Ersta Sköndal Bräcke högskolas första hedersdoktor utsedd

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 13:33 CEST

Ersta Sköndal Bräcke högskola har utsett sin första hedersdoktor – Kristina Brandänge. Kristina Brandänge var en av de som agerade och hjälpte anhöriga efter Estoniakatastrofen. Kristina promoveras vid den akademiska högtiden som är planerad till den 23 oktober 2020.

Avhandling: När kroppen inte räcker till

Nyheter   •   Maj 11, 2020 09:00 CEST

För äldre personer på vård- och omsorgsboenden utgör assisterad kroppslig omvårdnad en betydande del av tillvaron i livets slut. Doktoranden Bodil Holmberg har under fyra år forskat om detta där hon sett att äldres självbestämmande om kroppen är viktigt för att den äldre personen skall känna välbefinnande och hälsa. På fredag disputerar Bodil vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Coronapandemin – När livet ställs på sin spets och tryggheten hotas

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 10:36 CEST

Just nu upplever många att livet har vänts upp och ned till följd av Corona-krisen. Det mest skrämmande och ofattbara händer, och människor dör eller förlorar sina kära. Men krisen innebär också att många blir sjuka, rädda och ofrivilligt ensamma. Nu inleder Ersta Sköndal Bräcke högskola samtalsserie om Corona-krisens personliga utmaningar.

Forskningsprogrammet "Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer" lanserar sin webbplats

Nyheter   •   Apr 29, 2020 09:53 CEST

​Hur kan barn som drabbas av våld i nära relationer snabbt få den hjälp och det stöd barnet behöver? I forskningsprogrammet Sivin, ska barns situation studeras för att se hur skydd och stöd kan samordnas i samhället. Nu lanseras webbplatsen Sivin-Barn, där både barn och forskare kan ta del av forskningen samt vara en plattform för hjälpsökande.

Etiska utmaningar för sjuksköterskor som vårdar coronapatienter

Nyheter   •   Apr 21, 2020 08:45 CEST

För en sjuksköterska är vården av patienter arbetets själva grund. Patienterna ska vårdas för att bli friska eller åtminstone leva länge med sin sjukdom. Den slags vård som nu ges inom den svenska intensivvården sätter fokus på vårdetiken. Hur mår sjuksköterskor och kan man som sjuksköterska prioritera etiskt i den coronapandemi vi nu har.

Avhandling om sorg hos föräldrar som mist ett barn i cancer

Nyheter   •   Apr 14, 2020 08:30 CEST

Sorg efter förlusten av ett barn anses vara intensiv och långvarig. Föräldrar som mist ett barn har därför en ökad risk att uppleva ”förlängd sorg” och utveckla psykisk ohälsa. Doktoranden Lilian Pohlkamp har under fyra år forskat om sorg hos föräldrar som mist ett barn i cancer. På fredag disputerar hon vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Vad är meningen med livet? I en ny bok svarar 501 svenskar på frågan

Nyheter   •   Apr 11, 2020 11:18 CEST

Frågan om livets mening är alltid aktuell, men många gånger kan frågan vara för stor för att orka reflektera över. I dessa dagar, mitt i en pandemi, kan frågan kännas mer relevant än någonsin. I en ny bok har 501 svenskar fått svara på frågor om livet och livets mening. Sex forskare bidrar med tankar och perspektiv till förståelse om varför vi söker svar.

Socialstyrelsen ger Ersta Sköndal Bräcke högskola uppdrag att intensivutbilda för att stödja kommunerna med att säkerställa personalbehov inom omsorgsverksamheter

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 13:00 CEST

Behovet av personal med baskunskap om äldreomsorg och funktionshinderomsorg har blivit akut med anledning av coronapandemin. Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket för personal inom privat och kommunal omsorgsverksamhet. Introduktionspaketet består av två delar där Ersta Sköndal Bräcke högskola tagit fram den ena delen.

Kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal viktigt i familjer med barn med spinal muskelatrofi

Nyheter   •   Apr 06, 2020 07:50 CEST

​Under snart fyra år har Elin Hjorth forskat om hur föräldrar till barn med den obotliga muskelsjukdomen, spinal muskelatrofi, upplever sitt barns vård och hur familjernas vardagsliv påverkas av sjukdomen. Idag håller Elin sitt slutseminarium där avhandlingsmanuset granskas inför den kommande disputationen vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Stöd till närstående inom specialiserad hemsjukvård

Nyheter   •   Apr 02, 2020 08:05 CEST

Vård i hemmet blir allt vanligare vilket leder till att närstående ofta behöver hjälpa till med vården, och deras roll blir allt viktigare och avgörande. Nu går projektet Ditt behov av stöd in i nästa fas, där närstående får möjlighet att tillsammans med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal reflektera över sina behov av stöd men också sina resurser.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör/pressansvarig
  • majjrifle.behekrdbnserjmg@txeshrh.frseab
  • 08-555 050 62
  • 0768-931 004

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Adress

  • Ersta Sköndal Bräcke högskola
  • Stigbergsgatan 30
  • 100 61 Stockholm
  • Vår hemsida