Skip to main content

Ennovas årliga undersökning - Arbetsglädjen topp 10 men ledarskapet i obalans

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:54 CEST

Sverige har fortsatt hög arbetsglädje och placerar sig tillsammans med Norge och Danmark på topp 10 i Ennovas årliga globala undersökning om arbetsglädje (EEI)*. Men få medarbetare vill göra karriär. Det är ett tecken i tiden, men kan också förklaras av brister i svenskt ledarskap.

EEI-undersökningen visar tydligt att medarbetare i Sverige och i våra grannländer inte värderar karriären högt. Endast 26 procent av medarbetarna har ambitionen att avancera från sin nuvarande position, i Norge är motsvarande siffra 25 procent och i Danmark 19 procent. Medarbetarnas primära drivkrafter är verksamhetens övergripande värderingar och den mening arbetet skapar. Det handlar främst om arbetsuppgifterna och utvecklingen av den egna kompetensen.

- Vår undersökning visar att arbetsglädje drivs av faktorer som fokuserar på individen, dvs. att man har ett intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Uppskattning av andra via karriär och pengar verkar ha mindre betydelse för oss idag, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

Arbetsglädjen hänger ihop med ledarskapet. Ennova mäter ledarskapskvalitet i form av tillit, riktning, prestation och feedback. En tredjedel av alla medarbetare säger sig ha en chef som inte klarar av att balansera dessa dimensioner i sitt ledarskap. Det beror till stor del på att cheferna själva inte får den ledarskapsutveckling som de behöver. Chefer på lägsta nivån får exempelvis ofta en basal ledarskapsutveckling, som att lära sig hur utvecklingssamtal genomförs och hur kollektivavtal fungerar.

- Att förbättra det svenska ledarskapet är avgörande för att vi inte ska förlora produktivitet, talanger, arbetsglädje och i förlängningen även kunder, säger Agneta Saxeby.

EEI-undersökningen visar också att lågkonjunkturen har resulterat i ett internt fokus i svenska företag, som inte balanseras av ett tillväxt- och kundfokus. Att jobba för mycket med interna processer och inte med de kunder som faktiskt köper produkterna eller tjänsterna är en riskfylld strategi. Liksom en brist i ledarskapskvalitet, finns här även en risk att Sverige förlorar i produktivitet. Ennovas slutsats är att HR bör ha ett utifrån-och-in-perspektiv och sätta kunden mer i centrum. På så vis blir HR ett stöd till affären och företagets framtida tillväxt.


*EEI är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 32 000 medarbetare i 28 länder. Det är femtonde året i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 6 100 svar samlats in.

Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar åt en lång rad av skandinaviska företag i över 25 år. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus och Oslo.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.