Skip to main content

Snabbväxande koncern bildar ett av Sveriges starkaste nätverk

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 15:08 CEST

Nu tar snabbväxande Engcon-koncernen nästa steg inför framtiden.
För att ytterligare stärka konkurrenskraften för koncernens produkter vilka innefattar varumärkena Drivex – redskap för hjullastare & traktor, Mählers - redskap för lastbil & väghyvel och engcon -redskap för grävmaskiner, bildar nu engcon norra Sveriges starkaste underleverantörsnätverk.

Engcon Component AB bildas av att verkstadsbolagen Jemthydraulik och Asp Mekaniska går samman. Engcon Component AB blir med detta navet i ett nätverk av delägda bolag och samarbetspartners för produktion av mekaniska produkter.
Konstruktion, skärning, kapning, svetsning, bearbetning, blästring, lackering, uthyrning industrilokaler, verifiering, utbildning är några av tjänsterna som erbjuds.

Nätverket kan med detta erbjuda sina kunder en lönsam, långsiktig och ekonomiskt stabil partner med höga krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet, vilket är det som efterfrågas allra mest inom branschen. Engcon Component AB kommer ansvara för produktens hela livscykel - allt från konstruktion, prototyp till serieleverans och underhållsansvar.
Brokk, Sund Birsta, Mählers och engcon Nordic, är några av de befintliga kunderna vilka kommer nyttja engcon Components tjänster.

-          Kombinationen kvalitet och leveranssäkerhet är ständigt ett problem som vi kunder drabbas av. Med en tydlig och stabil partner, kan vi säkerställa detta för engcon koncernen och våra andra kunder säger Hans Hanses, VD för Mählers och engcon Nordic.

-          Med denna uppsättning blir vi helt klart en konkurrenskraftig aktör att räkna med i tillverkningsbranschen, säger John Lundqvist, VD för det nybildade Engcon Component AB.

Engcon Component AB blir under hösten det fjärde bolaget i engcon-koncernen som kvalitet och miljösäkras enligt ISO9001 och 14001.

Kontaktinformation:
John Lundkvist , VD engcon Component AB , 070-529 66 38, john.lundqvist@engcon.se

Se även företagets hemsida http://component.engcon.com för mer information.

Engcon Component AB är ett av Sveriges starkaste nätverk inom tillverkningsindustrin. engcon Component AB,s affärsidé  är  en ”one stop shop” där kunderna erbjuds en totallösning med allt från konstruktion till färdig produkt samt om så önskas, underhållsansvar för levererade produkter. Nätverket består av följande bolag, ägandeförhållande, tjänster samt placering:

Helägda bolag:
Asp mekaniska, 100% ägande av engcon, Skärande bearbetning, Strömsund
Jemthydraulik, 100% ägande av engcon, Hydraulikkomponenter, Bräcke
Engcon Poland, 100% ägande av engcon, Skärning, kapning, svetsning, montering, Poznan, Polen

Delägda bolag:
Legosvetz, 33% ägande av engcon, Svetsning, Strömsund
Drivex mekaniska, 20% ägande av engcon, Svetsning, Edsbyn
Vericate, 20% ägande av engcon,  Konstruktion, Verifiering & utbildning, Östersund Industrifastigheter, 17% ägande av engcon,             Uthyrning industri lokaler, Strömsund

Samarbetspartners:
Repay Invest, samarbetspartner, Skärning, kapning, Strömsund & Skellefteå
Nyholms Lack & Bläster, samarbetspartner, blästring & våtlackering, Strömsund
Edvin Larsson mek, samarbetspartner, tillverkning hydraulcylindrar, Dala Järna

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera