Media no image

Pressinbjudan: Följ med på en virtuell cykeltur

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 12:17 CET

Måndag den 27 mars presenterar Ängelholms kommun sin senaste satsning inom äldreomsorgen; den virtuella cykelturen.

Från och med måndag kommer brukare på Munkaljungbygårdens demensboende ges möjlighet att cykla runt på sina barndomsgator, återbesöka tidigare resmål och upptäcka helt nya destinationer. Detta tack vare en upplevelsecykel som genom ny teknik för användaren in i den virtuella världen.

Mellan klockan 13:00 och 15:00 installeras cykeln och brukare får möjlighet att provcykla. I samband med detta bjuder vi på alkoholfritt bubbel och tilltugg för att inviga nyförvärvet.

Tack vare sin kombination av visuella och motoriska intryck är tekniken särskilt lämplig för demenssjuka och personer med kognitiva svårigheter. Den virtuella cykelturen innebär även fysisk motion, samtidigt som upplevelsen bjuder in till samtal och gemenskap. Välkommen till Munkaljungbygården för att dela upplevelsen.


Kontaktperson

Malin Thorsén

malin.thorsen@engelholm.se

Tel. 0431 469 354

Marianne Ranstam Palanova

marianne.palanova@engelholm.se

Tel. 0431 468 098

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Måndag den 27 mars presenterar Ängelholms kommun sin senaste satsning inom äldreomsorgen; den virtuella cykelturen.

Läs vidare »
Bprp0fhfewdoewvdc9sy

Filosofiskt café med Peter Dalling

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 10:05 CET

Torsdagen den 6/4 är det filosofiskt café på Ängelholms stadsbibliotek. Då bjuder filosofilärare Peter Dalling in till spännande diskussion. Kvällens tema är konstens värde, syfte, avgränsning och definition.

Media no image

Nöjda äldre i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:22 CET

I årets öppna jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får hemtjänst och särskilt boende i Ängelholms kommun ännu bättre helhetsbetyg av äldre än i förra årets undersökning. Jämfört med förra året har antalet äldre som angett att de var mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Ängelholms kommun ökat från 94 % till 95 %. I förhållande till just denna fråga rankas kommunen därmed som nummer 34 av 289 deltagande kommuner.

För sjunde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Socialstyrelsen publicerat rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten består av 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som fokuserar på kvaliteten inom äldreomsorgen. Undersökningarna bygger på enkätdata, statistik och annan information från kommuner, landsting och regioner.

Även helhetsbetyget för särskilt boende har förbättras sedan förra året. Här svarade 87 % att de var mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende, jämfört med 85 % i förra årets undersökning.

Särskilt väl presterade Ängelholms kommun på punkterna Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende, Kontakt med personal i särskilt boende och Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende.

– Vi är väldigt glada att våra äldre har förtroende för äldreomsorgen och ger oss höga betyg. Då har vi lyckats med vårt uppdrag att skapa god livskvalité för ängelholmarna, men vi fortsätter naturligtvis att målmedvetet arbeta för att skapa ännu bättre kvalité, säger Susann Pettersson, chef för huvuduppdrag Hälsa.

Några exempel där Ängelholms kommun presterade väl i jämförelse med övriga deltagande kommuner

 • Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende (rankad som nummer 27 av 264 deltagande kommuner)
 • Kontakt med personal i särskilt boende (rankad som nummer 20 av 234 deltagande kommuner)
 • Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende (rankad som nummer 26 av 267 deltagande kommuner)
 • Hemtjänst i helhet (rankad som nummer 34 av 289 deltagande kommuner)
 • Särskilt boende i helhet (rankad som nummer 69 av 262 deltagande kommuner)
 • Boendemiljö i särskilt boende (rankad som nummer 61 av 239 deltagande kommuner)
 • Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  I årets öppna jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får hemtjänst och särskilt boende i Ängelholms kommun ännu bättre helhetsbetyg av äldre än i förra årets undersökning.

  Läs vidare »
  Media no image

  Nya bostadsformer gör Ängelholm bättre rustat för nya invånare

  Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2017 17:42 CET

  Så kallade Konceptbostäder och paviljonger ska göra Ängelholm bättre rustat i mottagandet av nyanlända invånare. Genom de nya husen ökar kommunen på sitt bostadsbestånd även för andra målgrupper. Idag beslutade kommunstyrelsen att ge klartecken till vilka tomter som kan bebyggas, vilket gör att byggprocessen kan starta.

  – Ängelholm växer och det är positivt. Nya människor innebär nya influenser, mer arbetskraft och på sikt ökade skatteintäkter. Att vi blir fler innebär också att behovet av bostäder ökar och kommunstyrelsens beslut är en del i att lösa det behovet, säger kommunstyreslens ordförande Lars Nyander (S).

  2016 anvisadses totalt 98 personer till Ängelholms kommun och kommunen lyckades ordna boenden till samtliga. Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 171 personer, vilket ställer krav på fler och nya lösningar för att leva upp till lagstiftningen och erbjuda boenden till nyanlända invånare.

  I kommunstyrelsens beslut pekas elva placeringar av konceptbostäder och paviljonger ut för att ingå i en första etapp av byggnation. De som ligger på kommunal mark kommer troligtvis att bli de som förverkligas först.

  – Jag ser detta som en lösning som gynnar kommunen på flera sätt. Ekonomiskt innebär dessa bostäder att vi kan komma ifrån andra, dyrare alternativ och vi får statliga bidrag för nya bostäder. Vi minskar också risken för kostsamma sanktioner om vi inte lever upp till lagen och lyckas ta emot de personer som anvisas till kommunen. På det mänskliga planet skapar vi bra bostäder som fyller de behov av trygghet och stabilitet som de flesta av oss strävar efter, säger Lars Nyander.

  I valet av tomtmark har man beaktat såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

  – Även om dessa bostäder byggs primärt för att möta behovet av bostäder till de nyanlända som anvisas till vår kommun, ser vi att de också kommer att kunna användas till andra målgrupper. Genom att erbjuda fler boendeformer och fler bostäder i kommunen, hoppas vi också kunna bidra till en större rörlighet på bostadsmarknaden vilket kan ge positiva effekter för andra grupper, säger Lars Nyander.

  Dagens beslut gör att Ängelholmslokaler kan gå vidare i processen och upphandla konceptbostäder och paviljonger, för att därefter söka bygglov och så småningom börja bygga.

  – Min uppskattning är att vi kan ha de första inflyttningsklara bostäderna på plats under första kvartalet nästa år, säger bygglovschef Johan Maniet.

  Bakgrundsfakta:

  • Ängelholms kommuns anvisningstal för 2016 blev totalt 98 personer, varav 14 kvotflyktingar. De flesta kommer från Syrien men också andra länder som Tjetjenien, Palestina, Pakistan, Eritrea, Afghanistan, Kongo och Sudan.
  • Under 2017 har Migrationsverket beslutat att Ängelholm ska ta emot 171 personer men den siffran kan komma att justeras nedåt. För 2018 finns ännu inte några uppgifter.
  • Den nya tvingande bosättningslagen (2016:38), där kommuner måste ta emot ett visst antal anvisade personer med uppehållstillstånd, infördes den 1 mars 2016 och ställde nya krav på den kommunala organisationen.
  • Konceptbostäder är ett samlingsnamn på olika typer av modulbostäder och de räknas som permanenta boenden med en livslängd på cirka trettio år.
  • Paviljonger är tillfälliga boenden med en kortare livslängd.
  • Kommunen får statliga bidrag för alla permanenta bostäder som byggs.
  • Förslaget om konceptbostäder och paviljonger har utarbetats av en arbetsgrupp med bred kompetens som representerar många olika verksamheter.

  För mer information se www.engelholm.se.

  Kontakt:

  Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande, tel. 0706-73 37 33.

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  Så kallade Konceptbostäder och paviljonger ska göra Ängelholm bättre rustat i mottagandet av nyanlända invånare. Genom de nya husen ökar kommunen på sitt bostadsbestånd även för andra målgrupper. Idag beslutade kommunstyrelsen att ge klartecken till vilka tomter som kan bebyggas, vilket gör att byggprocessen kan starta.

  Läs vidare »
  Bpaoq5qkzdw9umm92ezs

  Författarkväll med Martina Haag

  Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:26 CET

  ​Torsdagen den 23e mars får Ängelholms stadsbibliotek besök av författaren och skådespelaren Martina Haag. Under cirka en timme kommer hon att berätta om sitt författarskap med fokus på hennes senaste roman Det är något som inte stämmer som röstades fram till Årets bok under bokmässan 2016.

  Tkkulobtnflrsyzsomaz

  Författarkväll med Therese Bohman

  Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 13:14 CET

  ​Torsdagen den 9e mars bjuder Ängelholms stadsbibliotek in till den andra av vårens författarkvällar. Då kommer Therese Bohman att berätta om sitt författarskap, vilket inkluderar den kritikerrosade Den andra kvinnan (2014) och den Augustprisnominerade Aftonland (2016).

  Media no image

  Pressinbjudan: Landshövding Anneli Hultén besöker Ängelholms Kommun

  Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 16:00 CET

  Fredagen den 10 februari besöker Skånes landshövding Anneli Hultén Ängelholms kommun för att diskutera bostadsbyggande och mottagande av nyanlända.


  Vid besöket träffar landshövdingen kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande Robin Holmberg (M) och kommundirektör Lilian Eriksson. Besöket inleds i Stadshuset och avslutas i Barkåkra där man ska titta på det nya bostadsområde som planeras. Media är välkomna att närvara vid mötet i Barkåkra.

  Tid: 10 februari 2017, klockan 14.30.

  Plats: Barkåkra station


  För mer information:

  Länsstyrelsen Skåne: Mikael Ringman, pressansvarig, 010-224 16 06.
  Ängelholms kommun: Victor Larsson, kommunikatör, 0431-46 82 04.

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  Läs vidare »
  Media no image

  Presssinbjudan till trygghetsvandring

  Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 15:22 CET

  Med anledning av de oroligheter som förekommit på och omkring Stortorget i Ängelholm genomför Ängelholms kommun en trygghetsvandring för att identifiera de platser som upplevs som otrygga. Media är välkomna att följa med på trygghetsvandringen.

  Inbjudna att delta i vandringen är förtroendevalda, fältsekreterare, nattvandrare, polis, företrädare för fastighetsbolag, Ängelholms näringsliv och ungdomar.

  Trygghetsvandringen genomförs i kommunens regi av enheten för säkerhet. Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö.


  När:
  tisdag den 14 februari

  Tid: Kl 18:30 – ca 21:00

  Samling: Stadshuset (lokal Ormgropen), Östra vägen 2 i Ängelholm. Fika och genomgång av vad man ska titta på under vandringen innan man går ut.

  Kontakt: Säkerhetshandläggare Christina Nilsson, telefonnummer 0431-46 94 42 eller christina.m.nilsson@engelholm.se.


  Välkommen!

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  Med anledning av de oroligheter som förekommit på och omkring Stortorget i Ängelholm genomför Ängelholms kommun en trygghetsvandring för att identifiera de platser som upplevs som otrygga. Media är välkomna att följa med på trygghetsvandringen.

  Läs vidare »
  Media no image

  Pressinbjudan: Tullportsbron invigs

  Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 15:58 CET

  I morgon, klockan 16.30, invigs den nya gång- och cykelbron Tullportsbron. Efter invigningen kommer det att hållas öppet hus på Vattenhuset.

  I morgon, tisdag, kommer Tullportsbron att invigas. Den nya gång- och cykelbron, som ska fungera som en länk mellan centrum, Hälsostaden och det nya badhuset, invigs klockan 16:30 till fanfar och med kommunalråd Lars Nyander som invigningstalare.

  Klockan 17.00 kommer det att hållas öppet hus på det nya badhuset, Vattenhuset, som också invigs under morgondagen.

  Redan klockan 16.00 kommer att bron öppnas för allmänheten.

  Välkomna!

  För mer information:

  Anders Ericsson
  Projektledare
  0431-87000

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  I morgon, klockan 16.30, invigs den nya gång- och cykelbron Tullportsbron. Efter invigningen kommer det att hållas öppet hus på Vattenhuset.

  Läs vidare »
  Media no image

  Presskonferens: Fågelinfluensa i Hembygsparken

  Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 16:16 CET

  Ängelholms kommun bjuder in till presskonferens klockan 17:00 i Stadshuset med anledning av fall av fågelinfluensa typ H5N8. Välkommen!

  Kontakt:
  Jan Klauser
  Säkerhetschef
  0431-87 000

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  Ängelholms kommun bjuder in till presskonferens klockan 17:00 i Stadshuset med anledning av fall av fågelinfluensa typ H5N8.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • ewxxhwfrgialedrizpk.akawmrbronlsdum@enxsgezhlhjvolm.se
  • 0431 46 80 92
  Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Enhetschef
  • Kommunikationsenheten
  • fmjessickaa.rskranqmtz@engzjeyeljpholm.se
  • 0431-46 80 97
  Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

  Om Ängelholms kommun

  Välkommen till Ängelholms kommun!

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.