​Pressinbjudan: Trygghetsmätning i Ängelholm

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:37 CET

I morgon, onsdag den 14 november, kommer Ängelholms kommun tillsammans med polisen i Ängelholm presentera resultatet i årets trygghetsmätning.

När? Onsdag 14 november kl. 12:00
Var? Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm

Trygghetsmätningen utförs varje år av polisen tillsammans med kommuner. I undersökningen får medborgare, 16-85 år, möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Kontakt:
Jan Klauser, säkerhetschef
0431-870 00

Jan.Klauser@engelholm.se

Imorgon, onsdag den 14 november, kommer Ängelholms kommun tillsammans med polisen i Ängelholm presentera resultatet i årets trygghetsmätning.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Kronprinsessparet besöker Ängelholms kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 17:51 CET

Fredagen den 16 november besöker kronprinsessan Victoria och prins Daniel Ängelholm för att på plats ta del av Aktivitet Förebyggers arbete. Press är välkomna att närvara under en del av besöket. Föranmälan krävs.

Datum och tid: 16 november, klockan 15:00

Plats: Centrala Ängelholm, exakt plats meddelas vid anmälan.

Pressfrågor och anmälan:
Fredrik Bröndum, kommunikatör
0431-46 80 92
fredrik.brondum@engelholm.se

Om Aktivitet förebygger:

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus. AF omfattar alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid.

Läs mer på engelholm.se/aktivitetförebygger

Fredagen den 16 november besöker kronprinsessan Victoria och prins Daniel Ängelholm för att på plats ta del av Aktivitet Förebyggers arbete. Press är välkomna att närvara under en del av besöket. Föranmälan krävs.

Läs vidare »

Medarbetarenkät visar fortsatt hög motivation bland kommunens anställda

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 15:05 CET

Motivationen bland medarbetarna i Ängelholms kommun är hög. Resultatet av årets medarbetarenkät visar dessutom på ett ökat engagemang jämfört med förra mätningen 2016.
Det är verkligen roligt att vi har så engagerade och motiverade medarbetare i Ängelholm. Vårt stora arbete för att utveckla det agila arbetssättet har gett resultat, säger kommundirektör Lilian Eriksson.


Ängelholms kommun genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en bild av hur personalen uppfattar sin arbetssituation och för att få ett underlag till förbättringar av arbetsmiljön. Enkäten skickades ut i september till drygt 2900 medarbetare. Svarsfrekvensen är 79 procent.

Årets totala värde för det så kallade HME, Hållbart medarbetarengagemang, är 79, vilket är en förbättring jämfört med resultatet från förra mätningen, 2016 då HME var 78. HME sammanfattar vad medarbetarna har för inställning till kommunen som arbetsgivareinom tre områden: motivation, ledarskap och styrning.

Ängelholms kommun har de senaste åren genomfört en stor organisationsförändring och gått från en traditionell kommun med många förvaltningar och stuprör till en flexibel utvecklings- och serviceorganisation. Dessutom en omfattande kompetensutvecklingsinsats genomförts där samtliga chefer och medarbetare fått utbildning i att arbeta agilt.

– Man skulle kunna tro att den här stora förändringen skulle skapat oro och försämrade resultat i medarbetarundersökningen. Nu ser vi tvärtom att det positiva resultatet ökar. Jag är övertygad om att det agila arbetssättet gör att medarbetarnas motivation i arbetet ökar säger Lilian Eriksson.

Förutom ökad motivation visar undersökningen en rad andra förbättringar. Till exempelvis har värden angående arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal ökat tydligt i positiv riktning och bidrar till den generella höjningen. Områden som får lägre betyg bland medarbetarna handlar om hög arbetsbelastning, brister i den fysiska arbetsmiljön samt delvis om ledarskap.

– Resultat ger oss nu möjligheter att arbeta vidare med att utveckla både arbetsmiljö och ledarskapet i hela kommunorganisationen, säger Lilian Eriksson. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att ge invånarna i Ängelholm riktigt bra service.


För ytterligare kontakt:

Kommundirektör Lilian Eriksson, tel. 0431-468093.

HR-chef Lena Östblom, tel. 0431-468171.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Tre demensboenden Silviacertifieras

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 11:19 CET

Under 2018 har en stor satsning på demensvård genomförts i Ängelholms kommun och under den kommande veckan ska tre av kommunens demensboenden Silviacertifieras. Det handlar om Karlsgården, Munka Ljungby-gården och Kvarnliden.

Att Silvia-certifieras innebär att all personal på boendet blir utbildade för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. Det är en personcentrerad vård där man lär känna personen bakom sjukdomen, från sjukdomens tidiga fas till livets slut.

– Det är en stor satsning för att stärka vår expertis, våra arbetsmetoder och våra boendemiljöer allt för att ta hand om våra sjuka på bästa sätt. Vi vill också hålla verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvården, säger verksamhetschef Eva Sällström och Susann Pettersson, chef huvuduppdrag Hälsa.

Vi vill bjuda in dig som journalist till diplomutdelningen. 

Tisdag 6/11 14-16 på Karlsgården

Onsdag 7/11 10-12 på Munka Ljungby-gården

Onsdag 7/11 13-15 på Kvarnliden 

Kontaktperson:

Eva Sällström
verksamhetschef
0431-46 91 50
Eva.Sallstrom@engelholm.se

Susann Pettersson
Huvuduppdragschef
0431-46 89 30
Susann.Pettersson@engelholm.se

Drottning Silvia startade för 20 år sedan

Stiftelsen Silviahemmet startade för 20 år sedan av Drottning Silvia. Stiftelsen har sedan dess drivit på för att de personer som arbetar inom äldreomsorgen skall få mer kunskap om demens vilket innebär att man kan ge bättre omsorg för personer med en demenssjukdom.

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar och i Sverige insjuknar cirka 20 000-25 000 personer i någon form av demenssjukdom varje år. Sjukdomen är obotlig men med olika insatser och åtgärder kan symtomen lindras, så att vardagen underlättas vilket kan ge en förbättrad livskvalitet för såväl drabbade som deras anhöriga.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Under 2018 har en stor satsning på demensvård genomförts i Ängelholms kommun och under den kommande veckan ska tre av kommunens demensboenden Silviacertifieras. Vi vill bjuda in dig som journalist till utdelningen av diplomen.

Läs vidare »

Lego, loppis och fake news - Järnvägens Museum är redo för höstlovet

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 08:56 CEST

Vecka 44 är traditionsenligt både höstlovs- och kulturvecka i Ängelholm. Järnvägens Museum har laddat med roliga aktiviteter. Höstlovet på museet pågår 27/10-4/11 alla dagar kl.10-16.

Första steget mot nytt e-handelsområde

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 13:56 CEST

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett positivt planbesked för det område i Norra Varalöv som kan bli ett nytt e-handelsområde. Det innebär att processen med att utforma en ny detaljplan för området kan inledas.

Planbeskedet för fastigheten Kärra 1:9 innebär ett första steg i en process för att utreda möjligheterna till en utökning av det e-handelsområde som redan finns i Norra Varalöv.

Det är företaget Queenswall 2 AB som ansökt om planbeskedet. Företaget vill pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde för logistik och e-handel på ett område som omfattar drygt 61 hektar. Området har valts ut på grund av sitt strategiska läge med närhet till det befintliga e-handelsområdet och goda transportmöjligheter. Fullt utbyggt förväntas det nya e-handelsområdet innebära 1500-2000 nya arbetstillfällen.

– Att fortsätta utveckla e-handelsområdet i kommunens södra del är väldigt viktigt för Ängelholm. Det betyder att fler företag etablerar sig, fler arbetstillfällen och fler Ängelholmare, säger Lars Nyander, kommunstyrelsens ordförande (S) Ängelholms kommun.

Under detaljplanearbetet ska en rad frågor utredas och andra myndigheter ska ge sin syn på saken.
– Eftersom planansökan inte har stöd i översiktsplanen är det vissa ställningstaganden som inte är gjorda. De frågorna måste nu beaktas i detaljplanearbetet utöver de frågor som vi alltid tar ställning till vid en detaljplan, säger planchef Jenni Wehrmann.

Under detaljplanearbetet för Kärra 1:9 ska bland annat användandet av jordbruksmark, hur landskapsbilden förändras och hur trafiksituationen påverkas utredas. Dessutom kommer en strategisk miljöbedömning att göras.

Nästa steg i processen mot ett nytt e-handelsområde är att Queenswalls köp av marken beviljas av Länsstyrelsen eller Jordbruksverket och att Ängelholms kommun begär in ett planeringsbesked från Länsstyrelsen.
– Ett planeringsbesked är en viktig hållpunkt i början av den här komplexa detaljplaneprocessen. Genom det får vi en indikation på hur Länsstyrelsen ser på flera av de viktiga frågorna som ingår i detaljplanen och det påverkar hur vi går vidare med arbetet, säger Jenni Wehrmann.

Arbetet med detaljplanen beräknas vara klart och kunna läggas fram till beslut i Ängelholms kommunfullmäktige i början av 2021.

Kontakt:

Lars Nyander (S)
0431-870 00
Lars.Nyander@engelholm.se

Jenni Wehrmann
Planchef
tel. 0431-468280
Jenni.Wehrmann@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ett positivt planbesked för det område i Norra Varalöv som kan bli ett nytt e-handelsområde. Det innebär att processen med att utforma en ny detaljplan för området kan inledas.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Huvuduppdrag Hälsa satsar friskt!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 13:51 CEST

Hur kan medarbetare och chefer må ännu bättre och förbättra sin hälsa? Det är frågeställningen under årets Utbildningsforum på Lindab arena, som går under parollen #hälsasatsarfriskt. Föreläsare i år är tv- och träningsprofilen Kalle Zackari Wahlström. Alla medarbetare inom äldreomsorgen är inbjudna.

Under 2018 har äldreomsorgen arbetat för att inspirera medarbetare och chefer under parollen #hälsasatsarfriskt. Medel avsattes så att satsningen kunde genomföras. Varje enhet har planerat olika aktiviteter, alltifrån kulturbesök och vandringar till yoga och mindfullness. Enheterna har utmanat varandra och deltagit i olika motionslopp och gemensamma övningar. Genom sociala medier har man kunnat följa enheternas framfart! För att knyta ihop säcken så genomförs nu Utbildningsforum för medarbetare inom äldreomsorgen. Medarbetarna inom äldreomsorgen gör varje dag skillnad för andra människor, de är helt enkelt viktiga, värdefulla och bäst! #hälsasatsarfriskt är en satsning på dem. Under trevliga former träffas medarbetare och chefer, går på inspirationsföreläsningar tar del av mässan med lokala företagare och mycket mer. Allt passar inte alla men alla kanske kan hitta något.

När? Den 16 och 17 oktober. Kl. 12.45-16.45

Var? Lindab Arena

Följ gärna äldreomsorgen på Instagram engelholm_halsa!

Vill du som reporter/journalist vara med under dagen eller under något moment hör av dig till Filippa Kurdve eller Helena Gottfriedson

Kontakt:

Filippa Kurdve
Chef Uppdrag och stöd
0431-870 00
filippa.kurdve@engelholm.se

Helena Gottfriedson
Chef Bo bra hemma
0431-870 00
helena.gottfriedson@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Hur kan medarbetare och chefer må ännu bättre och förbättra sin hälsa? Det är frågeställningen under årets Utbildningsforum på Lindab arena, som går under parollen #hälsasatsarfriskt. Föreläsare i år är tv- och träningsprofilen Kalle Zackari Wahlström. Alla medarbetare inom äldreomsorgen är inbjudna.

Läs vidare »

​Ny utredning presenterar förslag för förbättrade ekonomi i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 10:00 CEST

I november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra en extern genomlysning av ekonomi och verksamhet inom Ängelholms skolor och förskolor. Bakgrunden var att det under hösten 2017 kom signaler om att flera rektorsområden började visa ekonomiska underskott. Nu har en konsultrapport presenterat ett antal rekommendationer för att förbättra ekonomin.

Förskola och skola är det största verksamhetsområdet i Ängelholms kommun. Att erbjuda en utbildning som gör att eleverna når de nationellt uppsatta målen, är ett prioriterat uppdrag för kommunen.

Grundskoleverksamheten i Ängelholms kommun har sedan länge rankats högt nationellt. Under framför allt 2017 förändrades dock den ekonomiska bilden i annan riktning. Därför beställde kommunstyrelsen en genomlysning av verksamheten för att fånga upp vilka områden som behöver förbättras och kan utvecklas.

– Vi har precis tagit emot rapporten och ska naturligtvis gå igenom den noggrant. Förhoppningen att vi kan få nya perspektiv på vilka förbättringar som kan göras för att få en ekonomi i balans, säger BrittMarie Hansson, välfärdsnämndens ordförande (S).

Efter välfärdsnämnden sammanträde den 25 oktober kommer en handlingsplan med åtgärder att tas fram.

Utredarna ger i rapporten ett antal rekommendationer. Man anser exempelvis att det bör göras en översyn av resursfördelningssystemet så att resurserna till skolan fördelas efter behov och att kommunen kan säkerställa en likvärdig utbildning för alla elever. Vidare anser utredarna att varje rektor ska ha ett budgetansvar, vilket innebär att systemet med områdesrektor behöver ses över.

– Det är bra att ibland genomlysa en verksamhet och naturligtvis finns det mycket att utveckla, säger Claes Jarlvi, tf huvuduppdragschef för Lärande och familj. Vi ska gå igenom förslagen i rapporten och därefter göra en konkret handlingsplan tillsammans med våra chefer.

Läs hela rapporten

För mer kontakt:

BrittMarie Hansson
Ordförande välfärdsnämnden
Britt-Marie.Hansson@engelholm.se
0431-870 00

Claes Jarlvi
tf. chef huvuduppdrag Lärande och familj
claes.jarlvi@engelholm.se
0431-870 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

I november 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra en extern genomlysning av ekonomi och verksamhet inom Ängelholms skolor och förskolor. Bakgrunden var att det under hösten 2017 kom signaler om att flera rektorsområden började visa ekonomiska underskott. Nu har en konsultrapport presenterat ett antal rekommendationer för att förbättra ekonomin.

Läs vidare »

​Ängelholm klättrar rejält i ranking om företagsklimat

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 08:32 CEST

Ängelholms kommun klättrar 11 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är främst insatser kring myndighetsutövning, service, attityder och dialog som gett ett positivt resultat i årets undersökning

I dag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Ängelholms kommun sin snittpoäng från i fjol och klättrar 11 placeringar till plats 21.

– Resultatet är ett kvitto för att Ängelholm är en bra plats att driva företag i. Vi är många som arbetar hårt för att stödja både befintliga företag och ge service till företag som vill etablera sig i kommunen och det får vi många positiva bekräftelser på, säger Lars Nyander, kommunalråd i Ängelholms kommun.

– Nu kan vi se resultatet av de förbättringar vi har arbetat med under de senaste åren och vi har börjat skörda frukten av den företagsklimatgrupp som bildades för snart två år sen. Genom den samordnar vi arbetet med de kommunala aktiviteter som gynnar näringslivet, säger Pernilla Fahlstedt, Miljö- och byggchef och som ansvarar för kommunens företagsklimatgrupp.

Ett annat gott exempel är kommunens företagslots, en kostnadsfri service som samordnar och förenklar företagens kontakter med kommunen. Dessutom har man satsat allt mer på digitalisering för att göra det smidigare för företag.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. Årligen är det cirka 31 000 företagare som ger sin syn på företagsklimatet i kommunen där de verkar. I Skåne svarar ca 4 000 företagare på enkäten och för Ängelholms räkning bygger resultatet vanligtvis på svar från ca 150-160 företagare. Enkätundersökningen ligger till grund för två tredjedelar av det totala resultatet

– Det är glädjande att se att de insatser som gjorts kring myndighetsutövning, service, attityder och dialog gett ett positivt resultat i årets undersökning. Jag är övertygad om att vi hittat rätt arbetsmodell och att våra gemensamma strävanden för ett av landets 10 bästa företagsklimat kommer att fortsätta att ge resultat, säger Andreas Jarud, Vd Ängelholms Näringsliv AB

Den resterande tredjedelen är statistik som årligen tas fram av SCB. De siffrorna visar bland annat att andelen företagare i Ängelholm är högre än någonsin tidigare.

– De är inte bara vi som förbättrar oss, utan resultaten blir generellt bättre i hela landet. Det ställer högre krav på oss om vi vill tillhöra toppen och vi ska arbeta hårt för att nå ännu högre nästa år, säger Pernilla Fahlstedt.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Ängelholms kommun klättrar 11 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är främst insatser kring myndighetsutövning, service, attityder och dialog som gett ett positivt resultat i årets undersökning

Läs vidare »

Högläsning för vuxna på Ängelholms bibliotek

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 13:37 CEST

Ängelholms bibliotek presenterar sin nya programpunkt ”Högläsning för vuxna” som kommer vara ett återkommande inslag varje fredag under hela hösten.

Att samlas för att lyssna på någon som läser högt ur en god bok är en avslappnande och givande sysselsättning som många tyvärr förlorar i vuxen ålder. Detta vill man från Ängelholms bibliotek gärna bidra till att förändra. Sedan den 21:a september välkomnas besökare varje fredag att under tjugo avslappnande minuter lyssna på någon av bibliotekarierna läsa högt ur en bok.

Det kommer bli mycket varierad litteratur från gång till gång. Som exempel kan det bli en nyligen publicerad novell eller ett starkt kapitel ur en klassisk roman. Högläsningen hålls i Ängelholmsrummet och kräver ingen föranmälan.

När: Fredagar t.o.m. 14/12, kl. 14.00
Var: Stadsbiblioteket, Ängelholmsrummet

Kontaktperson: Jacob Ekberg Jacob.Ekberg@engelholm.se
Ingen kostnad. Ingen föranmälan.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

​Ängelholms bibliotek presenterar sin nya programpunkt ”Högläsning för vuxna” som kommer vara ett återkommande inslag varje fredag under hela hösten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • frnsedftriwbk.zsbrjdonwtdukwm@gfenohgevllhsnolxpm.ipsecu
  • 0431 46 80 92
Fredrik kan hjälpa representanter från press och media att komma i kontakt med önskad person på Ängelholms kommun gällande kommunens pressmeddelanden.

  • Presskontakt
  • Chef för kommunikationsenheten
  • Kommunikationsenheten
  • jeqxssbpicfca.eokrroanwjtzqy@ezangdbelzphoejlmdo.snieqj
  • 0431-46 80 97
Jessica är chef för kommunikationsenheten som ansvarar för kommunens övergripande interna och externa kommunikation.

Om Ängelholms kommun

Välkommen till Ängelholms kommun!

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.