Skip to main content

RFHL satsar på Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 16:16 CEST

Stockholm 2014-06-16

Ersättningsnämnden bryter mot sina egna föreskrifter

RFHL (Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling) kommer mot bakgrund av följande anordna ett mediaseminarium kring Ersättningsnämnden och den rapport som tagits fram.

Utifrån materialet kräver vi att ansökningstiden förlängd med 1 år.

Att riksdagen utser en objektiv granskare av ERNs arbete och tolkning av lagen.

Att de som fått avslag ska få sina ärenden prövade igen utifrån lagens intentioner – inte nämndens godtyckliga tolkning,

Almedalen 1 juli 13.00 – 14.00 Högskolan Sal E 30 Deltagare Anne Skånér, m.fl. För vidare information Anne Skånér 0705532470 RFHL Marianne Lönnqvist 070 2450445 RFHL

Materialet finns att beställa som PDF på RFHL

ann.skaner@rfhl.se

Antalet avslag på ansökningar om ersättning för vanvård fortsätter att öka. I en granskning gjord av Marianne Lönnqvist och Anne Skånér på RFHL konstateras i granskningen att 562 avslag borde varit bifall till ersättning.

I lagen om ersättning används ordet allvarlig art vilket också är det som finns i processbeskrivningen, men nämnden har nu ändrat vilket ses i avslagen till Allvarligaste art. Rent juridiskt är det skillnad på allvarlig och allvarligaste. Processbeskrivningen tar också upp rubriker för vilken typ av förhållanden som ska kunna ge ersättning, vid genomgång av avslagen konstateras att fler av de förhållanden som anges för ersättning i stället gett avslag.

Granskningen grundar detta på genomgång av samtliga avslag under 2013 samt utifrån ett dokument som legat till grund för Ersättningsnämndens arbete. Dokumentet är en s.k. processbeskrivning som inlämnades av ERNs ordförande Göran Ewerlöf 2012-12-01, innan nämnden började sitt arbete.

  Göran Ewerlöf, ordförande för Ersättningsnämnden skriver också i processbeskrivningen att ”Lagstiftaren lämnar sammanfattningsvis ett stort utrymme åt Ersättningsnämnden att tolka begreppet ’allvarlig art’. Med en normal lagtolkning av begreppet torde utrymmet för ersättning bli tämligen snävt. Det ska alltså vara fråga om de mest allvarliga formerna av övergrepp eller försummelser och nämnden ska vid sin bedömning snegla på vad som krävs för att ett skadestånd på 250 000 kr skulle ha kunnat fastställas i motsvarande situation. Det blir en grannlaga uppgift för Ersättningsnämnden att med lagstiftarens intentioner som grund fastställa en nivå som uppfattas som rimlig, rättvis, enhetlig, förutsägbar och rättssäker.”

Underlagen för nämndens beslut, konstaterar rapporten, är undermåliga, de sökande har heller inte getts möjlighet att godkänna sammanfattningarna, (reciten) vilket gör att viktiga fakta faller bort inför nämndens beslut. Det finns också anledning att tro att många beslut är fattade innan sökande intervjuas eftersom besked i flera fall kommer redan dagen efter.

RFHL kommer under Almedalsveckan hålla ett media seminarium kring rapporten, som enligt RFHL borde föranleda att politikerna gör en översyn av såväl lagen som nämndens arbete. Detta innebär att tiden för att ansöka om ersättning måste förlängas och att de som fått avslag på orättfärdiga grunder ges chans att söka om.

Rapporten kom parallellt med att sökanden som nekats ersättning via advokaten Jens Victor Palm, Legio Advokatbyrå, Stockholm stämt svenska staten till Europadomstolen för brott mot Europakonventionen. Jens Victor Palm menar att man inte kan stifta en lag vars beslut inte kan prövas i högre instans.


RFHL fd Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsbrukare som för två år sedan bytte namn till Riksförbundet för Rättigheter - Frigörelse, Hälsa, Likaberättigande med devisen För ett Samhälle utan social diskriminering har funnits som organisation i nästan 50 år. RFHL är en av landets mest erfarna när det gäller läkemedelsförskrivning/överkonsumtion och har på flera ställen i landet stöd och hjälp för dem som vill minska eller sluta, RFHL är också engagerad i kvinnofrågor, nyligen bytte RFHL Oberoende Kvinnor till RFHL Qvinna vars verksamhet grundar sig på de qvinnoqulor som finns i landet.

Inom RFHL finns en bred erfarenhet och kunskap kring mammor i utsatta situationer, och Qulorna är en öppen mötesplats för den gruppen.

Mer om RFHL hittar ni på http://rfhl.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.