Välgörenhetskonsert med Peter Hallström

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 09:25 CEST

Hans musik har under de senaste åren berört många människor. Torsdagen den 18 oktober gör Peter Hallström en välgörenhetskonsert i Motala, till förmån för barnrättsorganisationen Erikshjälpens arbete för barn som lever på gatan.

Erikshjälpen Second Hand skänkte rekord-dagskassa till Världens Barn

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2018 19:17 CEST

3,2 miljoner kronor – så stor blev Erikshjälpen Second Hand-butikernas sammanlagda dagskassor från lördagens försäljning. Varje krona går nu till insamlingen för Världens Barn.

Kenyansk delegation besöker Kungsbackas förskola

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:16 CEST

En grupp från Kajiado Countys utbildningsförvaltning i Kenya besöker Kungsbacka kommun den 9-11 oktober. Syftet med besöker är att hitta verktyg för att stärka kvaliteten på förskoleverksamhet i Kenya.

– Sverige ligger långt fram när det gäller arbete med förskola, enligt Unicefs rankning, och det är bra att vi kan dela med oss av våra metoder och erfarenheter för att också stärka barns utbildning på andra platser säger Sara Norlén, programkoordinator på barnrättsorganisationen Erikshjälpen som tillsammans med Kungsbacka kommun arrangerar studiebesöket.

Utbytet görs möjligt genom Erikshjälpens Kungsbackafond, som är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun, där en del av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka går till insatser för barn och unga i Kungsbackaområdet. Om överskottet blir stort kan fondmedel också gå till internationella insatser, vilket nu sker.

Från politiska beslut till genomförande – så skapas en förskola utifrån barns bästa

Besöket kommer handla om att utbyta erfarenheter kring hur man går från politiskt beslut till praktiskt genomförande och om hur förskollärare utbildas och motiveras i sitt arbete.

Delegationen från Kajiado County kommer träffa förskollärare, chefer och politiker i kommunen. Flera förskolor ska besökas under de tre dagarna och olika företrädare från kommunen kommer beskriva hur Kungsbacka organiserar förskola utifrån nationella och kommunala mål, styrdokument och forskning

– Kungsbacka kommuns arbete med att utveckla förskolan så att den på bästa sätt möter barns behov har uppmärksammats i hela Sverige, säger Karolina Reinhold, utvecklingsledare i Kungsbacka kommun. Det ska bli inspirerande och roligt att nu få möjlighet till ett internationellt utbyte i dessa frågor på plats här i Kungsbacka.

Ansvar för förskolan i Kenya

I ett av de nya Hållbarhetsmålen, för global utveckling, tar man fasta på det livslånga lärandet och alla barns rätt till förskola. I Kenya hade staten tidigare ansvar för både skola och förskola, men sedan några år tillbaka ansvarar County Governments, motsvarande landsting, för förskoleverksamheten. Den statliga förskolepolicyn måste därmed kompletteras med riktlinjer och mål på länsnivå.

Erikshjälpen i Kajiado County

Kajiado County ligger mellan Kenyas huvudstad Nairobi och gränsen till Tanzania. Det är ett län som drabbas hårt av torka, med brist på mat och vatten. Många invånare lever i fattigdom, vilket bidrar till exempelvis barnäktenskap och barnarbete. Länet är också eftersatt vad det gäller samhällsservice som infrastruktur, skola och vård.

Erikshjälpen verkar i Kajiadoområdet tillsammans med den lokala partnerorganisationen New Life Mission, bland annat för att fler barn ska få tillgång till god utbildning.

Mer information om studiebesöket i Kungsbacka

Media är välkommen att delta den 11 oktober kl 9-11.30 då gruppen från Kenya besöker förskolan Fjärilen på Tölö Ängar. Anmäl eventuellt besök till:
Karolina Reinhold utvecklingsledare
karolina.reinhold@kungsbacka.se
072-9953735.

Det går också bra att kontakta Karolina eller Erikshjälpen för mer information om studiebesöket. Kontakt på Erikshjälpen:
Sara Norlén, Programkoordinator Östafrika Erikshjälpen
070-93 73 307
sara.norlen@eriksdevelopment.org

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 18 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

En grupp från Kajiado Countys utbildningsförvaltning i Kenya besöker Kungsbacka kommun den 9-11 oktober. Syftet med besöker är att hitta verktyg för att stärka kvaliteten på förskoleverksamhet i Kenya. Utbytet görs möjligt genom Erikshjälpens Kungsbackafond.

Läs vidare »

”Det är i alla fall tur att vi inte är döda” - Jonas Helgesson till Skene

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 07:15 CEST

100 000-tals människor har inspirerats av Jonas Helgessons uppskattade föreläsningar, där han på ett ärligt och humoristiskt sätt resonerar om livet och hur det är att leva med en cp-skada. Torsdagen den 11 oktober håller han en inspirationskväll i Skene, i samarbete med barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Erikshjälpen-butiker ger dagskassor till Världens Barn

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:11 CEST

För att bidra till Världens Barn-insamlingen skänker samtliga Erikshjälpen Second Hand-butiker sina dagskassor till kampanjen. Lördagen den 6 oktober går allt som kunderna handlar för oavkortat till Världens Barn. Förra året skänktes dagskassor på sammanlagt 2,7 miljoner.

Erikshjälpen-butiken i Dala-Järna planerar att stänga

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 15:30 CEST

Våren 2019 planerar Erikshjälpen Second Hand i Dala-Järna att stänga. Orsakerna är personalbrist och ett minskat överskott till bistånd.

– Det här är ett tråkigt beslut, men på grund av minskat volontärantal har arbetssituationen för de kvarvarande volontärerna och anställda blivit ohållbar på längre sikt, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.

Butiken i Dala-Järna öppnade 1996 som ett samarbete mellan Erikshjälpen Second Hand och Filadelfiaförsamlingen i Dala-Järna. När Filadelfia 2004 gick upp i den nybildade Källartorpskyrkan blev den nya församlingen samarbetspart i butiken. En viktig del i församlingens åtagande har varit att bidra med volontärer i butiken. Att hitta volontärer har dock blivit allt svårare och församlingen har valt att avsluta sitt samarbete med Erikshjälpen Second Hand.

Huvudsyftet med Erikshjälpen Second Hands butiker är att generera överskott som går till biståndsinsatser runt om i världen. Bland annat som en följd av det minskande antalet volontärer har överskottet från butiken i Dala-Järna minskat på senare år.

Second hand-butiken hålls öppen till dess att den enligt plan stängs våren 2019. En facklig förhandling har inletts.

Kontakt:
Tomas Bjöersdorff, Verkställande chef Erikshjälpen Second Hand
0702 744 140
tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.se

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 18 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Våren 2019 planerar Erikshjälpen Second Hand i Dala-Järna att stänga. Orsakerna är personalbrist och ett minskat överskott till bistånd.

Läs vidare »

Hållbart samarbete mellan Erikshjälpen och Sandströms

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 09:40 CEST

Nu kan Sandströms kunder på ett nytt, enkelt sätt lämna begagnade kläder till återanvändning. I samarbete med Erikshjälpen Second Hand startar Sandströms Modehus klädinsamling i sina butiker, med syfte att spara på jordens resurser och bidra till en mer hållbar värld.

– Det är en sak vi kan göra för miljön och där kunderna enkelt kan lämna ifrån sig bra kläder som de inte längre använder. Vi lanserar nu detta i två av våra butiker; Vimmerby och Motala, säger VD Mikael Sandström.

Plaggen som samlas in i butikernas insamlingsboxar kommer säljas i Erikshjälpen Second Hands butiker.

– Det här är ett fantastiskt fint initiativ av Mikael Sandström och ett väldigt roligt samarbete. Vi blir stolta och glada när ett företag väljer oss som samarbetspart, säger Cathrine Kylesten, regionchef på Erikshjälpen Second Hand.

Erikshjälpen Second Hand har ett 60-tal butiker, varav många drivs i samarbete med lokala föreningar och församlingar. Överskottet blir till bistånd och sociala insatser för barn och familjer som lever i utsatthet, både i Sverige och utomlands. Bakom second hand-butikerna finns också barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Mikael Sandström är väl bekant med Erikshjälpen Second Hand i Vimmerby som han själv besöker.

– Erikshjälpen är en organisation som fungerar på att bra sätt, en proffsig hjälporganisation som också jobbar på ett väldigt professionellt sätt med de varor man får in, säger han.

Under 2019 är tanken att alla Sandströms butiker ska erbjuda klädinsamling.

– Vi vill säga tack på förhand till alla Sandströms kunder som vill bidra till insamlingen. För miljön är det en stor vinst att kläder som inte längre används skänks till second hand och återanvänds istället för att slängas. Och genom Erikshjälpen kan kläderna också hjälpa barn att få ett bättre liv, nu och i framtiden, säger Cathrine Kylesten.

Kontakt:

Cathrine Kylesten, Regionchef Öst Erikshjälpen Second Hand
0725 177 740
cathrine.kylesten@erikshjalpen.se

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i 18 länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Nu kan Sandströms kunder på ett nytt, enkelt sätt lämna begagnade kläder till återanvändning. I samarbete med Erikshjälpen Second Hand startar Sandströms Modehus klädinsamling i sina butiker, med syfte att spara på jordens resurser och bidra till en mer hållbar värld.

Läs vidare »

Välgörenhetskonsert som 50-årsfest

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 08:45 CEST

Det blir både ösigt och avskalat, med glädje och allvar när Jonas Carpvik bjuder in till välgörenhetskonsert i Huskvarna Pingstkyrka. ”En konsert mitt i livet - Med tanke på andra” arrangeras till förmån för barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Vem blir Sveriges Second Hand Profil 2019?

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 07:20 CEST

I våras fick Anna Lidström, designer och stylist, ta emot Erikshjälpen Second Hands utmärkelse Sveriges Second Hand Profil 2018. Nu är nomineringen öppen för nya kandidater som brinner för second hand, inspirerar till återbruk och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Erik Tilling på stor turné i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 09:15 CEST

​En gitarr och en röst. Innerligt och nära. I höst gör musikern och låtskrivaren Erik Tilling tillsammans med sångaren Joel Börjesson drygt 20 konserter runt om i Sverige, till förmån för Erikshjälpens arbete för romska barn i Rumänien. Tomas Sjödin, bland annat känd från Vinter i P1, bidrar också med tankar om medmänsklighet och barnaskap.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Programchef
 • Sverigeavdelningen
 • bilnrgmsitrvtaxl.jkdohgqanxjssymontv@enpriymksodhjwnaliapejfn.gyseil
 • 0725 247 710

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef/Presskontakt
 • Erikshjälpens Insamlingsstiftelse
 • logiuiacseqz.nkiorwtdldvunznd@ptertxikhzshufjatrlprfenja.sebelr
 • 0709-37 33 05
 • 0383-46 74 54
Kontakta mig gärna i alla frågor som rör Erikshjälpen så hjälper jag dig att svara eller snabbt hitta rätt person.

 • Presskontakt
 • Generalsekreterare Erikshjälpen
 • Erikshjälpens Insamlingsstiftelse
 • dambniqmelgj.gporaqkhnbz@ectriwzkswhhjqvaledpeutn.llsegn
 • 0769-41 86 86
Fotograf: Tommy Hvitfeldt

 • Presskontakt
 • Verkställande Chef Erikshjälpen Second Hand
 • Erikshjälpen Second Hand
 • tosqmawfs.edbjqcoetsrsphdorurfwdf@tsermdikveshnsjapnlpelendw.ssaewk
 • 070-274 41 40
 • 036-33 00 921
Jag svarar gärna på frågor som rör allt inom branschen second hand och retro. Som en ledande aktör lever vi varje dag med... Visa mer

 • Presskontakt
 • Biträdande Generalsekreterare
 • mazftttsiaohs.qxinqsgeubsoypn@pwerpjikgfshifjarllpisenpm.sxsepg
 • 0709-37 33 04
 • 0383-46 74 66
Hör gärna av er till mig med frågor om Erikshjälpens organisation, verksamhet, vision och värdegrund. Fotograf: Tommy Hvitfeldt

 • Presskontakt
 • Insamlingschef
 • loztttcsa.nxoltooffdsovkn@zwerblikwyshryjajylpepenqh.sfjemk
 • 0383-46 74 11
 • 0706-56 43 44

Om Erikshjälpen

Erikshjälpen ger liv åt barns drömmar

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som arbetar i 18 länder. Ända sedan starten 1946
har barnen stått i centrum. Det var då den svårt blödarsjuke Erik Nilsson som 17-åring grundlade organisationen till förmån för utsatta barn. Erikshjälpens vision är att förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar.

Erikshjälpen arbetar för att barn ska bli sedda och tagna på allvar och ges förutsättningar att genom egen drivkraft skapa en bättre framtid. Erikshjälpen bygger sina insatser på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen, samt en kristen värdegrund med dess betoning på alla individers lika och unika värde. Erikshjälpen arbetar aktivt för att FN:s millenniemål ska förverkligas och att barns rättigheter ska tillgodoses.

Erikshjälpens insatser syftar till att utveckla samhället och sker i samarbete med lokala organisationer runtom i världen. Insatserna är inriktade på:
• Utbildning
• Trygghet och Skydd
• Hälsa
I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid.

Erikshjälpens arbete finansieras till stor del av regelbundna gåvor från allmänheten.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor. I butikerna jobbar drygt 2000 volontärer, men där finns också anställda och personer som arbetstränar eller har någon form av praktik.

Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Till butikerna skänks allt från nästan nya kläder till antika möbler. Att återanvända plagg och prylar istället för att slänga dem är bra för miljön och resulterar i mindre sopor samt sparade naturtillgångar.

Adress

 • Erikshjälpen
 • Datorgatan 4
 • 561 33 Huskvarna