Skip to main content

Enghouse Interactive släpper ny release av Trio Enterprise

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 10:40 CET

version av Trio Enterprise - version 5.0. Den nya versionen innehåller bland annat funktioner för förbättrad användarvänlighet och förbättrat integrationsstöd.

Nyheter i Trio Enterprise 5.0

·  Uppdaterat och mer lättanvänt användargränssnitt. Nytt utseende samt möjlighet att arbeta mer flexibelt genom att ändra storlek på fönster.

·  Förbättrad behörighetshantering. Nu kan hela kontaktcentret behörighetsstyras till olika administratörer. Detta ger ett säkrare och mer flexibelt system som också gör det mer lättarbetat för kunder med flera olika avdelningar och administratörer.

·  Automatisk Agent – Utökad funktionalitet för utringande arbete ger effektivare och mer kostnadseffektiv hantering av resurser. Det gör det enkelt och smidigt för organisationen att kontakta kunder via en automatisk agent för att informera och hämta in data. Detta ger mer tid för agenter att hantera komplexare ärenden.

·  Enkätförbättringar – Den förbättrade enkätfunktionen ger mindre bortfall då personer som lägger på direkt efter samtal och inte svarar på enkäten kan ringas upp via en autoagent i efterhand. Den nya versionen ger också bättre och mer lättanalyserad statistik samt möjlighet att filtrera svar på t.ex. bakgrundsfrågor.

Förbättrat integrationsstöd:

I Trio Enterprise 5.0 finns även en mängd nya integrationer som erbjuder utökade möjligheter för våra kunder.

Komplett lista med nyheter i TE 5.0 samt bilder och övrigt pressmaterial: Finns att hämta på http://enghouseinteractive.se/about/press/ alt. kontakta Gabriella Pettersson, gpettersson@enghouse.com

Om Trio Enterprise

Trio Enterprise är en flexibel och kostnadseffektiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera snabbt och effektivt med sina kunder, oavsett kommunikationsmetod. Trio Enterprise kan kopplas mot de flesta växlar och integreras med CRM-system, kalenderservrar och närvarosystem. Trio Enterprise-applikationen används huvudsakligen av telefonister och handläggare, vars främsta fokus är att ge bästa tänkbara kundservice. Trio Enterprise möjliggör för verksamheter att ta hand om alla typer av kundkontakter och intern kommunikation på ett effektivt och professionellt sätt, oberoende av kontaktväg.

För mer information kontakta:

Michael Stubbing
VD, Enghouse Interactive AB
Telefon: +46 8 457 3035
E-post: mstubbing@enghouse.com

Om Enghouse Interactive

Enghouse Interactive, den ledande leverantören av lösningar för bättre kundkommunikation, utvecklar och levererar marknadens bredaste utbud av plattformsoberoende kommunikationslösningar.

De integrerade kommunikationslösningarna inkluderar flerkanaliga contact center-lösningar med telefonistfunktioner, hänvisning, självbetjäningstjänster, inspelningsfunktioner, besökshantering samt statistik och debitering. Lösningarna ger företag och organisationer en valfrihet att kommunicera med sina kunder enligt deras önskemål; snabbt, effektivt, flexibelt och framgångsrikt.

Enghouse Interactive har över 3000 kunder i Norden med kontor i Sverige, Norge och Danmark, samt finns representerat i Finland. Enghouse Interactive är ett dotterbolag till Enghouse Systems Limited, ett mjukvaru- och tjänsteföretag noterat på Toronto börsen (TSX) under symbolen ”ESL”. Företaget grundades 1984 och har sedan dess varit ett lönsamt företag som vuxit både organiskt och genom förvärv av marknadsledande företag.

För mer information, besök: www.enghouseinteractive.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy