Skip to main content

Tre föreningar får del av Erikshjälpens Kungsbackafond

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2017 13:15 CEST

Meningsfulla fritidsaktiviteter är en viktig del i skapandet av goda uppväxtvillkor och för att stötta barn som lever i utsatta livssituationer. När medel ur Erikshjälpens Kungsbackafond delas ut på lördag går pengarna till initiativ inom bordtennis, scenkonst och till barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Föreningar som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga och som har en intention att nå barn som lever i en utsatt livssituation kan få del av Kungsbackafonden. En del av överskottet som Erikshjälpen Second Hand i Kungsbacka genererar går till fonden och utdelning sker två gånger per år. Höstens utdelning sker lördagen den 7 oktober klockan 13.00 i Erikshjälpen Second Hands butik i Kungsbacka.

Höstens mottagare av medel ur Erikshjälpens Kungsbackafond är:

Åsa IF Bordtennis
Till vidareutveckling av föreningens bordtennisverksamhet och särskilda satsningar på att bjuda in och inkludera fler barn och unga oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

Engagerade ByBors Ensamble (Ebbe)
Medel från fonden går till en särskild teatersatsning där barn och unga får möjlighet att växa på scen och inom teater- och kulturverksamhet.

Majblommans lokalförening i Kungsbacka
Bidrag från fonden går till Majblommans arbete med att förbättra barns levnadsvillkor och för en minskad barnfattigdom bland barn och familjer i Kungsbacka.

Från Erikshjälpens Kungsbackafond delas det även ut ett årligt stöd till verksamheten Solrosen som ger olika typer av stöd till barn med en frihetsberövad förälder eller nära anhörig. Solrosen har i dag sin verksamhet i Göteborg och Borås genom Göteborgs Räddningsmission, men ger även barn och familjer som är boende i Kungsbacka kommun stöd.

Erikshjälpens Kungsbackafond är ett samarbete mellan Erikshjälpen och Kungsbacka kommun. Syftet med fonden är att uppmuntra insatser för barn och ungdomar i kommunen och därmed skapa bättre framtidsförutsättningar, främja inkludering i föreningsliv och integration och minska risken för utanförskap.

Den 7 oktober uppmärksammas också Världens Barn-kampanjen i second hand-butiken och hela dagskassan går till Världens Barn-insamlingen.

Kontakt
Anna Eliasson, programkoordinator på Erikshjälpens Sverigeavdelning
0730-824610
anna.eliasson@erikshjalpen.se

www.erikshjalpen.se/kungsbackafonden

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i ett 20-tal länder. Fokus är barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. I Sverige görs även insatser för barns rätt till meningsfull fritid. Erikshjälpen arbetar även med folkbildning och opinion, för att främja barns rättigheter. Basen för arbetet är gåvor från privatpersoner och intäkter från second hand-butiker.

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker i Sverige, samt en i Norge. Syftet med butikerna är att generera medel till bistånd, både i Sverige och utomlands. Återanvändning av varor skapar hållbar konsumtion. Second hand-butikerna är också viktiga mötesplatser för människor och erbjuder möjlighet till arbetsträning, praktik och personlig utveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy