Media no image

Vetenskap och politik möts för utvecklingen av framtidens Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:16 CEST

Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om utvecklingen av Ängelholms kommun. När en beredning har tillsatts och påbörjat ett uppdrag är informationsinhämtning första steget. Det handlar om att analysera nuläget. Vad gör kommunen idag? Men också om att omvärldsbevaka. Hur gör andra kommuner? Och vad finns för forskning inom området som de förtroendevalda behöver ta del av för att hitta lösningar när det gäller komplexa samhällsutmaningar?

- Vi ser att kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt att integrera forskningsresultat i politiska beslut så att den kunskap som universitet och högskolor genererar kommer det lokala samhället i Ängelholm till gagn, säger Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande.

Flera beredningar har haft kontakt med forskare inom sina respektive uppdrag. Ett exempel är kommunfullmäktiges beredning för omsorg som inom sitt uppdrag ”Boendemiljö och livskvalitet” bland annat har tagit del av forskningsresultat från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, om betydelsen av natur och grönska för äldre personer med vårdbehov.

- Föreläsningen var en del av en seminariedag som beredningen anordnade tillsammans med tjänsteorganisationens huvuduppdrag Hälsa och Hälsostaden. Ett smart sätt att samarbeta där politikerna i beredningen, men också medarbetare ute i verksamheten och de som arbetar inom sjukvården, fick ta del av kunskapen, avslutar Bengt Sävström.


Pressinbjudan

Du som journalist är varmt välkommen att delta den 24 augusti kl. 09.45 då Fredrik Torisson, doktorand vid institutionen för arkitektur och byggd miljö på LTH, kommer till Ängelholm och föreläser om sitt forskningsområde – relationen mellan arkitektur och samhälle. Deltar gör två av fullmäktiges beredningar som arbetar med uppdragen ”Stadsmiljö” respektive ”Kulturen som samhällsbyggare”, samt representanter från tjänsteorganisationen. 

För anmälan kontakta Cecilia Christensen, beredningskoordinator, cecilia.christensen@engelholm.se

För mer information om kommunfullmäktiges beredningar kontakta

Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande
e-post: b-g.savstrom@outloook.com
telefon: 0701-47 92 67

Bengt-Ove Ohlsson, enhetschef beredningsstödet
e-post:Bengt-Ove.Ohlsson@engelholm.se
telefon: 0431-46 81 34

Om kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges beredningar i Ängelholm arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga målbilder utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen har fem fasta beredningar. Det kan också skapas en tillfällig beredning för att hantera en fråga. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att utifrån en uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge, det vill säga svara på frågan: Vad vill vi uppnå? För att kunna svara på frågan jobbar beredningarna med att:

 • analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Hur gör andra kommuner? Vad finns det för forskning inom området?)
 • genomföra medborgardialoger
 • sammanställa resultatet i en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktige

Läs mer om beredningsarbetet och samtliga pågående samt avslutade uppdrag här:
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/fullmaktigeberedningar/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

En uppmärksammad fråga under pågående Almedalsvecka är faktaresistens och politisk verksamhet baserad på aktuell forskning. Kommunfullmäktiges beredningar är ett exempel på hur samhället på lokal nivå kan integrera forskningsresultat i politiska beslut om strategiska och långsiktiga frågor.

Läs vidare »
Media no image

(X)sites skapar konstupplevelser på cykelturen längs Kattegattleden

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 11:32 CEST

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 kommer ett trettiotal konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden. Under vecka 37 kommer konstnärerna att börja arbeta på respektive plats, det blir ett tillfälle för besökaren att träffa och samtala med konstnärerna.

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar landskapet i anspråk, där både konsten och platsen blir konstverket. I början av juli arbetar konstnärerna i landskapen följt av utställning i augusti, september och oktober. X:et i (X)sites står för det vi inte vet, sites står för platser och projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Projektet är ett flerårigt initiativ med start 2017 med stöd från Region Halland, Region Skåne och Kulturrådet, Postkodlotteriet, och i samarbete med Kattegattleden Halland, kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm, Helsingborg, GIBCA Extended, Konstitutet, Begreppsverkstan, Kulturmiljö Halland, Hallands konstmuseum, Tall Ships Races, med flera.

I samband med projektet kommer intressanta events som guidade turer och seminarier att äga rum. För fortlöpande info och aktuella datum som kopplas till projektet: håll utkik på kommunernas evenemangskalenderar och facebook.

Kontakt
Nina Wenedikter, Projektledare
0431 - 46 89 29
Nina.Wenedikter@engelholm.se

(X)sites i Skåne involverar fyra kommuner i Nordvästra Skåne där Kattegattleden går-Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad, med en sammanlagd sträcka på ca 14 mil.

(X)sites i Båstad Kommun-Grevie
Mitt på Bjärehalvön ligger Grevie, en tätort i Båstads kommun. Här sträcker sig Hallandsåsen som en lång bergsrygg med synliga spår efter bronsålderstider med gravhögar, gravrösen, fornåkrar och hällristningar. Över åsen går Europaväg 6 från Trelleborg i Skåne och upp till Kirkenes i Norge. Genom åsen går Sveriges längsta järnvägstunnel, Hallandsåstunneln. Grevie var tidigare en mötesplats för järnvägen på Västkustbanan, men sen Hallandsåstunnelns öppnande har järnvägsspåren tagits bort för att istället ge plats till Kattegattleden mellan Grevie och Båstad.Nu blir Grevies tidigare bangård en plats för (X)sites och unik konst.

Gimlevägen: Google Maps: 56.392672, 12.782754

Konstnär i Båstad Kommun:
Rumen Dimitrov, Bulgarien

X)sites i Helsingborgs Stad-Kulla Gunnarstorp
Helsingborgs historia präglas av det smala parti vatten som skiljer Skåne från Danmark. Landskapet har formats av en långsträckt brant med lager av sandsten, lerskiffer och kol, där skogsdungar, åkermark och parker vittnar om både stenålder och vikingatid. Norr om staden ligger Kulla Gunnarstorp, ett vackert gods med historia från tidigt 1400-tal. Slottsområdet präglas idag av den gamla, rödputsade och vallgravsomslutna borgen, byggd vid slutet av 1500-talet, den rosaputsade förvaltarbostaden från 1794, ladugårdens gråstenslängor från 1700-talet och den ”nya” slottsanläggningen uppförd 1865-68 efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann. Kattegattleden går genom den lummiga skogen som omringar godset, ett område som bjuder in konstnärer och (X)sites.

2 platser ligger inne på Kulla Gunnarstorpsvägen 189. Google Maps: 56.109947, 12.635912

1 plats på Domstensvägen 43. Google Maps: 56.111291, 12.632883

Konstnärer Helsingborgs Stad:
Shilpa Joglekar, Indien
Jacob Oredsson, Sverige
Chun Lee Wang, Sverige

(X)sites i Höganäs Kommun-Invallningen och Jonstorpsvägen
Kullabygden har sedan medeltiden vuxit och formats genom fiskelägen och bondebygd, skeppsfart och gruvindustri för brytning av kol och leror för tillverkning av tegel-och lerprodukter. Mellan Höganäs hamn och Margretebergs sandstrand ligger Invallningen, en intressant plats, präglad av både industri och kust.Höganäs unika natur har formats av bergskammen Kullaberg som ligger längst ut på halvön Kullen. Vid Skäldervikens strand ligger Jonstorp, en liten tätort i Höganäs kommun. Längs Jonstorpsvägen i Jonstorp går Kattegattleden.Med vacker variation i terrängen öppnar sig landskapet för konsten och (X)Sites.

Invallningen: Google Maps: 56.204390, 12.539896

Jonstorpsvägen 2: Google Maps: 56.220211, 12.677322

Konstnärer i Höganäs Kommun:
Anna och Mikael Rofka, Tyskland
Torbjörn Limé och Jukka Värelä, Sverige
Gertrud Alfredsson, Sverige

(X)sites i Ängelholms Kommun-Kronoskogen/Blocklinjen
Landskapet formas av Skälderviken, en smal bukt mellan Bjärehalvön och Kullen. Vid Ängelholms stationsområde breder Kronoskogen ut sig, ett stort strövområde med varierande skog och mark. Skogen vittnar om 1500-talets Ängelholm då det planterades skog och formades vallar som skulle bromsa sandflykten från kusten och in till staden. Ett arbete som var avgörande för landskapets fortsatta utveckling. Nu blir Kronoskogen en scen för (X)sites och spännande konst som pågår hela sommaren.

Blocklinjen ligger via adressen Banskolevägen 11 E. Google Maps: 56.246762, 12.850647

Konstnärer i Ängelholms Kommun:
Anna Asplind, Sverige
Joachim Jacob, Tyskland
Ida Bentinger, Sverige

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 kommer ett trettiotal konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden. Under vecka 37 kommer konstnärerna att börja arbeta på respektive plats.

Läs vidare »
Media no image

Ungdomar får möjlighet att möta människan bakom uniformen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 10:00 CEST

Med start hösten 2017 kommer Ängelholms kommun i samverkan med Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Region Skåne anordna en kostnadsfri MBU-utbildning (Människan Bakom Uniformen) i Ängelholm. Ungdomar mellan 15 och 20 år har möjlighet att ansöka och få en erfarenhet för livet.

Vid tio tillfällen utspritt över ett antal månader får den som blir antagen chansen att lära känna personer som jobbar inom polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, socialtjänst och fritidsgårdar.

Deltagarna får bland annat prova rökdykning, hjärt- och lungräddning, konditionstest men också mer teoretiska delar som att lära sig om, och diskutera, brottsutredningar med polisen. Syftet är att träffa olika personer i uniformsyrken och mötas under mer avslappnande former. Det ges också möjlighet att ta upp olika händelser som deltagarna varit med om och att diskutera detta utifrån var och ens perspektiv.

Erfarenheter för livet

Flera av dem som varit med i MBU tänker sig nu en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många erfarenheter som är värdefulla i ett CV, oavsett yrkesval.

Bakgrund

Människan bakom uniformen startade i Kortedala, Östra Göteborg, efter ungdomsoroligheter och skadegörelse hösten 2009. Flera ungdomar visade då en kritisk och i vissa fall hatisk inställning till polis och räddningspersonal. Uniformsbärarna uppträdde å sin sida i många fall tufft, och utan eftertanke. Efter återkommande samtal bland ungdomarna på ungdomssatsningen Radar72 utvecklades successivt en dialoginriktad utbildningsverksamhet för unga i åldern 15–20 år.

För mer information kontakta

Thomas Björklund 0431-469582

Kristina Klang 0431-468953

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Med start hösten 2017 kommer Ängelholms kommun i samverkan med Räddningstjänsten, Polismyndigheten och Region Skåne anordna en kostnadsfri MBU-utbildning (Människan Bakom Uniformen) i Ängelholm. Ungdomar mellan 15 och 20 år har möjlighet att ansöka och få en erfarenhet för livet.

Läs vidare »
Media no image

Socialsekreterares arbetsmiljö granskad

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 15:22 CEST

Arbetsmiljöverket genomför under 2017 en kontroll av verksamhetsområdet Individ- och familj med primärt fokus på socialsekreterares arbetsmiljö. Tillsynen sker i hälften av Sveriges kommuner och Ängelholms kommun har under april månad blivit inspekterad.

Under inspektionen uppmärksammades en del brister i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverket har skickat ut ett inspektionsmeddelande med en åtgärdslista som kommunen ska genomföra.

–Vi värnar om vår personal och vi är medvetna om våra socialsekreterares arbetssituation. Vi har redan gjort flera satsningar på arbetsmiljöfrågor men det behövs mer. Arbetsmiljöverkets skrivelse är en hjälp för oss att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra medarbetare. Arbetet med att åtgärda dessa brister startade redan innan tillsynen och vi arbetar kontinuerligt med att tillgodose de krav vi har på oss, säger Christer Kratz, chef för huvuduppdrag Lärande- och familj.

En försvårande omständighet är att en stor del av de noterade bristerna beror på en generellt hög arbetsbelastning i hela personalstyrkan. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens då behovet av socialsekreterare är stort i hela landet. Kommunen har annonserade tjänster ute men hittills har inte dessa tjänster kunnat tillsättas.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Arbetsmiljöverket genomför under 2017 en kontroll av verksamhetsområdet Individ- och familj med primärt fokus på socialsekreterares arbetsmiljö. Tillsynen sker i hälften av Sveriges kommuner och Ängelholms kommun har under april månad blivit inspekterad.

Läs vidare »
Media no image

Vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:00 CEST

Varmt välkommen till stadsbibliotekets hörsal i Ängelholm måndagen den 19 juni kl. 18.00 för att lyssna på debatt i fullmäktige om boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Kommunfullmäktige gav under 2016 beredningen för omsorg i uppdrag att ta fram en vision för boende med livskvalitet för grupper med behov av omsorg. Beredningen har efter kunskapsinhämtning, medborgardialoger samt analys av rapporter och undersökningar tagit fram ett förslag till vision som nu presenteras i en slutrapport.

På kommunfullmäktige den 19 juni redogör beredningen för sin vision med tillhörande debatt. Beredningen får i debatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten så alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i stadsbibliotekets hörsal. Ifall man inte har möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag http://www.engelholm.se/

Vill du veta mer? Kontakta beredningens ordförande Pia Radil, pia.radil@engelholm.se eller telefon 0709-99 15 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Varmt välkommen till stadsbibliotekets hörsal i Ängelholm måndagen den 19 juni kl. 18.00 för att lyssna på debatt i fullmäktige om boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Läs vidare »
Media no image

Toftabadets renovering tar längre tid än beräknat

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2017 10:34 CEST

Just nu renoveras Toftabadet och det är bland annat simhallens golvbeläggning som ska bytas ut under sommaren. Arbetet har dock visat sig vara mer tidskrävande än vad som först var planerat, vilket innebär att återöppnandet försenas med cirka en månad.

- Renoveringen är nödvändig för att bibehålla och förlänga livslängden på Toftabadet. Men även för att skapa en bättre en vistelse och upplevelse för besökarna, säger Peter Björkqvist, enhetschef för Bad, Idrott och Friluftsliv i Ängelholms kommun.

Förseningen kommer att påverka skolor och föreningar som har inbokade tider på Toftabadet under hösten.

- Vi har informerat de verksamheter som påverkas och håller på att titta på tillfälliga lösningar. Så fort vi har mer information kommer vi att kontakta respektive verksamhet, säger Peter Björkqvist. 

Renoveringen av Toftabadet har pågått i ett par år och skett i etapper. Allt arbete har planerats in över sommaruppehållet då verksamheten flyttar från Toftabadet till Vejbybadet. Årets underhåll- och renoveringsarbete innebär bland annat att simhallens golvbeläggning ska bytas ut och vattenrinningen ska förbättras med nya skvalprännor. Ett arbete som nu kommer vara färdigt i vecka 39 enligt presenterad tidsplan från entreprenören.  

- Det innebär att badet kan börja användas igen första veckan i oktober, säger Peter Björkqvist,

Så här har Toftabadet renoverats:

2013-2014: Underhåll på skalet med bland annat byte av ventilation, takbyte, förstärkning av simhallsläktaren och byte av ytskikt, det vill säga nya plattor på läktaren.

2015 - 2016: Utfördes lining av bassängen och utbyte av fönster.

2017 kommer simhallens golvbeläggning att bytas, ny väggbeklädnad i simhallen på kortsidorna, förbättrad vattenavrinning med nya skvalprännor samt ny vattentank i maskinrummet. I duschutrymmena kommer avskiljande väggar att sättas upp.

Kontaktperson:
Peter Björkqvist
0431-87 000
Peter.Bjorkqvist@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Just nu renoveras Toftabadet och det är bland annat simhallens golvbeläggning som ska bytas ut under sommaren. Arbetet har dock visat sig vara mer tidskrävande än vad som först var planerat, vilket innebär att återöppnandet försenas med cirka en månad.

Läs vidare »
Media no image

Nu öppnas mobil mötesplats i Hjärnarp

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:11 CEST

På onsdag i nästa vecka, den 14 juni, klockan 10.00 kommer en ny mobil mötesplats i Hjärnarp att invigas. Mötesplatsen är säsongsbunden och kommer vara fylld med aktiviteter för hela familjen, med allt från kickbike-åkning och DJ-bås till hängmattebibliotek och odlingslådor.

Den mobila mötesplatsen kommer att vara placerad på gröningen mellan Hjärnarps förskolor och tänkt som en plats för hela familjen att umgås på. Andra aktiviteter på platsen kommer att vara en graffitivägg, en scen och en teqball-bana.

- Även om det kommer att vara ett fokus på de yngre, säger Hanna Hanzen, parkingenjör i Ängelholms kommun.

Under invigningen kommer Hjärnarps förskolor att göra en utställning om med temat hållbarhet på platsen. Dessutom kommer ledningsgruppen för Kultur och stad, verksamheten som ligger bakom den mobila mötesplatsen, vara på plats. Tillsammans med ICA Arons bjuder kommunen besökare på fika.

- Efter invigningen är kommer mötesplatsen vara öppen för alla, säger Hanna Hanzen.

Att möteplats kallas just för mobil mötesplats beror på att den är säsongsbunden till en plats, och kommer därefter att flyttas.

- I år är vi i Hjärnarp, men nästa sommar kommer vi vara på en annan plats. Samtidigt är vi öppna för att behålla delar av mötesplatsen här om den blir väldigt populär, säger Hanna Hanzen.

Vad? Invigning av mobil mötesplats i Hjärnarp

När? Onsdag den 14 juni, kl 10:00

Var? Hjärnarp, gröningen mellan förskolorna.

Kontaktperson:
Hanna Hanzen
0431-87 000
Hanna.Hanzen@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På onsdag i nästa vecka, den 14 juni, klockan 10.00 kommer en ny mobil mötesplats i Hjärnarp att invigas. Mötesplatsen är säsongsbunden och kommer vara fylld med aktiviteter för hela familjen, med allt från kickbike-åkning och DJ-bås till hängmattebibliotek och odlingslådor.

Läs vidare »
Media no image

Bygglov söks för 40 konceptbostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 10:03 CEST

Tidigare i våras beslutade kommunstyrelsen i Ängelholms kommun att det ska byggas konceptbostäder för att möta behovet av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen. Nu påbörjas nästa fas med i projektet då Ängelholmslokaler har sökt bygglov för 40 bostäder. Det är totalt 10 hus med 4 lägenheter i vardera.

De planerade husen är villor av typen Perstorp 1, en modell som Perstorpsbostäder har tagit fram. Varje villa innehåller fyra bostäder med 25 kvadratmeter boyta och ett sovloft på ytterligare 10 kvadratmeter.

- Lägenheterna är anpassade för att det kan bo par, eller mindre familjer, säger Anita Svantesson, enhetschef på boendeenheten i Ängelholms kommun.

Det har nu sökts bygglov för totalt tio hus. Tre hus i Hjärnarp, ett vid Rantzows väg och två vid Karika förskola. Fyra hus vid Klockarevägen i Strövelstorp, två hus vid Teresiavägen i Össjö, samt ett hus på Helsingborgsvägen i Ängelholm.

I valet av tomtmark har man tagit såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola i hänsyn. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

Migrationsverket har beslutat att Ängelholm ska ta emot 137 personer under 2017. Det ställer krav på fler och nya lösningar för att leva upp till lagstiftningen och erbjuda boenden till nyanlända invånare.

- I första hand är bostäderna till för nyanlända som anvisats till Ängelholm, men eftersom att villorna är permanenta kan de även användas till annat när behovet har minskat. Studentbostäder exempelvis, säger Anita Svantesson.

Tanken är att de nya bostäderna ska stå färdiga under första kvartalet nästa år.

Kontaktperson:
Anita Svantesson
0431-87 000
Anita.Svantesson@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Tidigare i våras beslutade kommunstyrelsen i Ängelholms kommun att det ska byggas konceptbostäder för att möta behovet av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen. Nu påbörjas nästa fas med i projektet då Ängelholmslokaler har sökt bygglov för 40 bostäder. Det är totalt 10 hus med 4 lägenheter i vardera.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Invigning av arbetsmarknadsenhetens nya lokaler i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 11:16 CEST

Tisdagen den 13 juni bjuder Arbetsmarknadsenheten i Ängelholms kommun in intressenter och press till invigning av våra nya lokaler på Nybrovägen 5. Under dagen visar vi våra nya lokaler och berättar om hur vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor.

Öppet hus med drop-in från 09:00 till 15:00. Klockan 10:00, 11:00, 13:00 och 14:00 håller vi presentationer. Där i mellan finns möjlighet för spontana möten, rundvandring och mingel. Vi bjuder på lättare tilltugg.

Välkommen till Arbetsmarknadsenheten, Nybrovägen 5 (ingång från innergården, mittemot bowlingen).

Ingen föranmälan behövs.

Kontakt

Jonas Elfving

Arbetsmarknadsenheten Ängelholms kommun

0431-46 91 14

jonas.elfving@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Tisdagen den 13 juni bjuder Arbetsmarknadsenheten i Ängelholms kommun in intressenter och press till invigning av våra nya lokaler på Nybrovägen 5. Under dagen visar vi våra nya lokaler och berättar om hur vi jobbar med arbetsmarknadsfrågor.

Läs vidare »
Media no image

Internationell sakbytardag för Ängelholmsfamiljer i Tyskland

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 14:44 CEST

I september får 6-10 familjer från Ängelholms kommun möjlighet att gratis åka till vänorten Kamen i Tyskland för att bland annat byta leksaker, kläder och saker till köket.

Tanken med resan är att familjer från Kamen i Tyskland, Sulecin i Polen och Ängelholm i Sverige ska byta saker med varandra utan att det kostar något. I Sverige slängs det årligen 438 kg saker och istället för att köpa nytt och slänga så byter man mellan familjer och länder. Deltagarna får alltså både nya saker och förhoppningsvis också nya vänner.

Resan genomförs den 29 september till 1 oktober. Ängelholms kommun bjuder på bussresan och vänorten Kamen bjuder på hotellrum, två middagar och en utflykt för deltagarna.

Målet är att hyra en buss och hoppas att intresset för att få åka till Tyskland en weekend i september är stort. Mat och boende står vår vänort Kamen för.

För mer information se www.engelholm.se

Kontaktperson Karin Tingstedt, karin.tingstedt@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

I september får 6-10 familjer från Ängelholms kommun möjlighet att gratis åka till vänorten Kamen i Tyskland för att bland annat byta leksaker, kläder och saker till köket.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • fredsnrik.bronchxbduybm@sdenyytejnlqgevrltlhrwolm.se
 • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

 • Presskontakt
 • Enhetschef
 • Kommunikationsenheten
 • xgjeuinxofssicbaoga.krbpanfxtzlthb@euungohypelxrholmue.se
 • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.