Skip to main content

Nordiskt elpris följer europeiskt pris på utsläppsrätter

Nyhet   •   Mar 08, 2019 08:00 CET

Norden har för närvarande underskott i resurssituationen, något som gör oss ännu mer beroende av utbyte med våra grannländer. 

I Europa och i rösten av världen är det mycket vanligt att använda fossila bränslen i kraftproduktionen och i EU är sådan användning underkastat den europeiska utsläppsmarknaden (koldioxidmarknaden). Den här marknaden är en av EU:s åtgärder för att infria åtagandena från Kyoto- och Paris-avtalen. På marknaden handlas det med rätter för koldioxidutsläpp och eftersom marknaden är rädd att utsläppen ska bli högre än tillgängliga kvoter så stiger priset.

Market Stability Reserve

Efter många år med lågt koldioxidpris (€ 4/ton) beslutade EU att införa åtgärder på marknaden för att reducera det stora överskottet av utsläppsrätter. Överskottet har ackumulerats efter en rad effektiviseringsåtgärder, utflyttning av stålindustri och annan industri, samt nedläggningar inom stora delar av pappersindustrin. Denna åtgärd har fått namnet Market Stability Reserve (MSR) och syftet med den är att reducera antalet kvoter på marknaden för att höja priset. Det har den lyckats med. De sista två åren har priset stigit från € 4/ ton 2017 upp till € 25/ton vid årsskiftet. Därefter har priset varit mycket ostadigt, något som till viss del kan förklaras av Brexit och handelskrig. Både Brexit och handelskriget kan potentiellt göra att överskottet av kvoter förblir oförändrat eller ökar, något som kan dra ner priset igen.

Kolkraft och koldioxidkvoter

För att producera en megawattimme (1 MWh vilket motsvarar 1 000 kWh) i ett kolkraftverk släpps det ut ungefär ett ton koldioxid. Det innebär, grovt räknat, att om priset för koldioxid förändras med € 1, så förändras även kostnadspriset för producenten med € 1. Med andra ord – effekten från koldioxidpriset på europeiska kraftpriser har nästan ett ett-till-ett-förhållande. De nordiska priserna är i hög grad beroende av de europeiska kraftpriserna, något som gör att våra priser också varierar i takt med koldioxidpriset, även om vi i Norden inte själva har någon kolkraft som är prissättande. Marknaden prisar in att kolkraft kommer att ha en stor betydelse för europeiska kraftpriser under många år framöver och därmed prisas förändringar av koldioxidkraftpriset rätt in i terminspriserna för de kommande åren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.