Energikontor Norr startar energieffektiv samverkan med ICA-butiker

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 13:45 CEST

​Energikontor Norr inleder i höst en samverkan med ett flertal ICA-butiker i Norrbotten som vill energieffektivisera sina lokaler och verksamheter. I projektet Regionala noder är Energikontor Norrs uppgift just att stötta små och medelstora företag som vill effektivisera sin energianvändning.

Omvärldsanalys – Energikontor Norr tittar på hållbar fastighetsanvändning

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 12:59 CEST

Fastigheter är ett betydande område att titta närmare på för att vi ska kunna minska vårt klimatavtryck. Sektorn bostäder och service står för hela 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige. I vårens omvärldsanalys kartlägger vi på Energikontor Norr värdet av en hållbar fastighetsanvändning och hur vi kan nå dit tillsammans.

Eljest bygger socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostäder i Luleå

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 11:48 CEST

2016 grundade Arkitekterna Nordmark & Nordmark dotterbolaget Eljest. Bolaget är med i Energikontor Norrs projekt Gröna energiinvesteringar och ska bidra till mer hållbara byggnadsprojekt. Albin Grind och Josefina Nordmark från Eljest berättar mer i Arctic Mirrors podcast om hur de vill göra det möjligt för alla att bo hållbart.

Aktörer samlades kring hållbar fastighetsförvaltning i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 13:53 CEST

Den 2 maj samlades ett 50-tal personer inom energi- och fastighetsbranschen på Folkparken i Skellefteå där Energikontor Norr arrangerade seminariet Hållbar fastighetsanvändning. Dagen var ett kompetenshöjande inslag i projektet LEK3 som handlar om hållbar fastighetsanvändning genom samverkan.

Välkommen till konferens om att öka andelen grön offentlig upphandling i Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 10:51 CET

Vi önskar dig som är inköpare i kommunen varmt välkommen till slutkonferensen i projektet GreenS den 26 april på Scandic i Luleå, där vi kommer prata om hur vi kan öka andelen grön offentlig upphandling i regionen genom att ställa rätt krav.

Öppet informationsseminarium kring energiinvesteringar och lokala satsningar i norra Sverige, 19 april i Piteå

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:46 CET

​Vi i projektet Gröna energiinvesteringar bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium där vi berättar om energiinvesteringar i norra Sverige, lokala satsningar och vilka fantastiska möjligheter som finns här i Norrbotten för hållbara energilösningar!

Inspirerande rundabordssamtal om hållbar upphandling utav datorer och bildskärmar i projektet GreenS

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 08:44 CET

​I februari arrangerade Energikontor Norr det sjunde rundabordssamtalet i GreenS med referensgruppen och flertalet intressenter på multi-nivå. GreenS är ett EU-Horizon2020 projekt, med syftet att öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling. Temat för träffen var datorer och bildskärmar och där medverkade bland annat IT-leverantören Atea.

Se filmen som visar hur vi kan få solvärme året runt

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:59 CET

​Det finns gott om solenergi i Norrbotten. För att ta till vara på den vill Energikontor Norr i projektet Gröna energiinvesteringar lyfta fram säsongslagring av solvärme och som en hållbar energilösning att investera i. För visst vore det häftigt att kunna visa ett samhälle i arktiskt klimat som värms med sol året om? Vi har tagit fram en film som visar hur det kan se ut.

Rundabordssamtal i Luleå om hållbar upphandling av datorer & bildskärmar i projektet GreenS

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 10:12 CET

Energikontor Norr bjuder in till ett rundabordssamtal för referensgruppen i projektet GreenS, som har som syfte att öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling i Norrbotten. På referensgruppsmötet som hålls nu den 22 februari hos Energikontor Norr i Luleå är temat Datorer & Bildskärmar. Rundabordssamtalen är uppbyggda för att hålla referensgruppsmöten på multi-nivå. Därför bjuder Energikontor Norr in aktörer från myndigheter, regionen samt andra lokala aktörer till mötet.

Också inköpare från hela länet är inbjudna tillsammans med branschorganisationen och leverantörer. Rundabordssamtalen har ett lärandesyfte och finns även inspelade och uppladdade på projektplatsen för den som vill titta i efterhand.

Under mötet kommer Upphandlingsmyndigheten berätta om de nya upphandlingskriterierna som håller på att tas fram för produktområdet Datorer & Bildskärmar. Kriterierna har nyligen varit ute på remiss och ska sammanställas till kriteriebiblioteket.

Leverantörer kommer att medverka under samtalet och berätta om sitt hållbarhetsarbete.

Under dagen kommer temat för projektets avslutskonferens att diskuteras. Slutkonferensen för GreenS hålls i Luleå och kommer att kretsa kring att öka andelen hållbar upphandling i regionen. Konferensen är planerad till den 26 april 2018 och vi välkomnar alla inköpare att komma!

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

​Energikontor Norr bjuder in till ett rundabordssamtal för referensgruppen i projektet GreenS, som har som syfte att öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling i Norrbotten. På referensgruppsmötet som hålls nu den 22 februari är temat Datorer & Bildskärmar.

Läs vidare »

NK Lundströms i Västerbotten satsar på sitt energiarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:16 CET

Sågverket NK Lundströms Trävaror AB ligger i Tväråbäck (Vännäs, Västerbotten) och har funnits sedan 1931. Verksamhet har en total energianvändning på 28 GWh (gigawattimmar). Vi pratade med Kent Roger Eriksson, underhållselektrikern på företaget som är drivande i energiarbetet, om hur de arbetar med energifrågor, vilka åtgärder de tidigare satt in och vad som händer just nu.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • katarina@energikontornorr.se
 • 0920-20 02 64
 • 070-184 22 60

 • Presskontakt
 • Projektledare/Ansvar för omvärldsbevakning
 • tord@energikontornorr.se
 • 0920-20 02 62
 • 070-55 629 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • tim@energikontornorr.se
 • 073 -760 02 63

Om Energikontor Norr

Den handlingskraftiga regionala energiaktören i norr

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Norrbotten läns landsting ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar drygt 10 engagerade medarbetare.

Adress

 • Energikontor Norr
 • Kungsgatan 46
 • 972 41 Luleå
 • Sverige