Media no image

Bidrag för att främja integrationsarbete delades ut

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 09:39 CET

Ängelholms kommun har delat ut ett stimulansbidrag för att uppmuntra och stödja föreningar som vill bidra i integrationsarbetet. Under hösten 2016 fanns möjlighet att ansöka om upp till 25 000 kronor per projekt. Totalt är det 26 projekt som får dela på det bidraget på totalt 300 000 kronor.

Bidraget riktar sig till ideella föreningar som har sitt säte i Ängelholms kommun och ska ses som ett komplement till övriga föreningsbidrag. Tanken är att ge föreningar stöd för att kunna överbrygga kulturella skillnader och möjliggöra integration genom föreningslivet.

Exempel på vad bidraget kan användas till är att bekosta aktiviteter, transport, förtäring, översättning, att starta upp nya initiativ eller introducera nya medlemmar till verksamhet ur ett integrationsperspektiv.

De föreningar som har beviljats integrationsbidraget är:

Agera Ängelholm gym för kvinnor

Hjärnarps GIF

Rebeckalogen nr 78 Natalia

Star Academy Tennisklubb

IF Friskis & Svettis

Kulturföreningen Artpit

Ängelholms Hemslöjdsgille

Agera Ängelholm Matgrupper

Agera Ängelholm Bussresor

BK FH Engelholm

Skeldervikens Byalag

Spelmansgårdens Ridklubb

Bjäre Zontaklubb

Konstnärernas Kollektivverkstad

Ängelholms taekwondo klubb

Äli basket

Ängelholms Kultur förening

Engelholms Schackklubb

FK Kamera

Vattenpoolarna Höganäs Ängelholm

Ängelholm-Luntertun Rotaryklubb samt övriga Rotaryklubbar

Kontaktpersoner:

Annie Falkung, projektledare för Projekt Flyktingmottandande, Ängelholms kommun

Susann Toft, enhetschef Kultur och stad, Ängelholms kommun

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Ängelholms kommun har delat ut ett stimulansbidrag för att uppmuntra och stödja föreningar som vill bidra i integrationsarbetet. Under hösten 2016 fanns möjlighet att ansöka om upp till 25 000 kronor per projekt. Totalt är det 26 projekt som får dela på det bidraget på totalt 300 000 kronor.

Läs vidare »
Media no image

Pressvisning Galleri Moment: Träffa Kiwa Saito inför hennes utställning inne på Galleri Moment

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 09:57 CET

Så här säger konstnären själv om sin konst: Tråd och tyg fungerar som penna och papper för mig. Att brodera är en av mina viktiga vardagsrutiner. Jag uttrycker mig själv med min broderiteknik, både väldigt allvarligt och fantasifullt. Roligast i mitt arbete är precis när jag får inspiration för nya broderimotiv som det sen behövs massor av tålamod tills att jag gestaltat färdigt formen jag har i mitt huvud. Mina broderiverk kan berätta mycket om mig utan att jag säger något själv. Utställningen varar från den 14/1 till den 4/2 2017.

När?
Torsdagen 12 januari kl 13:00.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Så här säger konstnären själv om sin konst: Tråd och tyg fungerar som penna och papper för mig. Att brodera är en av mina viktiga vardagsrutiner.

Läs vidare »
Sqgdyydqz9ewbpd76cwt

Författarkväll med Steve Sem-Sandberg

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2017 09:53 CET

Den 26:e januari är det dags för årets första författarbesök på Ängelholms stadsbibliotek. Då kommer Steve Sem-Sandberg att berätta om sitt mångfacetterade författarskap, inklusive senaste romanen Stormen. Sem-Sandberg, som idag är bosatt i Wien, har mottagit en mängd tunga priser för sitt författarskap och även hans nya roman har fått ett varmt mottagande.

Media no image

Ändrade öppettider på Stadsbiblioteket på grund av skadegörelse och hot

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2016 14:38 CET

Till och med den 9 januari stänger Stadsbiblioteket tidigare, klockan 17.00, varje öppen vardag eftersom det den senaste tiden förekommit skadegörelse och hotfulla situationer på biblioteket.
– Detta är en tillfällig lösning som vi tvingas ta till för att klara det akuta läget som uppstått, säger Ängelholms kommuns säkerhetschef Jan Klauser.


Det handlar konkret om en accelererande situation där biblioteket under den senaste tiden blivit ett tillhåll för ett stort antal ungdomar, omkring femtio stycken, som ägnat sig åt bland annat att störa och hota personal och andra besökare. Det har avfyrats smällare och raketer inomhus och det finns misstankar om droghandel. Detta har skett framför allt under sena eftermiddagar och kvällar.
– Vi tar ansvar för personalens säkerhet och arbetsmiljö genom att stänga tidigare. Vi jobbar också med andra mer långsiktiga lösningar och vi har ett nära samarbete med bland andra polisen, säger Jan Klauser.

Ungdomarna bedöms vara i åldern 14 till 20 år och många, men inte alla, är hemmahörande i Ängelholms kommun. Föräldrar med barn i den åldern får gärna prata med sina ungdomar om vad som har hänt. Tips om brott lämnas till polisen.

Nya öppettider för Stadsbiblioteket:

Vardagar 28 december – 9 januari, 10-17

Lördagen den 8 januari kl 10-14

Röda dagar stängt

Från och med den 10 januari 2017 ordinarie öppettider.

Kontakt: Jan Klauser, säkerhetschef Ängelholms kommun, telefonnummer 0431-468123.

  

Till och med den 9 januari stänger Stadsbiblioteket tidigare, klockan 17.00, varje öppen vardag eftersom det den senaste tiden förekommit skadegörelse och hotfulla situationer på biblioteket. – Detta är en tillfällig lösning som vi tvingas ta till för att klara det akuta läget som uppstått, säger Ängelholms kommuns säkerhetschef Jan Klauser.

Läs vidare »
Media no image

Barn och ungdomsfokus för kommunen

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 17:45 CET

Ängelholms kommun har nåtts av information angående Ängelholms fotbollsförenings (ÄFF) konkursansökan.
– Barn- och ungdomsidrott är prioriterad fråga för kommunen och det finns en politisk enighet kring att kommunen ska stötta och försöka mildra effekterna av konkursen för barn- och ungdomsverksamheten inom föreningen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander.

Med anledning av den uppkomna situationen kommer Ängelholms kommun att ta fram en handlingsplan för vad kommunen kan göra. Efter julhelgerna kommer kommunen att bjuda in företrädare för föräldrarna och föreningen till ett möte för att informera om innehållet i handlingsplanen. Även Skånes Fotbollsförbund kommer att bjudas in.
– Ängelholms kommun har redan nu en dialog med företrädare för föreningen. Den kommer vi att fortsätta med och jag hoppas att vi tillsammans ska hitta lösningar som blir så bra som möjligt för de barn och ungdomar som berörs av konkursen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander.

I exakt vad stödet kan bestå är ännu för tidigt att säga, och det beror också bland annat på om huruvida en ny förening bildas och vad konkursförvaltaren beslutar.

För mer information kontakta kommunstyrelsen ordförande Lars Nyander (S), tel. 0706-73 37 33.

  

Ängelholms kommun har nåtts av information angående Ängelholms fotbollsförenings (ÄFF) konkursansökan. – Barn- och ungdomsidrott är prioriterad fråga för kommunen och det finns en politisk enighet kring att kommunen ska stötta och försöka mildra effekterna av konkursen för barn- och ungdomsverksamheten inom föreningen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander.

Läs vidare »
Media no image

Beslut som fattats av kommunstyrelsen 14 december 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 17:23 CET

Fler bostäder till nyanlända behövs under 2017

På grund av ny lagstiftning om kommunernas ansvar för bosättning av nyanlända och förslag på nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga, ökar behovet av bostäder och stödboenden i Ängelholms kommun mer än vad som beräknats. Kommunen har i år lyckats skapa boende för de 98 personer som kommit till Ängelholm. 2017 kommer ytterligare 171 personer att anvisas till kommunen. För att kunna erbjuda alla tillfälligt boende vid ankomsten till Ängelholm, krävs en kombination av olika boendelösningar.

Kommunstyrelsen har därför antagit en plan för att kunna skapa fler olika bostadsformer. Det handlar bland annat om att hyresrätter från privata fastighetsägare, inköp av bostadsrätter samt att bygga ett antal så kallat ”Compact living”- bostäder och tillfälliga paviljonger. Ängelholms kommun ska också arbeta för att uppmuntra till fler privata uthyrningar av bostäder till nyanlända samt att rekrytera fler familjehem för att ge hem till ensamkommande flytkingbarn.

För mer information, kontakta:

Jonas Trulsson, planeringschef Lärande och familj, tel 0431-468489


Projekt Måltidsvän ska ge äldre bättre måltidsupplevelse

Nu ska äldre i Ängelholm få möjlighet att få en ”Måltidsvän”. Måltidsvän är en förebyggande satsning som motverkar ensamhet, isolering och undernäring.

Måltiden har en central betydelse för alla människor. Många äldre lever ensamma och måltidsupplevelsen blir för många inte densamma i ensamhet. Det gör också att många äldre inte äter tillräckligt. Mot den bakgrunden föreslås inrättandet av konceptet Måltidsvän som projekt under 2017. Idén kommer från Danmark, där man i undersökningar kunnat påvisa positiva effekter på äldres hälsa, både den fysiska och psykiska.

Måltidsvän i Ängelholm ska ses som en form av förebyggande insats som kan minska framtida hjälpbehov för äldre, vilket kan spara både mänskligt lidande och ekonomiska resurser. I Sverige har bland annat Kävlinge kommun infört konceptet.

Måltidsvän införs som ett projekt under 2017 för att därefter utvärderas. Projektet knyts till Träffpunkterna där man redan idag samarbetar med volontärer.

För mer information:

Susann Pettersson, chef huvuduppdrag Hälsa, tel 0431 46 89 30


Torghandeln åter på Stortorget efter nyår

Efter att 500-årsjubileet avslutats vid nyåret, kommer torghandeln åter att finnas på Stortorget längs Järnvägsgatan. Kommunstyrelsen beslutade också att torghandeln kan flyttas till Rönnegatan och Tingstorget vid större evenemang på torget. Vidare beslutades att tillåta matvagnar, med bygglov, på torgets norra sida. Men liksom för torghandeln kan även dessa flyttas i samband med olika event. Sommartid kommer uteserveringar finnas på torget. Kommunstyrelsen gav också huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att se över torgtaxan för 2018 samt att undersöka möjligheterna att skapa fasta torgplatser och matinrättningar istället för vagnar och egna stånd.

För mer information, kontakta:

Ann-Kristin Wiinberg, trafikingenjör, tel 0431-87000.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Läs vidare »
Media no image

Ångtågsturer arrangeras av Järnvägens museum i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 13:29 CET

Helgen den 10 och 11 december arrangerar Järnvägens museum i Ängelholm ångtågsturer med ett autentiskt lokomotiv från 1919. För första gången någonsin kommer ett ångtåg passera Knutpunkten i Helsingborg. Allmänheten har möjlighet att lösa en biljett och uppleva en historisk resa genom Skånes landskap.

Lördagen den 10 december går resan från Ängelholm till Malmö via Åstorp, Svalöv, Kävlinge och Lomma för att sedan stå uppställt på Malmö C (banhallen) mellan kl. 12– 17.På hemvägen passeras Lomma, Teckomatorp och Helsingborg för att avsluta sin resa åter på Ängelholms station. När ångtåget passerar Helsingborg är det första gången i Knutpunktens historia att ett ångtåg passerar stationen. På grund av rökutveckligen kommer tåget puttas igenom stationen.

Vill man åka en kortare ångtågstur så finns den möjligheten på söndag den 11 december. Då kör ångtåget tre turer mellan Ängelholm, Kattarp, Åstorp med retur till Ängelholm. Varje tur tar cirka en timme, inräknat returresan.

Biljetterna respektive event köper man på Järnvägens Museum eller via en direktlänk på museets hemsida. All information om avgångstider och priser finns på museets hemsida: www.jarnvagensmuseum.se

För mer information, kontakta Ursula Lindgren, 0431-46 89 19 eller ursula.lindgren@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Helgen den 10 och 11 december arrangerar Järnvägens museum i Ängelholm ångtågsturer med ett autentiskt lokomotiv från 1919. För första gången någonsin kommer ett ångtåg passera Knutpunkten i Helsingborg. Allmänheten har möjlighet att lösa en biljett och uppleva en historisk resa genom Skånes landskap.

Läs vidare »
Ortojbei6kzw9wg04qu9

Lotta Engberg avrundar jubileumsåret!

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 08:30 CET

Det traditionsenliga nyårsfirandet på Tingstorget markerar i år slutet på jubileumsåret 2016. Förutom tal och fyrverkeri kommer ängelholmarna också bjudas på underhållning från en av Sveriges mest folkkära sångerskor. Det är med stor glädje Ängelholm 500 år kan presentera att Lotta Engberg kommer att uppträda på nyårsafton.

Psuzp7mqpx7cflcffgvr

Ängelholms Jubileumsänglar

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 08:47 CET

I fredags kom Ängelholms Jubileumsänglar på plats på Stortorget med anledning av kommunens 500 års-jubileum. Änglarna som är en gåva till staden är tänkta att lysa upp torget under mörka vintermånader och uppmuntrar ängelholmarna till interaktion.

Media no image

Pressinbjudan: Björkar planteras till minne av jubileumsåret

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 11:14 CET

I nästa vecka kommer sex björkar att planteras runt om i Ängelholms tätorter. Träden är en gåva från Ängelholms 500 årsjubileum och planteras till minne av jubileumsåret. Vi vill välkomna er till Vejby torg måndagen den 5/12 klockan 11.00 när en av björkarna ska planteras.

Strövelstorp, Munka-Ljungby, Hjärnarp, Vejbystrand, Skälderviken och Hembygdsparken kommer alla tilldelas en egen och unik björk. Björkarna ska symbolisera en förlängning av Barnens träd, om barns drömmar och framtid, som 500 års jubileet tillsammans med kommunens byggprogram placerade ut i maj månad runt om i kommunen.

Kontaktpersoner:

Karin Tingstedt
Jubileumsgeneral
Karin.Tingstedt@engelholm.se
0431-87
000

Hanna Hansen
Parkingenjör
Hanna.SandgrenHanzen@engelholm.se
0431-87 000

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

I nästa vecka kommer sex björkar att planteras runt om i Ängelholms tätorter. Träden är en gåva från Ängelholms 500 års jubileum och planteras till minne av jubileumsåret. Vi vill välkomna er till Vejby torg måndagen den 5/12 klockan 11.00 när en av björkarna ska planteras.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • fredrik.brondum@engelholm.se
  • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Enhetschef
  • Kommunikationsenheten
  • lzjessicoia.krshaneetzkn@ekhoybznggreldnxhictkqqtrholm.syerye
  • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.