This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nu arbetar vi tillsammans, men på distans!

Nyhet -

Nu arbetar vi tillsammans, men på distans!

Från och med onsdagen den 18 mars kommer Eslövs folkhögskola att vara stängd och all undervisning hålls på distans.

Samtliga lärare och deltagarcoacher kommer under veckan att kontakta deltagare på skolan för att handleda utifrån sina respektive ämnen och funktioner. Vårt nya sätt att undervisa påverkar inte deltagarnas CSN, så länge man följer den planerade distansundervisningen.

Kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kommer arbeta vidare fast via telefon, videomöten och mail. 

För deltagare på skolan gäller det att hålla sig uppdaterad på skolans intranät, Schoolsoft. Läget förändras hela tiden och skolledningen lägger ut all information som rör de studerande där, först.

Det kommer att ta tid att ställa om undervisningen, men lärare och personal kraftsamlar för att den här situationen ska bli så bra som möjligt. 

Ämnen

Regioner


Sedan 1897 har Eslövs folkhögskola varit en källa till kunskap för hela samhället. Skolans huvudman är en garantiförening som är politiskt och religiöst obunden och som utser skolans styrelse. I folkhögskolans pedagogiska tradition finns en öppenhet som i mer än ett sekel lockat till sig människor med alla typer av bakgrunder, erfarenheter och livsåskådningar.

Presskontakt