Ptimmsimwtkiivc5evis
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Referensgruppsmöte i GreenS – Miljöanpassad offentlig upphandling och transporter

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:59 CEST

15 juni träffades deltagarna i den svenska referensgruppen i projektet GreenS på Energikontor Norr i Luleå för det femte rundabordssamtalet i projektet GreenS, ett Horizon2020 projekt med syfte att öka andelen miljöanpassad offentlig upphandling i EU. Temat för träffen var fordon. Referensgruppen består av leverantörer, inköpare, myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.

Eiec7163lzv0j4ruyx6l
Dshyrsk9zgrruwypv6zv

Isolamin går i täten för att minska koldioxidutsläppen i regionen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 08:09 CEST

​Isolamin är ett företag i Överkalix som tillverkar, och är världsledande inom, sandwichelement och systemlösningar för bland annat marin-, bygg- och industrimarknad. Företaget gjorde i början av året en energikartläggning av sin verksamhet som omfattar 14 000 kvadratmeter fastigheter. Av kartläggningen framkom att flera åtgärder kan spara såväl stora mängder energi som stora belopp pengar.

Dbtrdf9hlhco9fzhcn44

Partnermöte i GreenS – Olika förutsättningar för miljöanpassad offentlig upphandling i partnerländerna

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 11:28 CEST

16-17 maj hölls partnermöte för GreenS i Norrbotten, Luleå. På mötet diskuterades hur arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling kan fördjupas och underlättas för kommuner och myndigheter.

Nozbnmi0fhgjqzuapf2o
Zpekilt3jqbzngrr5hgq

Thomas Björnström ny styrelseordförande för Energikontor Norr

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 15:04 CEST

Energikontor Norr har nu fått en ny styrelseordförande. Ny ordförande är Thomas Björnström som tidigare suttit med i styrelsen. Thomas arbetar idag som energichef i Kiruna och ansvarar för verksamheten i kommunägda Kiruna Kraft som producerar el och levererar fjärrvärme till hela Kiruna inklusive den nya stadskärnan.

Tuyhgbho7rwuaevmraya
Vqbfruyy4xjzvcndvqly Sq0kucrmpzax799plafd

Omvärldsanalys – Energikontor Norr tittar på affärsnyttan med hållbarhet

Nyheter   •   Feb 16, 2017 13:25 CET

I årets första omvärldsanalys tittar Energikontor Norr på affärsnyttan med hållbarhet och hur det ser ut bland de små och medelstora företagen i Norrbotten.

Dpjrowoxabrabylscckx
Zpekilt3jqbzngrr5hgq

Nytt statistikverktyg gör energiplaneringen lättare

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 15:27 CET

Inom kort lanseras ett webbaserat verktyg som visar statistik över energianvändningen i norr. Med det nya verktyget Energiluppen är syftet att hjälpa kommuner och andra aktörer i de två nordligaste länen att följa upp och planera sina energiåtgärder. Statistikverktyget är utvecklat av Energikontor Norr och lanseras i början av mars.

Qxqmm6pyp2mq4jsggj6f
Vqbfruyy4xjzvcndvqly

Stora affärsmöjligheter för svenska företag i Manchester

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 13:56 CET

Marknadsmöjligheterna i Manchester är stora för norrbottniska och västerbottniska företag som erbjuder tjänster/produkter inom fjärrvärme. Manchester är den snabbast växande regionen i England tillsammans med London och har satt de mest offensiva klimatmålen i Storbritannien. Aktörer i Manchester efterlyser kompetens från svenska företag inom fjärrvärmesystem som kan hjälpa dem att ställa om.

Enilnemihtj2g9rax8ye
Sq0kucrmpzax799plafd

Se filmen som lyfter Norrbottens enorma potential inom hållbar energi

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 09:17 CET

Ny film om möjligheterna i norr! Norrbotten sitter på minst 50 TWh (terawattimmar) outnyttjade energiresurser och här finns kunskap och fantastiska förutsättningar vad gäller hållbara energilösningar. Projektet Gröna energiinvesteringar samlar in förslag på smarta energi- och klimatlösningar för att föra de för projektet mest intressanta objekten närmare investering. Var med du också!

Media no image

LEK³ - Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 11:03 CEST

Fokus på win-win och samverkan för en hållbar fastighetsanvändning

Den 1 augusti 2016 startar Energikontor Norrs samverkansprojekt ”LEK3 - Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan”. Huvudtanken i projektet är att åstadkomma en effektivare energianvändning i ett antal byggnader genom samverkan mellan fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag knutna till respektive byggnad. Samverkansgrupperna ska sätta gemensamma mål för fastigheternas energianvändning och klimatpåverkan och även ta fram modeller byggda på de samverkande parternas incitament för energibesparingar och möjligheter att påverka.

Projektnamnet LEK3 är ett resultat från den föregående förstudien och står för Långsiktighet, Energiansvar, Kunskap/Kompetens/Kreativitet vilka alla identifierades som mycket viktiga faktorer för att lyckas med ett energieffektiviseringsarbete som engagerar och involverar alla berörda i en byggnad.

Inom projektet kommer olika energieffektiviseringsåtgärder att realiseras. Projektets stora bidrag förväntas dock vara de kunskaper och erfarenheter kring energieffektivisering i byggnader genom samverkan som under projekttiden kommer att spridas till andra aktörer i regionen.

Huvuddeltagare i projektet är privata och offentliga fastighetsägare och energibolag i Norsjö, Umeå, Åsele, Boden, Luleå och Piteå. Förutom dessa är också Fastighetsägarna MittNord, Hyresgästföreningen, Landstinget i Norrbotten och Landstinget i Västerbotten med i projektet. Projektet pågår i tre år och dess totala budget är 9,3 miljoner kronor.

För mer info – kontakta huvudprojektledaren:

Tomas Edenor
(förnamn)@energikontornorr.se
070-343 03 44, 0920 - 20 02 67

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Norrbotten läns landsting ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar drygt 10 engagerade medarbetare.

Den 1 augusti 2016 startar Energikontor Norrs samverkansprojekt ”LEK3 - Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan”. Huvudtanken i projektet är att åstadkomma en effektivare energianvändning i ett antal byggnader genom samverkan mellan fastighetsägare, driftspersonal, förvaltare, brukare/hyresgäster och energibolag knutna till respektive byggnad.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • katarina@energikontornorr.se
 • 0920-20 02 64
 • 070-184 22 60

 • Presskontakt
 • Projektledare/Ansvar för omvärldsbevakning
 • toeolsrd@eneirakutqizargsyikktlkontofxoztjrnahorr.ufpjcaseie
 • 0920-20 02 62
 • 070-55 629 21

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • tim@energikontornorr.se
 • 073 -760 02 63

Om Energikontor Norr

Den handlingskraftiga regionala energiaktören i norr

Energikontor norr driver projekt inom energi och miljö, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig att effektivisera företagets energianvändning och bistår även med vår kompetens till offentligt verksamhet. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Vi är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Tillsammans med Norrbotten läns landsting ägs Energikontor Norr av de 14 kommunerna i Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. För närvarande har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar drygt 10 engagerade medarbetare.

Adress

 • Energikontor Norr
 • Kungsgatan 46
 • 972 41 Luleå
 • Sverige