Media no image

Förbättrat företagsklimat i öppna jämförelser

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 10:27 CEST

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Ängelholms kommun har i årets mätning höjt sin totala poäng något och klättrar från placering 146 till 124 i den totala rankingen.

Det är fjärde gången som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Drygt 150 kommuner deltog i undersökningen och studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I årets mätning har Ängelholms kommun höjt sin Nöjd Kund Index (NKI) jämfört med föregående mätning från 65 till 66.

- Inom de flesta kategorierna ligger vi likvärdigt med föregående mätning, men vi har även höjt oss och blivit bättre inom en del områden, säger Pernilla Fahlstedt, Miljö- och byggchef i Ängelholms kommun.

Ett område där kommunen uppnått goda resultat är inom miljö och hälsoskydd. Där har kommunen höjt sin NKI till 69, jämfört med föregående mätnings 62.

Ängelholms kommun har även klättrat några placeringar jämfört med andra kommuner i den totala rankingen och hamnar på placering 124 (146). Anledningen till den förhållandevis låga rankingen är att kommunerna som deltagit har uppvisat ett generellt bättre resultat än tidigare.

- Det känns tråkigt att hamna så långt ner på listan då vi siktar att hamna betydligt högre än så. En orsak till att vi inte har ökat mer kan härledas till en hög personalomsättning under det senaste året, då vi har haft många och långa vakanser. Det har fört med sig både minskad effektivitet och tillgänglighet, säger Pernilla Fahlstedt.

Bland områdena där Ängelholms kommun har tappat återfinns exempelvis bygglov och serveringstillstånd.

- Vi är givetvis inte nöjda med att tappa inom specifika områden och vi har som ambition att bli bättre framöver. Till exempel har vi genomfört en digitaliseringsprocess inom bygglov som vi förhoppningsvis kan se resultaten av under det kommande året, säger Pernilla Fahlstedt.

Ängelholms kommun har dessutom nyligen tillsatt en företagsklimatgrupp med uppdrag att se över alla aspekter som kan förbättra företagsklimat och under året deltar ett stort antal av kommunens tjänstepersoner i utbildningen Förenkla helt enkelt.

Senare i år publicerar Svenskt Näringsliv en ranking om företagsklimat där alla Sveriges kommuner ingår. Där placerades Ängelholms kommun på en 16:e plats förra året.

Kontakt:
Pernilla Fahlstedt
Miljö- och byggchef, Ängelholms kommun
0431-87 000

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Ängelholms kommun har i årets mätning höjt sin totala poäng något och klättrar från placering 146 till 124 i den totala rankingen.

Läs vidare »
Media no image

Förenkling ska ge ökad service till företagarna i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 09:31 CEST

Utbildning för cirka hundra medarbetare i att ge bättre service till företagarare och bildandet av en ny företagsklimatgrupp ska göra Ängelholms kommun ännu mer företagsvänligt.

– Att företagen mår bra och får rätt service från kommunorganisationen är viktigt. Vi ska göra det enkelt för våra företag i kontakterna med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Den 20 april deltar cirka hundra tjänstepersoner från Ängelholms kommun i en utbildning som handlar om att skapa större förståelse för företags villkor och behov vid kommunala kontakter. Utbildningen är en del i ett utbildningspaket inom ramen för Sveriges kommuner och Landstings (SKL) projekt Förenkla helt enkelt. Utbildningen genomförs tillsammans med andra kommuner inom Familjen Helsingborg. I utbildningen deltar personer som i sitt yrke har kontakter med näringslivet, bland andra miljöinspektörer, bygglovshandläggare och upphandlare. Även förtroendevalda och kommunens högsta ledning deltar i utbildningarna.

Den nybildade företagsklimatgruppen ska samordna arbetet med kommunala åtgärder som gynnar näringslivet och bidrar till ett positivt företagsklimat.

– Företagsklimatgruppen är ett exempel på hur vi arbetar agilt och gränsöverskridande internt för att ge den bästa servicen externt. Ett annat exempel är företagslotsen som är en kostnadsfri service som samordnar och förenklar företagens kontakter med kommunen, säger kommundirektör Lilian Eriksson.

Lars Nyander säger att det finns ett stort intresse och uppslutning kring att kommunen ska arbeta med frågor som rör företagsklimatet.

– Ängelholms kommun brukar hamna högt i rankingar av företagsklimat. Men självklart är vi inte nöjda. Vi ska hela tiden arbeta för att bli ännu lite bättre, säger han.


I företagsklimatgruppen ingår:

Pernilla Fahlstedt (sammankallande), miljö- och byggchef

Elin Tängermyr, arkitektur- och teknikchef

Lisbeth Jonsson, upphandlingschef

Andreas Jarud/Louise Modig, Ängelholms Näringsliv

Maria Sjödin Nilsson, kundtjänstchef

Jessica Krantz, chef för kommunikationsenheten

Johan Maniet, bygglovschef

Kontakt:
Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef, telefonnummer 0431- 46 89 78.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Utbildning för cirka hundra medarbetare i att ge bättre service till företagarare och bildandet av en ny företagsklimatgrupp ska göra Ängelholms kommun ännu mer företagsvänligt. – Att företagen mår bra och får rätt service från kommunorganisationen är viktigt. Vi ska göra det enkelt för våra företag i kontakterna med kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Läs vidare »
Media no image

Ängelholmarna bjuds in till debatt om utveckling av Ängelholms tätorter

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 10:55 CEST

På måndag 24 april kl. 19 bjuds ängelholmarna in till Stadsbiblioteket för att lyssna på slutdebatt om utveckling av Ängelholms tätorter.

Beredningen för samhällsbyggnad fick under 2016 i uppdrag att ta fram en vision för att utveckla alla tätorter i Ängelholms kommun med bostadsbyggande och service. Efter kunskapsinhämtning genom föredragningar, analys av rapporter samt medborgardialoger har beredningen skrivit fram ett förslag till slutrapport. Slutrapporten ska presenteras för kommunfullmäktige den 24 april och beredningen får i slutdebatten återkoppling på sitt arbete och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.

Fullmäktiges möte är öppna för allmänheten och alla intresserade har möjlighet att lyssna på debatten i Stadsbibliotekets Hörsal. Har man inte möjlighet att vara på plats går det bra att följa debatten via webbsändning. Sändningen går även att titta på i efterhand. Länk kommer att finnas på kommunens hemsida samma dag 24/4. http://www.engelholm.se/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På måndag 24 april kl. 19 bjuds ängelholmarna in till Stadsbiblioteket för att lyssna på slutdebatt om utveckling av Ängelholms tätorter.

Läs vidare »
Media no image

Skaparlördag för hela familjen

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 11:00 CEST

Lördagen den 29 april kl. 10-14 är det dags för skaparlördag igen på Stadsbiblioteket.

Flyg till en drömvärld med Green Screen, måla musik, programmera Lego med Lego WeDo, testa LittleBits och pyssla pärl- och papperspyssel på Stadsbibliotekets skaparlördag. På plats finns också elever från estetprogrammet som visar digital bildbehandling.

När: Lör. 29/4 kl. 10-14.

Var: Stadsbiblioteket.

Fri entré. Ingen föranmälan.

Arr: Ängelholms bibliotek i samarbete med Lärande och familj.

Kontaktperson: Cecilia Johansson programverksamhet@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Flyg till en drömvärld med Green Screen, måla musik, programmera Lego med Lego WeDo, testa LittleBits och pyssla pärl- och papperspyssel på Stadsbibliotekets skaparlördag.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Pamela von Sabljar föreläser om social kompetens på Ängelholms Gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 11:25 CEST

Är det viktigt att komma i tid? Hur hanterar jag sociala medier under arbetstid? Kan jag privatsurfa på jobbdatorn? Den 18 april klockan 08:30 – 11:30 anordnar Ängelholms gymnasieskola tillsammans med Ängelholms näringsliv en föreläsning för skolans elever om social kompetens och attityder.

Representanter från Swedbank i Ängelholm och ICA Maxi i Ängelholm kommer också att föreläsa om näringslivets erbjudanden och krav.

Föreläsningen är obligatorisk för elever på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet och övriga elever på skolan är välkomna att boka plats.

Datum: 18 april
Tid: 08.30-11.30
Plats: Jarl Kullescenen

Press är välkommen att besöka föreläsningen.

För frågor eller mer information, kontakta:
Ronney Berndtsson, Ekonomiprogrammet, 0431-87 000, ronney.berndtsson@engelholm.se
Louise Modig, Ängelholms Näringslivs AB, 070-910 06 10, louise.modig@engelholm.com

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Är det viktigt att komma i tid? Hur hanterar jag sociala medier under arbetstid? Kan jag privatsurfa på jobbdatorn? Den 18 april klockan 08:30 – 11:30 anordnar Ängelholms gymnasieskola tillsammans med Ängelholms näringsliv en föreläsning för skolans elever om social kompetens och attityder.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Trygghetsvandring i Strövelstorp

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:51 CEST

Den 10 april anordnar Ängelholms kommun trygghetsvandring i Strövelstorp.

Klockan 18:30 inleds kvällen med fika i matsalen på Strövelstorps skola. Vandringen kommer därefter ske i en slinga runt Strövelstorp. Trygghetsvandringen genomförs i kommunens regi av Säkerhetsenheten. Inbjudna är bland andra förtroendevalda, fältsekreterare, nattvandrare, polis, fastighetsbolag, media och ungdomar.

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Genom att bjuda in medborgare blir det möjligt att ta del av den kunskap de har om sina närområden. Den kunskapen är i sin tur viktig för att kunna identifiera potentiella problemzoner och lämpliga åtgärder.

När: måndag den 10 april kl. 18:30 – ca 21:00

Var: Samling i matsalen på Strövelstorps skola.

Kontakt: Säkerhetshandläggare Christina Nilsson, telefonnummer 0431-46 94 42 eller christina.m.nilsson@engelholm.se.

Välkommen att delta!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Den 10 april anordnar Ängelholms kommun trygghetsvandring i Strövelstorp. Klockan 18:30 inleds kvällen med fika i matsalen på Strövelstorps skola. Vandringen kommer därefter ske i en slinga runt Strövelstorp. Inbjudna är bland andra förtroendevalda, fältsekreterare, nattvandrare, polis, fastighetsbolag, media och ungdomar. Välkommen att delta.

Läs vidare »
Media no image

Naturvårdsbränning i april för att gynna vegetationen på Magnarps hed

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 15:28 CEST

I enlighet med den upprättade skötselplanen för Magnarps hed kommer Ängelholms kommun under april månad att utföra naturvårdsbränning, en planerad brand i ett avgränsat område, på Magnarps hed. Syftet med naturvårdsbränningen är att gynna och bibehålla höga naturvärden i området.

- I det kommunala naturreservatet Magnarps strandmarker vill kommunen återskapa den öppna heden som en gång fanns där. Därför kommer vi att utföra en kontrollerad naturvårdsbränning där man bränner bort oönskad vegetation för att ge utrymme till andra växter och gynna den biologiska mångfalden, säger Marja Nordin, naturvårdshandläggare på Ängelholms kommun.

Under april kommer bränningar att ske fläckvis på 5-10 utvalda platser på heden. Exakt datum för bränningen kan i dagsläget inte anges då det måste utföras vid gynnsamt väder; när vinden är svag och riktningen inte är mot fastigheter.

- Redan några veckor efter en bränning kommer nya skott att skjuta fram, säger Marja Nordin.

Räddningstjänsten är underrättad och samma dag som bränningen utförs kommer entreprenören kontakta räddningstjänsten igen.

Under april kommer även kommunen ta bort delar av det björk- och eksly som har etablerat sig på heden. Detta görs genom att rycka upp vegetationen med rötterna.

Vid frågor kontakta:

Marja Nordin, Naturvårdshandläggare

Hanna Hanzen, Parkingenjör

via Ängelholms kommuns kundtjänst på 0431-87 000.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

I enlighet med den upprättade skötselplanen för Magnarps hed kommer Ängelholms kommun under april månad att utföra naturvårdsbränning, en planerad brand i ett avgränsat område, på Magnarps hed. Syftet med naturvårdsbränningen är att gynna och bibehålla höga naturvärden i området.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Följ med på en virtuell cykeltur

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 12:17 CET

Måndag den 27 mars presenterar Ängelholms kommun sin senaste satsning inom äldreomsorgen; den virtuella cykelturen.

Från och med måndag kommer brukare på Munkaljungbygårdens demensboende ges möjlighet att cykla runt på sina barndomsgator, återbesöka tidigare resmål och upptäcka helt nya destinationer. Detta tack vare en upplevelsecykel som genom ny teknik för användaren in i den virtuella världen.

Mellan klockan 13:00 och 15:00 installeras cykeln och brukare får möjlighet att provcykla. I samband med detta bjuder vi på alkoholfritt bubbel och tilltugg för att inviga nyförvärvet.

Tack vare sin kombination av visuella och motoriska intryck är tekniken särskilt lämplig för demenssjuka och personer med kognitiva svårigheter. Den virtuella cykelturen innebär även fysisk motion, samtidigt som upplevelsen bjuder in till samtal och gemenskap. Välkommen till Munkaljungbygården för att dela upplevelsen.


Kontaktperson

Malin Thorsén

malin.thorsen@engelholm.se

Tel. 0431 469 354

Marianne Ranstam Palanova

marianne.palanova@engelholm.se

Tel. 0431 468 098

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Måndag den 27 mars presenterar Ängelholms kommun sin senaste satsning inom äldreomsorgen; den virtuella cykelturen.

Läs vidare »
Bprp0fhfewdoewvdc9sy

Filosofiskt café med Peter Dalling

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 10:05 CET

Torsdagen den 6/4 är det filosofiskt café på Ängelholms stadsbibliotek. Då bjuder filosofilärare Peter Dalling in till spännande diskussion. Kvällens tema är konstens värde, syfte, avgränsning och definition.

Media no image

Nöjda äldre i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:22 CET

I årets öppna jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får hemtjänst och särskilt boende i Ängelholms kommun ännu bättre helhetsbetyg av äldre än i förra årets undersökning. Jämfört med förra året har antalet äldre som angett att de var mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i Ängelholms kommun ökat från 94 % till 95 %. I förhållande till just denna fråga rankas kommunen därmed som nummer 34 av 289 deltagande kommuner.

För sjunde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Socialstyrelsen publicerat rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten består av 30 indikatorer och 15 bakgrundsmått som fokuserar på kvaliteten inom äldreomsorgen. Undersökningarna bygger på enkätdata, statistik och annan information från kommuner, landsting och regioner.

Även helhetsbetyget för särskilt boende har förbättras sedan förra året. Här svarade 87 % att de var mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende, jämfört med 85 % i förra årets undersökning.

Särskilt väl presterade Ängelholms kommun på punkterna Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende, Kontakt med personal i särskilt boende och Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende.

– Vi är väldigt glada att våra äldre har förtroende för äldreomsorgen och ger oss höga betyg. Då har vi lyckats med vårt uppdrag att skapa god livskvalité för ängelholmarna, men vi fortsätter naturligtvis att målmedvetet arbeta för att skapa ännu bättre kvalité, säger Susann Pettersson, chef för huvuduppdrag Hälsa.

Några exempel där Ängelholms kommun presterade väl i jämförelse med övriga deltagande kommuner

 • Bemötande, förtroende och trygghet i särskilt boende (rankad som nummer 27 av 264 deltagande kommuner)
 • Kontakt med personal i särskilt boende (rankad som nummer 20 av 234 deltagande kommuner)
 • Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende (rankad som nummer 26 av 267 deltagande kommuner)
 • Hemtjänst i helhet (rankad som nummer 34 av 289 deltagande kommuner)
 • Särskilt boende i helhet (rankad som nummer 69 av 262 deltagande kommuner)
 • Boendemiljö i särskilt boende (rankad som nummer 61 av 239 deltagande kommuner)
 • Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

  I årets öppna jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får hemtjänst och särskilt boende i Ängelholms kommun ännu bättre helhetsbetyg av äldre än i förra årets undersökning.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • fredrik.brondum@engelholm.se
  • 0431 46 80 92
  Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Enhetschef
  • Kommunikationsenheten
  • jessica.krantz@engelholm.se
  • 0431-46 80 97
  Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

  Om Ängelholms kommun

  Välkommen till Ängelholms kommun!

  Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
  Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.