Skip to main content

Svenska skidåkares attityd kan stå dem dyrt

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 11:20 CET

Det är sportlovstider, och lavinolyckorna blir allt vanligare. Att svenskar råkar ut för, och i värsta fall omkommer, i lavinolyckor sker allt oftare. Senast i måndags omkom en svensk i en lavinolycka i Schweiz. För att skydda sig mot de livsfarliga lavinerna krävs framför allt ökad kunskap, men för att inte även skada sig själv ekonomiskt är det tillrådigt att ha en reseförsäkring som täcker för lavinolyckor och andra risker.

I den omfattande undersökningen Offpiståkning – riskminimering eller riskacceptans? - utgiven av Naturvårdsverket december 2013 – framgår det tydligt att svenska skidåkares attityd gentemot lavinfaror är oroväckande. I undersökningen står det att läsa att ”toppturandet” (offpist som inte kan nås med en skidlift) blivit allt vanligare. Samtidigt som toppturandet blivit allt vanligare har även säkerhetsutrustningen blivit allt mer avancerad och omfattande. Undersökningen påvisar dock att attityder och beteenden dessvärre inte verkar ha hängt med i utvecklingen i samma grad.

Nästan åtta av tio svenskar som omkommer i laviner gör det utomlands. För att göra en jämförelse så är motsvarande siffra bland norska lavinoffer 16 procent. Samtidigt framkom det att tre av fyra i undersökningen ansåg att man måste ta risker för att kunna få uppleva bra offpiståkning.

– Attityderna som framgår i undersökningen är en tydlig indikation på hur viktigt det är att ha en försäkring som täcker för eventuella hemtransporter eller sjukhusvistelser i samband med laviner och andra olyckor relaterade till skid- och snowboardåkning. Jag är själv en van skidåkare och skulle aldrig ge mig ut offpist utan en heltäckande försäkring, just eftersom jag vet hur mycket det kan kosta om olyckan är framme, säger Christina Karlegran, kommunikationschef försäkringsbolaget ERV Sverige.

Ett ambulansflyg från ett icke-europeiskt land till Sverige kan kosta allt från 200 000 – 1000.000 kronor om man är oförsäkrad. Och sjukvårdskostnader i länder som t.ex. USA kan uppgå till hundratusentals kronor beroende på hur länge sjukhusvistelsen varar och skadans art. I många länder kostar även räddningsaktioner vid t.ex. en lavinolycka, vilket bara det kan uppgå till tusentals euro i exempelvis Österrike. Många svenskar tror att UD står för notan om man skadar sig utomlands, vilket är helt felaktigt. Pengarna som exempelvis svenska ambassaden lägger ut är enbart ett lån, och förfaller månaden därpå. Möjlighet till avbetalningsplan finns inte.

– Vi råder alltid våra mer äventyrliga resenärer att skaffa vår reseförsäkring Extrem. Den täcker för sådant som normala försäkringar ofta har som undantag, exempelvis offpiståkning. Då ingår kostnader för bland annat räddningsaktioner, ambulansflyg och sjukhusvistelser, men även sådant som skadad utrustning och kristerapi, fortsätter Christina Karlegran.

Oavsett om man är intresserad av mer extrem skidåkning eller mer konventionell utförsåkning så är det alltid tillrådigt att se till att man är försäkrad, och att ta reda på hur man kan minimera riskerna.

Om undersökningen Offpiståkning – riskminimering eller riskacceptans?

Undersökningen Offpiståkning – riskminimering eller riskacceptans? är genomförd av Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med skidåkarsajten Freeride.se och utgavs av Naturvårdsverket december 2013. 

I undersökningen deltog 1 127 respondenter, varav 1 050 framhöll att de framför allt åker offpist. Nio av tio i undersökningen uppgav att de åkt skidor eller snowboard i mer än tio år.

Den fullständiga undersökningen som vi hänvisar till i det här pressmeddelandet går
att läsa här: http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsakerhetsradet/Freerideenkaten/


För ytterligare information kontakta:

Christina Karlegran, Kommunikationschef ERV,
telefon: 08-454 33 20, mobil: 0765-25 33 20, e-post: christina.karlegran@erv.se

Följ oss
Twitter
Facebook
Linkedin

ERV, som tidigare hette Europeiska, är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för privat- och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade. ERV i Sverige försäkrar årligen 2 miljoner privatresenärer, 1,5 miljoner tjänsteresenärer och 12 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen. Vi tillhandahåller även flexibla försäkringslösningar för bank- och­ kreditkort samt specialförsäkringar för klockor och smycken m.m. ERV är experten på resesäkerhet inom ERGO Insurance Group och är en del av Munich Re, ett av världens ledande återförsäkringsbolag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera