Skip to main content

(X)sites skapar konstupplevelser på cykelturen längs Kattegattleden

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2017 11:32 CEST

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2017 kommer ett trettiotal konstnärer att ta plats i Halland, Skåne och Västra Götaland och skapa platsspecifika konstverk efter leden. Under vecka 37 kommer konstnärerna att börja arbeta på respektive plats, det blir ett tillfälle för besökaren att träffa och samtala med konstnärerna.

Platsspecifik konst innebär att konstnären tar landskapet i anspråk, där både konsten och platsen blir konstverket. I början av juli arbetar konstnärerna i landskapen följt av utställning i augusti, september och oktober. X:et i (X)sites står för det vi inte vet, sites står för platser och projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapen.

Projektet är ett flerårigt initiativ med start 2017 med stöd från Region Halland, Region Skåne och Kulturrådet, Postkodlotteriet, och i samarbete med Kattegattleden Halland, kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Båstad, Höganäs, Ängelholm, Helsingborg, GIBCA Extended, Konstitutet, Begreppsverkstan, Kulturmiljö Halland, Hallands konstmuseum, Tall Ships Races, med flera.

I samband med projektet kommer intressanta events som guidade turer och seminarier att äga rum. För fortlöpande info och aktuella datum som kopplas till projektet: håll utkik på kommunernas evenemangskalenderar och facebook.

Kontakt
Nina Wenedikter, Projektledare
0431 - 46 89 29
Nina.Wenedikter@engelholm.se

(X)sites i Skåne involverar fyra kommuner i Nordvästra Skåne där Kattegattleden går-Helsingborg, Höganäs, Ängelholm och Båstad, med en sammanlagd sträcka på ca 14 mil.

(X)sites i Båstad Kommun-Grevie
Mitt på Bjärehalvön ligger Grevie, en tätort i Båstads kommun. Här sträcker sig Hallandsåsen som en lång bergsrygg med synliga spår efter bronsålderstider med gravhögar, gravrösen, fornåkrar och hällristningar. Över åsen går Europaväg 6 från Trelleborg i Skåne och upp till Kirkenes i Norge. Genom åsen går Sveriges längsta järnvägstunnel, Hallandsåstunneln. Grevie var tidigare en mötesplats för järnvägen på Västkustbanan, men sen Hallandsåstunnelns öppnande har järnvägsspåren tagits bort för att istället ge plats till Kattegattleden mellan Grevie och Båstad.Nu blir Grevies tidigare bangård en plats för (X)sites och unik konst.

Gimlevägen: Google Maps: 56.392672, 12.782754

Konstnär i Båstad Kommun:
Rumen Dimitrov, Bulgarien

X)sites i Helsingborgs Stad-Kulla Gunnarstorp
Helsingborgs historia präglas av det smala parti vatten som skiljer Skåne från Danmark. Landskapet har formats av en långsträckt brant med lager av sandsten, lerskiffer och kol, där skogsdungar, åkermark och parker vittnar om både stenålder och vikingatid. Norr om staden ligger Kulla Gunnarstorp, ett vackert gods med historia från tidigt 1400-tal. Slottsområdet präglas idag av den gamla, rödputsade och vallgravsomslutna borgen, byggd vid slutet av 1500-talet, den rosaputsade förvaltarbostaden från 1794, ladugårdens gråstenslängor från 1700-talet och den ”nya” slottsanläggningen uppförd 1865-68 efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann. Kattegattleden går genom den lummiga skogen som omringar godset, ett område som bjuder in konstnärer och (X)sites.

2 platser ligger inne på Kulla Gunnarstorpsvägen 189. Google Maps: 56.109947, 12.635912

1 plats på Domstensvägen 43. Google Maps: 56.111291, 12.632883

Konstnärer Helsingborgs Stad:
Shilpa Joglekar, Indien
Jacob Oredsson, Sverige
Chun Lee Wang, Sverige

(X)sites i Höganäs Kommun-Invallningen och Jonstorpsvägen
Kullabygden har sedan medeltiden vuxit och formats genom fiskelägen och bondebygd, skeppsfart och gruvindustri för brytning av kol och leror för tillverkning av tegel-och lerprodukter. Mellan Höganäs hamn och Margretebergs sandstrand ligger Invallningen, en intressant plats, präglad av både industri och kust.Höganäs unika natur har formats av bergskammen Kullaberg som ligger längst ut på halvön Kullen. Vid Skäldervikens strand ligger Jonstorp, en liten tätort i Höganäs kommun. Längs Jonstorpsvägen i Jonstorp går Kattegattleden.Med vacker variation i terrängen öppnar sig landskapet för konsten och (X)Sites.

Invallningen: Google Maps: 56.204390, 12.539896

Jonstorpsvägen 2: Google Maps: 56.220211, 12.677322

Konstnärer i Höganäs Kommun:
Anna och Mikael Rofka, Tyskland
Torbjörn Limé och Jukka Värelä, Sverige
Gertrud Alfredsson, Sverige

(X)sites i Ängelholms Kommun-Kronoskogen/Blocklinjen
Landskapet formas av Skälderviken, en smal bukt mellan Bjärehalvön och Kullen. Vid Ängelholms stationsområde breder Kronoskogen ut sig, ett stort strövområde med varierande skog och mark. Skogen vittnar om 1500-talets Ängelholm då det planterades skog och formades vallar som skulle bromsa sandflykten från kusten och in till staden. Ett arbete som var avgörande för landskapets fortsatta utveckling. Nu blir Kronoskogen en scen för (X)sites och spännande konst som pågår hela sommaren.

Blocklinjen ligger via adressen Banskolevägen 11 E. Google Maps: 56.246762, 12.850647

Konstnärer i Ängelholms Kommun:
Anna Asplind, Sverige
Joachim Jacob, Tyskland
Ida Bentinger, Sverige

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.