Skip to main content

Centrum för civilsamhällesforskning bjuder in till forskningsdiskussioner

Nyhet   •   Jan 22, 2020 08:53 CET

Sex månader har gått sedan Centrum för civilsamhällesforskning bildades vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskningscentret är ett av de största i norden på området. Det nya året inleds med en seminarieserie där centrets forskare och doktorander delar med sig av kunskap och erfarenheter på temat Civilsamhället i en tid av polarisering.

– Det svenska samhället präglas idag av en tilltagande politisk polarisering och en ökande socioekonomisk segregering, därför är det väldigt viktigt att kunna bjuda in till dessa forskningsbaserade diskussioner. Vi kommer ha olika aktuella teman för varje termin där vi tillsammans med andra intressenter kan diskutera dessa och liknande frågor, säger Magnus Karlsson, som tillträdde en professur i civilsamhälle och blev ny chef för Centrum för civilsamhällesforskning vid årsskiftet.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har en lång tradition av forskning inom civilsamhället, och centret bildades på den grunden. De kommande åren är målsättningen att bli det intellektuella navet i det svenska civilsamhället.

– Det ska vi bli genom att både utveckla och dela kunskap, men även ta till oss kunskap. Vi vill bidra med nya rön och sprida befintlig forskning, men det handlar även om att ge utbildning. Det finns många framtida utmaningar, men vi arbetar med långsiktiga samarbeten med civilsamhällets organisationer i fokus, säger Magnus Karlsson.

De områden som uppmärksammas av centret just nu är migration, fattigdom, landsbygdens förändring, det politiskt hårdnade klimatet samt det civila samhällets förändrade roll i samhället. Det är utifrån dessa frågor vårens seminarier arrangeras.

Seminarierna vänder sig till forskare och andra personer inom civilsamhället inom respektive seminariums kunskapsfält. Läs mer om seminarieserien här.

För mer information om Centrum för civilsamhällesforskning, kontakta professor Magnus Karlsson.