Nystart för Teknikakuten på Ängelholms bibliotek

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2019 12:09 CET

Ängelholms bibliotek har under några år hållit den uppskattade programpunkten Teknikakuten två tisdagar i månaden. När Teknikakuten nu drar igång igen väljer biblioteket att öppna upp dörrarna för teknikfrågor varje tisdag mellan kl. 10:00-11:00.

Midroc vinner byggtävling om Parkskolan i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 16:15 CET

En enig jury valde Midrocs förslag ”Parkskolan” till vinnare i en markanvisningstävling som pågått under hösten. Enligt förslaget kommer området vid den befintliga Parkskolan omvandlas och knytas närmare Stadsparken, samtidigt som nya attraktiva bostäder byggs i anslutning till den gamla skolbyggnaden.

Pressinbjudan med anledning av Parkskolan

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 10:14 CET

Välkommen till pressträff med anledning av utvecklingen av fastigheten Samskolan 3.

Tid: 16 januari klockan 16:00

Plats: Stadshuset på Östra vägen 2, Ängelholm

Anmäl er till:
Fredrik Bröndum, kommunikatör
0431-46 80 92
Fredrik.Brondum@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

I dag, onsdag, den 16 januari bjuder Ängelholms kommun in till en pressträff med anledning av fastigheten Samskolan 3.

Läs vidare »

Fridhem - här växer Ängelholms nya stadsdel fram

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 10:59 CET

Nu är vägar och ledningar på plats och den här veckan öppnar området för allmänheten. Nya Fridhem börjar ta form och i början av nästa år kommer de första husen att byggas. Vi åkte ut till Fridhem för att se hur arbetet utvecklas

Den digitala städaren ny vardagsinnovation inom lokalvården

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 10:11 CET

Det har varit en lång resa men nu börjar de kunna skörda frukterna av sitt arbete. Lokalvårdsservice i Ängelholms kommun har minskat sjukfrånvaron, påbörjat en digitalisering av verksamheten och letar ständigt efter nya förbättringar. Självstyrande team och medarbetare med utrymme att påverka sin egen vardag är en stor del av framgångsreceptet.

​Järnvägsnostalgi lockar 1000-tals resenärer

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:32 CET

Det är stort intresse för de årliga ångtågsturerna som Järnvägens Museum i Ängelholm arrangerar i början av december. Resenärer väntas inte bara från hela Sverige, utan också från Tyskland, Danmark, Luxemburg och Tjeckien.

En resa tillbaka i tiden

Gamla, fint renoverade personvagnar från 1920-1960-talet, en vacker restaurangvagn från 1947 och ett ånglok från 1919 – detta är tåget som väcker gamla minnen till liv och blir till en annorlunda reseupplevelse för de yngre.

Lördagen den 1/12 går resan från Ängelholm till Malmö och tillbaka, och söndagen den 2/12 körs det tre rundturer med utgångspunkt Ängelholm.

Nästan slutsålt

I dagsläget finns det endast platser kvar till turen Malmö-Ängelholm 1/12 med avgång kl.15.15 från Malmö C, banhallen, och ankomst i Ängelholm kl.16.48. Biljetterna säljs online via museets hemsida.

Se tåget på linjen

Ett annat sätt att uppleva tåget är att se det ånga fram på linjen eller på någon av stationerna det kommer att passera. Resan till Malmö på lördagen går via Söderåsbanan och Lommabanan (Åstorp, Billesholm, Teckomatorp, Kävlinge, Flädie, Arlöv). På söndagen är det Skånebanan och Söderåsbanan (Kattarp, Hasslarp, Åstorp) som trafikeras.

Ett bra tillfälle att titta lite närmare på tåget är under uppehållet i Malmö mellan kl.13.10 och 15.15. Här kan man kliva ombord och se sig omkring i lugn och ro – eller uppleva loket på riktigt nära håll.

Detaljerad tidsinfo finns på museets hemsida, www.jarnvagensmuseum.se
Ångtågsturerna arrangeras i samarbete med Trafikverket och Järnvägsmuseet i Gävle.

För mer information och pressbilder kontakta:
Ursula Lindgren
Marknadsföring och grafisk produktion på Järnvägens Museum
Telefon: 0431-46 89 19, e-post: ursula.lindgren@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Det är stort intresse för de årliga ångtågsturerna som Järnvägens Museum i Ängelholm arrangerar i början av december. Resenärer väntas inte bara från hela Sverige, utan också från Tyskland, Danmark, Luxemburg och Tjeckien.

Läs vidare »

Forskarkväll om Shanghai på Stadsbiblioteket

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:34 CET

Ingemar Ottosson undervisar på Språk- och litteraturcentrum i Lund. Han intresserar sig mycket för Japan och dess dramatiska moderna historia men har även stor kunskap om Kina. Sedan många år är han en regelbunden gästprofessor vid Kinesiska universitet, bland annat Ningbo universitetet söder om Shanghai. Just Shanghai är också vad föreläsningen ”Shanghai – från opiumhåla till metropol” handlar om där Ottosson tar lyssnarna igenom megastadens utveckling.

När: Onsdag 5/12, kl. 18.00

Var: Stadsbiblioteket, Bokhallen

Ingen kostnad. Ingen föranmälan.

Kontaktperson: 

Jacob Ekberg 
Bibliotekarie
Jacob.Ekberg@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​Ängelholms bibliotek presenterar i samarbete med Lunds universitet en föreläsning av Ingemar Ottosson: ”Shanghai – från opiumhåla till metropol”.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Trygghetsmätning i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:37 CET

I morgon, onsdag den 14 november, kommer Ängelholms kommun tillsammans med polisen i Ängelholm presentera resultatet i årets trygghetsmätning.

När? Onsdag 14 november kl. 12:00
Var? Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm

Trygghetsmätningen utförs varje år av polisen tillsammans med kommuner. I undersökningen får medborgare, 16-85 år, möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Kontakt:
Jan Klauser, säkerhetschef
0431-870 00

Jan.Klauser@engelholm.se

Imorgon, onsdag den 14 november, kommer Ängelholms kommun tillsammans med polisen i Ängelholm presentera resultatet i årets trygghetsmätning.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Kronprinsessparet besöker Ängelholms kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 17:51 CET

Fredagen den 16 november besöker kronprinsessan Victoria och prins Daniel Ängelholm för att på plats ta del av Aktivitet Förebyggers arbete. Press är välkomna att närvara under en del av besöket. Föranmälan krävs.

Datum och tid: 16 november, klockan 15:00

Plats: Centrala Ängelholm, exakt plats meddelas vid anmälan.

Pressfrågor och anmälan:
Fredrik Bröndum, kommunikatör
0431-46 80 92
fredrik.brondum@engelholm.se

Om Aktivitet förebygger:

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus. AF omfattar alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

Läs mer på engelholm.se/aktivitetförebygger

Fredagen den 16 november besöker kronprinsessan Victoria och prins Daniel Ängelholm för att på plats ta del av Aktivitet Förebyggers arbete. Press är välkomna att närvara under en del av besöket. Föranmälan krävs.

Läs vidare »

Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation bland kommunens anställda

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 15:05 CET

Motivationen bland medarbetarna i Ängelholms kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar dessutom på ett ökat engagemang jämfört med förra mätningen 2016.
Det är verkligen roligt att vi har så engagerade och motiverade medarbetare i Ängelholm. Vårt stora arbete för att utveckla det agila arbetssättet har gett resultat, säger kommundirektör Lilian Eriksson.


Ängelholms kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till förbättringar av arbetsmiljön. Enkäten skickades ut i september till drygt 2900 medarbetare. Svarsfrekvensen är 79 procent.

Årets totala värde för det så kallade HME, Hållbart medarbetarengagemang, är 79, vilket är en förbättring jämfört med resultatet från förra mätningen, 2016 då HME var 78. HME sammanfattar vad medarbetarna har för inställning till kommunen som arbetsgivareinom tre områden: motivation, ledarskap och styrning.

Ängelholms kommun har de senaste åren genomfört en stor organisationsförändring och gått från en traditionell kommun med många förvaltningar och stuprör till en flexibel utvecklings- och serviceorganisation. Dessutom en omfattande kompetensutvecklingsinsats genomförts där samtliga chefer och medarbetare fått utbildning i att arbeta agilt.

– Man skulle kunna tro att den här stora förändringen skulle skapat oro och försämrade resultat i medarbetarundersökningen. Nu ser vi tvärtom att det positiva resultatet ökar. Jag är övertygad om att det agila arbetssättet gör att medarbetarnas motivation i arbetet ökar säger Lilian Eriksson.

Förutom ökad motivation visar undersökningen en rad andra förbättringar. Till exempelvis har värden angående arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal ökat tydligt i positiv riktning och bidrar till den generella höjningen. Områden som får lägre betyg bland medarbetarna handlar om hög arbetsbelastning, brister i den fysiska arbetsmiljön samt delvis om ledarskap.

– Resultat ger oss nu möjligheter att arbeta vidare med att utveckla både arbetsmiljö och ledarskapet i hela kommunorganisationen, säger Lilian Eriksson. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att ge invånarna i Ängelholm riktigt bra service.


För ytterligare kontakt:

Kommundirektör Lilian Eriksson, tel. 0431-468093.

HR-chef Lena Östblom, tel. 0431-468171.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • frtkedvkriclk.xzbrtqonrxduzcm@ojenwygeiblhheoloum.tcsedh
  • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Chef för kommunikationsenheten
  • Kommunikationsenheten
  • jeglssmwicxaa.kxkrlkanjutzpz@ervngazelcthojmlmqh.sineqj
  • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.