Skip to main content

ERV tar initiativet till ett seminarium om Obama Care

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 11:42 CEST

Torsdagen den 15 maj bjuder reseförsäkringsbolaget ERV in till ett förmiddagsseminarium om Obama Care. Seminariet syftar till att sprida kunskap om hur Obama Care-frågor påverkar försäkringsgivare och försäkringstagare som bor eller verkar i USA.

Obama Care, även kallat ”The Patient Protection and Affordable Care Act”, togs fram 2010 i syfte att ta fram ett skyddsnät för de 46 miljoner amerikaner som saknar försäkringsskydd. Lagen har införts stegvis sedan 2010 och kommer införas i sin helhet under 2014. Syftet med lagen kan förenklat sammanfattas i tre punkter:

  • Få fler amerikaner att omfattas av sjukvårdsförsäkringen
  • Förbättra försäkringsskyddet inom sjukvårdsområdet för amerikaner
  • Sänka statens kostnader för sjukvård

Obama Care har ett rykte om sig att vara en snårig lag som är svår att överblicka, till och med i USA. Samtidigt finns det många svenska försäkringsgivare och försäkringstagare – som bor eller verkar i USA – som har krav på sig att känna till de regler som omgärdar reformen. För att sprida kunskap i frågan tar ERV därför initiativet till ett förmiddagsseminarium om reformen och dess konsekvenser för de svenska försäkringsaktörerna.

”Vi upplever att det råder en osäkerhet kring Obama Care bland svenska försäkringsgivare. Med det här seminariet vill vi sprida ljus i frågan och samtidigt inbjuda till dialog”, säger Johannes von Hülsen, VD ERV Sverige och initiativtagare till seminariet. 

Talare under seminariet är ERVs egen VD Johannes von Hülsenoch Griselle Chernys, CEO/President på Payer Fusion.

Griselle Chernys arbetar dagligen med Obama Care-frågor och hur detta påverkar försäkringsgivare och försäkringstagare som verkar eller bor i USA. Efter framförandet kommer deltagarna att kunna ställa frågor direkt till Griselle under en avslutande dialog och frågestund.


Seminariet kommer äga rum torsdagen den 15 maj på Norrlandsgatan 11 i centrala Stockholm.


För ytterligare information kontakta:

Christina Karlegran, kommunikationschef ERV Sverige.

Telefon: 08-454 33 20, mobil: 0765-25 33 20, e-post: christina.karlegran@erv.se

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 12 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller även flexibla försäkringslösningar för bank- och­ kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken m.m. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera