Media no image

Ängelholm värdkommun för nytt samordningsförbund

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 15:46 CEST

Kommunstyrelsen i Ängelholm beslutade idag att tillsammans med kommunerna Örkelljunga, Båstad, Perstorp och Klippan samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne bilda FINSAM, ett så kallat finansiellt samordningsförbund. Syftet är att bättre kunna samordna rehabilitering till vuxna som står utanför arbetsmarknaden och ge människor bättre möjligheter att kunna få ett jobb. Ängelholms kommun kommer att fungera som värdkommun för FINSAM.

- Det är ett viktigt samarbete som nu kan komma igång. Vi kan åstadkomma betydligt mer genom ett samlat arbete för att ge våra medborgare rätt stöd och rehabilitering för att komma in på arbetsmarknaden, säger Lars Nyander kommunstyrelsens ordförande (S).

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal FINSAM, gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Kontakt

Lars Nyander (S)
Kommunstyrelsens ordförande
lars.nyander@engelholm.se
0431-87 000

Christer Kratz
Chef huvuduppdrag Lärande och familj
christer.kratz@engelholm.se
0431-87 000

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kommunstyrelsen i Ängelholm beslutade idag att tillsammans med kommunerna Örkelljunga, Båstad, Perstorp och Klippan samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne bilda FINSAM, ett så kallat finansiellt samordningsförbund. Syftet är att bättre kunna samordna rehabilitering till vuxna som står utanför arbetsmarknaden och ge människor bättre möjligheter att kunna få ett jobb.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Välkommen till 25-årsfirande i Magnarp

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 11:13 CEST

Den 7 september är det dags för vuxenkollot i Magnarp att fira 25 år. Varmt välkommen att delta!

Tack vare ideella insatser från personalen har de äldre på Åsbytorps vårdboende fått ägna sig åt sol och bad varje sommar i ett kvarts sekel. I år ska detta firas med livemusik, frågesport och god mat.

Festligheterna börjar klockan 14:00 och pågår fram till klockan 20:00, torsdagen den 7 september på Milles väg 2, Vejbystrand.

Kontaktperson: Eva Sällström, verksamhetschef för särskilt boende, telefonnummer: 0431 469 150

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Den 7 september är det dags för vuxenkollot i Magnarp att fira 25 år. Varmt välkommen att delta!

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Mångfald på schemat för årskurs 7

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 16:54 CEST

Den 4 – 11 september är det mångfaldsvecka på schemat för Ängelholms kommuns skolor. Under en dag per skola får elever i årskurs 7 en ökad kunskap om mångfald genom aktiviteter som kombinerar teori och praktik om diskrimineringsgrunder samt möjligheten att testa parasporter som rullstolsbasket.

Ängelholms kommun satsar på mångfaldsfrågor och under tolv år har Mångfaldsveckan, tidigare Handikappidrottsdagen, genomförts för elever i årskurs sju.

Nytt för i år är att Mångfaldsveckan breddar innehållet jämfört med tidigare år. Veckan har kvar inslag kopplade till idrott och funktionsnedsättning, men har ett bredare fokus på tolerans och inkludering.

Press är varmt välkommen att besöka oss under Mångfaldsveckan.

För frågor och föranmälan, kontakta:

Per Sköldbäck
Aktivitetssamordnare
Ängelholms kommun
per.skoldback@engelholm.se
0766 437 089

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​Den 4 – 11 september är det mångfaldsvecka på schemat för Ängelholms kommuns skolor. Under en dag per skola får elever i årskurs 7 en ökad kunskap om mångfald genom aktiviteter som kombinerar teori och praktik om diskrimineringsgrunder samt möjligheten att testa parasporter som rullstolsbasket.

Läs vidare »
Media no image

Ny vision om boendemiljö för grupper med behov

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 12:43 CEST

Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade igår om en vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Visionen som beslutades lyder:
”I Ängelholms kommun, i såväl tätort som på landsbygd, ska alla ges förutsättning att bo bra hela livet i en stimulerande och trygg miljö, till rimliga kostnader. Boendet ska förstärka det friska hos både äldre och funktionsnedsatta.”

- Ängelholms kommuns framtida möjligheter till en positiv utveckling och välfärd påver­kas av förmågan att tillgodose behovet av bra bostäder och goda boendemiljöer för människor med behov av omsorg. Det kan vara såväl gruppbostäder för funktionshindrade som bostäder för äldre med varierade behov och önske­mål, säger Pia Radil, beredningens ordförande.

Beredningen har fokuserat på områden där utvecklingen kan ske på lokal nivå. Men samtidigt som beredningen blev klar med uppdraget offentliggjordes socialdepartementets utredning och förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

- Områden och insatser som identifierats på nationell nivå går helt i linje med beredningens slutsatser. Detta tycker jag tyder på att den nya politiska organisationen, med ett tydligt strategiskt arbete i kommunfullmäktiges beredningar, har möjliggjort för Ängelholms kommun att ligga i fas med utvecklingen på nationell nivå, avslutar Pia Radil.

Nu lämnar kommunfullmäktige över beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för utredning.

För med information kontakta beredningens ordförande Pia Radil, pia.radil@engelholm.se eller telefon 0709-99 15 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kommunfullmäktige i Ängelholm beslutade igår om en vision för boendemiljö med livskvalitet för grupper med behov av omsorg.

Läs vidare »
Media no image

Ny översiktsplan för Ängelholm antagen

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 08:02 CEST

På kommunfullmäktiges möte under måndagen 2017-08-28, togs beslutet att anta kommunens nya översiktsplan.

Den nya översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till 2035. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun.

Översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten. I översiktsplanen tydliggörs även nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Familjen Helsingborg.

- Äntligen har vi rott i land den nya översiktsplanen. Genom den har vi nu påverkat den framtida inriktningen för Ängelholms utveckling. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare, säger Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med översiktsplanen startade år 2011 och arbetet har grundats på en öppen process med en aktiv dialog med kommunala förvaltningar, organisationer, byalag, föreningar, näringsliv, skola, myndigheter och allmänhet.

- Det har tagit tid, det är inget vi vill förringa. I den nu antagna översiktsplanen är vi överens om det mesta. Översiktsplanen tar höjd inför framtiden och vi vill att en långsiktig helhetssyn ska genomsyra planeringen, säger Lars Nyander (S).

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Läs hela Översiktsplan 2035 på www.engelholm.se/op2035
Kontakt

Lars Nyander
Kommunstyrelsens ordförande
lars.nyander@engelholm.se
0431- 468075

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På kommunfullmäktiges möte under måndagen 2017-08-28, togs beslutet att anta kommunens nya översiktsplan. Den nya översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till 2035. Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun.

Läs vidare »
Media no image

Avbrutet samarbete med Sundspärlans Buss AB

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 14:34 CEST

Under onsdagen den 23 augusti inträffade en händelse inom skolskjutsverksamheten som Ängelholms kommun bedömde som så allvarlig att kommunen omedelbart avbröt samarbetet med Sundspärlans Buss AB tills vidare.

Händelsen som kom till kommunens kännedom var att en av busschaufförerna från Sundspärlans Buss AB hade blåst rött i den ordinarie bussens alkolåsmätare, därefter istället tagit en annan buss som hen sedan körde skolbarn i.
– Kommunen har i första hand agerat utifrån elevernas perspektiv. Vårt främsta mål är att garantera elevernas säkerhet och därför agerade vi kraftfullt när detta kom till vår kännedom, säger Jonas Trulsson som är planeringschef inom Lärande och familj.
 

Händelsen under onsdagen är en i en rad av händelser som föranlett kritik från Ängelholms kommun mot bussbolaget. Kommunen utreder därför nu om det finns grund för att säga upp avtalet.

Sundspärlans buss AB har kört skolbussarna till och från Strövelstorps skola, Nyhemsskolan och Villanskolan. Ängelholms kommun har tills vidare anlitat ett annat bussbolag för att köra skolbussarna på de berörda sträckorna och bussarna avgår på ordinarie tider.

Kontakt:
Jonas Trulsson, planeringschef Lärande & familj, telefonnummer 0431- 468489

Stefan Marthinsson, ekonomichef, telefonnummer 0431-468177

  

Läs vidare »
Media no image

Pressträff angående taklösning i Hembygdsparken

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 12:28 CEST

Ängelholm kommun bjuder härmed in till pressträff angående förslag till taklösning för scenen i Hembygdsparken. Ärendet ska behandlas av Kommunstyrelsen den 30 augusti.

Tid: 23 augusti klockan 08.00

Plats: Stadshuset, rum 429 (anmälan i receptionen)


Medverkande:

Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande

Carl-Gustaf Gudmundsson, ordförande i Hembygdsföreningen

Mats Nilsson, VD för Sparbanksstiftelsen Gripen


Välkomna!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Läs vidare »
Media no image

​Här möts vetenskap och politik för utvecklingen av framtidens Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 08:00 CEST

Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om utvecklingen av Ängelholms kommun. När en beredning har tillsatts och påbörjat ett uppdrag är informationsinhämtning första steget. Det handlar om att analysera nuläget. Vad gör kommunen idag? Men också om att omvärldsbevaka. Hur gör andra kommuner? Och vad finns för forskning inom området som de förtroendevalda behöver ta del av för att hitta lösningar när det gäller komplexa samhällsutmaningar?

- Vi ser att kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt att integrera forskningsresultat i politiska beslut så att den kunskap som universitet och högskolor genererar kommer det lokala samhället i Ängelholm till gagn, säger Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande.

Flera beredningar har haft kontakt med forskare inom sina respektive uppdrag. Ett exempel är kommunfullmäktiges beredning för omsorg som inom sitt uppdrag ”Boendemiljö och livskvalitet” bland annat har tagit del av forskningsresultat från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, om betydelsen av natur och grönska för äldre personer med vårdbehov.

- Föreläsningen var en del av en seminariedag som beredningen anordnade tillsammans med tjänsteorganisationens huvuduppdrag Hälsa och Hälsostaden. Ett smart sätt att samarbeta där politikerna i beredningen, men också medarbetare ute i verksamheten och de som arbetar inom sjukvården, fick ta del av kunskapen, avslutar Bengt Sävström.


Pressinbjudan

Du som journalist är varmt välkommen att delta den 24 augusti kl. 09.45 då Fredrik Torisson, doktorand vid institutionen för arkitektur och byggd miljö på LTH, kommer till Ängelholm och föreläser om sitt forskningsområde – relationen mellan arkitektur och samhälle. Deltar gör två av fullmäktiges beredningar som arbetar med uppdragen ”Stadsmiljö” respektive ”Kulturen som samhällsbyggare”, samt representanter från tjänsteorganisationen. För anmälan kontakta Cecilia Christensen, beredningskoordinator, cecilia.christensen@engelholm.se


För mer information om kommunfullmäktiges beredningar kontakta

Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande
e-post: b-g.savstrom@outloook.com
telefon: 0701-47 92 67

Bengt-Ove Ohlsson, enhetschef beredningsstödet
e-post:Bengt-Ove.Ohlsson@engelholm.se
telefon: 0431-46 81 34


Om kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges beredningar i Ängelholm arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga målbilder utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen har fem fasta beredningar. Det kan också skapas en tillfällig beredning för att hantera en fråga. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att utifrån en uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge, det vill säga svara på frågan: Vad vill vi uppnå? För att kunna svara på frågan jobbar beredningarna med att:

 • analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Hur gör andra kommuner? Vad finns det för forskning inom området?)
 • genomföra medborgardialoger
 • sammanställa resultatet i en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktige

Läs mer om beredningsarbetet och samtliga pågående samt avslutade uppdrag här:

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/fullmaktigeberedningar/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

En uppmärksammad fråga under årets Almedalsvecka var faktaresistens och politisk verksamhet baserad på aktuell forskning. Kommunfullmäktiges beredningar är ett exempel på hur samhället på lokal nivå kan integrera forskningsresultat i politiska beslut om strategiska och långsiktiga frågor.

Läs vidare »
Media no image

Äldreomsorgen satsar på kulturupplevelser

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 09:32 CEST

Region Skåne har beslutat att tilldela Ängelholms kommun bidrag för Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka delaktigheten i kulturlivet på äldreboenden i kommunen.

Region Skåne har beslutat att bevilja Ängelholms kommun 150 000 kronor i bidrag för kultur i vården. Bidraget kommer att gå till Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka kontakten mellan äldreomsorgen, lokala kulturföreningar, anhöriga och volontärer.

DÅ-tid/NU-tid har bland annat som mål att lyfta och knyta an till de äldres minnen samt att höja medvetenheten om kulturens roll inom äldreomsorgen. Projektet, som är ett samarbete mellan flera av kommunens verksamheter, är kopplat till folkhälsoplanen där just äldre pekats ut som en prioriterad målgrupp.

Projektet bygger på en stor bredd av insatser, exempelvis kommer anhörigkonsulenter och kulturombud utbildas av kommunens konstpedagog. Tillsammans kommer de göra besök inom äldreomsorgen för att inleda samtal kring konst och kultur, i detta arbete kommer även Konstfrämjandet Skåne delta. Som en del i projektet kommer även workshops anordnas tillsammans med Ängelholms hemslöjdsgille, och en dialog om möjligheten att samarbeta med de lokala hembygdsföreningarna förs redan.

- Vi är väldigt glada över bidraget, det gör det möjligt för oss att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre, med projektet kommer de både få minnas den kultur som varit och ta del av den samtida kulturen, säger Eva Sällström, verksamhetschef för Särskilt boende.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Region Skåne har beslutat att tilldela Ängelholms kommun bidrag för Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka delaktigheten i kulturlivet på äldreboenden i kommunen.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan: Regeringskansliet besöker Ängelholm för att studera praktiknära forskning i skolan

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 16:30 CEST

Onsdagen den 15 augusti besöker en särskild utredare från Regeringskansliet Ängelholms kommun för att titta närmare på hur man arbetar med forskning och utveckling i skolan.

Utredaren har i uppdrag att föreslå hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar och huvudmän inom skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning.

Från Ängelholms kommun deltar Ann-Christine Wennergren, vetenskaplig ledare, Gunilla Ivarsson, Verksamhetschef För- och grundskola samt Markus Eek, Verksamhetschef Gymnasieskolan.

Mer information om utredningsdirektivet finns på Regeringskansliets hemsida (direktlänk)

Tid: 16:30 - 18:00 Plats: Stadshuset i Ängelholm (Östra vägen 2)

Press bjuds in för besök, vid intresse kontakta:

Gunilla Lindecrantz
Chefsassistent
Ängelholms kommun
Gunilla.Lindecrantz@engelholm.se
0431-46 87 40

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​Onsdagen den 15 augusti besöker en särskild utredare från Regeringskansliet Ängelholms kommun för att titta närmare på hur man arbetar med forskning och utveckling i skolan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • fredrik.brondum@engelholm.se
 • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

 • Presskontakt
 • Enhetschef
 • Kommunikationsenheten
 • jessica.krantz@engelholm.se
 • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.