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Norrbotten läns landsting ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar drygt 10 engagerade medarbetare.

Adress

 • Energikontor Norr
 • Kungsgatan 46
 • 972 41 Luleå
 • Sverige