Skip to main content

Ny rapport om kungsörnar och vindkraft

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 14:23 CET

Hur kan nya vindkraftsparker byggas med hänsyn till kungsörnar? I en rapport som nyligen publicerats av Naturvårdsverket, har Tim Hipkiss, tillsammans med kollegor på SLU, studerat kungörnars hemområden, biotopval och rörelsermönster och ger förslag på hänsynsåtgärder vid planering och lokalisering av framtida vindparker.

EnviroPlanning är ett kunskapsorienterat konsultföretag som erbjuder tjänster inom akvatisk biologi, biologisk mångfald, miljösäkrad samhällsbyggnad och hållbar kemikalieanvändning. Företaget som har säte i Göteborg, är medarbetarägt, har 18 anställda och omsätter cirka 40 MSEK.