Skip to main content

IBM Maximo fixpack 7.5.0.6 lanserad

Blogginlägg   •   Maj 21, 2014 16:49 CEST

Version 7.5.0.6 av IBM Maximo har releasats av IBM. Denna fixpack omfattar 567 stycken rättelser av olika slag. Det är allt ifrån kända buggar sedan föregående version till små förbättringar och optimeringar av diverse funktioner i Maximo. De 567 rättelserna vilka på IBM språk kallas APAR (Authorized Program Analysis Report) finns publicerade i en Excelfil där man kan filtrera på olika applikationsdelar utav Maximo där korrigeringar har gjorts. 

På Framsteg får vi ibland frågor från våra kunder hur hanteringen egentligen sker kring buggar i Maximo. I egenskap av att vi är en s.k. Premier Business Partner till IBM (högsta partnernivån) har vi en direktlänk till produktutvecklingen av Maximo och kan således snabbt rapportera fel vi och/eller våra kunder upptäcker i sina installationer. I många fall kan vi också få en respons tillbaka utifall det här redan är ett känt fel och kommer att åtgärdas eller om det är en ny upptäckt. 

Rent generellt är arbetsgången att när ett problem i en mjukvara rapporteras in till IBM från kund eller IBM partner försöker supporten återskapa problemet och ge en beskrivning på hur man gör för att återskapa och eventuellt avhjälpa problemet. Supporten öppnar ett ärende, PMR (Problem Management Record) alternativt PMS (Problem Management Software), som utreds. Om problemet som kunden beskriver inte kan avhjälpas utan förändringar i koden öppnas en APAR som beskriver problemet ingående för programmerarna.En APAR kan stängas på olika sätt, ett vanligt exempel är att problemet helt enkelt åtgärdas och att en PTF, Program Temporary Fix, skickas till kunden för att avhjälpa problemet. De flesta utav dessa APAR:s paketeras sedan i en Fixpack vilken releasas till samtliga kunder vid specificerade tillfällen, som t.ex. vid nuvarande release av 7.5.0.6.  

Framstegs democenter (molntjänst där man kan testa senaste versionen av Maximo) har redan applicerats med 7.5.0.6. Våra nya, pågående och kommande kundimplementeringar kommer naturligtvis också att appliceras med senaste version 7.5.0.6.  Läs mer om 7.5.0.6 här

Hela listan finns med APAR (rättelser) i 7.5.0.6 finns publicerad här  

Vill ni ha ytterligare hjälp att förstå utifall en ingående rättelser löser just ert specifika problem är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera