Skip to main content

​Enfo utvecklar beslutsstödet åt Karolinska Institutet för att mäta, följa upp och realisera strategin

Nyhet   •   Aug 27, 2015 16:37 CEST

Enfo får fortsatt förtroende att vara strategisk rådgivare och teknisk expert åt Karolinska Institutet (KI) avseende beslutsstöd och QlikView. QlikView används inom KI för uppföljning, analys och styrning av verksamheten och nu också för att ytterligare kunna mäta, följa upp och realisera strategin. Närmast i tiden ligger utveckling av en dashboard med viktiga nyckeltal kopplat till ekonomi, personal och verksamhetsuppföljning.

Karolinska Institutet gick ut med en offentlig upphandling redan 2011 avseende beslutsstöd och valet föll på Enfo Pointer (tidigare Framsteg AB) att hjälpa till med införandet av QlikView. Beslutsstödet har funnits inom organisationen sedan 2012 men nu kommer Enfo att utveckla samt sprida QlikView bredare inom organisationen.

Det har varit oerhört kul att följa och bidra till KIs framgångsresa genom åren. En viktig faktor till att KIs beslutsstöd har nått framgång är att man redan från början planerade för förvaltning. Vi har en tydlig roadmap och KI är en strukturerad kund att arbeta med, säger Hans Eriksson, säljchef, Enfo Pointer och kundansvarig för Karolinska Institutet.

Enfo har utvecklat ett flertal applikationer åt Karolinska. Studenter på grundnivå och forskarnivå följs upp och analyseras med hjälp av olika nyckeltal kopplat till Ladok (ett nationellt system med dokumentation om studenters närvaro och resultat). På plats finns dessutom en HR-applikation som är kopplad till personal- och lönesystemet Primula. För att få en samlad bild kommer nu Enfo att leverera en beslutsstödslösning som kopplar samman och visualiserar flera viktiga nyckeltal övergripande för hela KIs verksamhet, nu även kopplat till ekonomisystemet Agresso.

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Mer info om KI: http://ki.se/start

För mer information om detta projekt vänligen kontakta:

Hans Eriksson, Säljchef Enfo Pointer och kundansvarig för Karolinska Institutet
Tel: +46 704 418 601
E-post: hans.eriksson@enfo.se

För mer information om Enfo vänligen kontakta:

Marina Årelid, Business Unit Marketing Manager, Enfo
Tel: +46 734 141 320
E-post: marina.arelid@enfo.se

Mer info om Enfo: www.enfo.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.