Skip to main content

​EVERYSPORT MEDIA GROUP AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 09:57 CET

”Everysport Media Group – Sveriges snabbast växande sportmediabolag. Order för 28 mkr redan tecknade för 2016.”

För att läsa rapporten i sin helhet, klicka här:


Sammanfattning januari–december 2015

Nettoomsättning: 21,1 mkr (15,6 tkr), tillväxt: +35%

Rörelseresultat, EBITDA: -0,8 mkr (-1,2 mkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -2,9 mkr (-2,2 mkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,09 kr (-0,05 kr)


Sammanfattning oktober-december 2015

Nettoomsättning: 4,8 mkr (3,6 mkr), tillväxt 33%

Rörelseresultat, EBITDA: -0,4 mkr (-1,6 mkr)

Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT: -0,9 mkr (-1,9 mkr)

Resultat per aktie efter utspädning: -0,03 kr (0,05 kr)

Jämförande tal från 2014 inom parantes.


Väsentliga händelser under det FJÄRDE kvartalet och efter periodens slut

- Traveas förvärvade Everysport AB och stärker sin position i sportmediabranschen.

- Traveas byter namn till Everysport Media Group

- Everysport Media Group lanserar en serie av nya golfmediaprodukter.

- Everysport Media Group lanserar Tennissverige.se

- Trafikrekord på FotbollDirekt.se

- Everysport Media Group lanserar ny webbsida: www.esmg.se

Läs mer om senaste nytt på http://www.esmg.se.


VD-ord

Bästa aktieägare!

Traveas har under de senaste tre åren genomgått en turn-around från ett teknologibolag i resebranschen till ett sportmedia och -teknologibolag. Under 2015 befäste vi vår strategi och inriktning ytterligare genom att gå samman med Everysport. Idag är vi Sveriges snabbast växande sportmediabolag som äger och driver ett flertal ledande sportmediasajter så som SvenskaFans.com, FanTV, Hockeysverige.se, Eliteprospects.com, FotbollDirekt.se , Goalwire, Golfing.se och Tennissverige.se. I kombination med dessa så samlar vi in och distribuerar sportdata till de flesta andra medier i Sverige.

2015 blev ännu ett starkt år av tillväxt. Våra intäkter växte till ca 21 mkr eller med 35% mot 2014. Vårt EBITDA resultat blev något bättre än föregående år men nådde inte riktigt hela vägen fram till ett positivt resultat. Skälet är främst kopplat till omprioriteringar av resurser under perioden för förvärvet av Everysport som påverkade resultatet.

Vi har nu under det senaste året gjort två större förvärv, Stampen Sports Media (SSM) och nu senaste Everysport. SSM har under året utvecklats väl. När vi tog över bolaget så var det en verksamhet som visade ett negativt resultat för 2014 om ca -3,3 mkr. Under vår regi har vi förbättrat lönsamheten i SSM till EBITDA ca -1,1 mkr. Det negativa resultat för 2015 i SSM gör att vi inte kommer att behöva betala någon tilläggsköpeskilling för förvärvet av bolaget. Den ”gamla” delen av Traveas visade ett positivt EBITDA resultat om ca 0,3 mkr.

En av de främsta styrkorna med förvärvet av såväl SSM som Everysport är att vi nu kommer upp i volymstorlek och kan erbjuda ett bra och starkt alternativ till Aftonbladets Sportbladet och Expressen Sport för annonsörer som vill nå målgruppen sportintresserade. I samband med att vi kommunicerade dessa två samgåenden har vi fått en mycket positiv respons från marknaden. Vi har redan fram till idag tecknat order för 2016 om ca 28 mkr vilket är betydligt mer än vid samma tidpunkt tidigare år.

I kombination med det så börjar vi få till flera goda synergier i vårt redaktionella arbete mellan SvenskaFans.com och våra övriga sajter inom fotboll och hockey. Bland annat så har FotbollDirekt.se utvecklats väl under början av året med fler läsare än någonsin tidigare.

Traveas har nu bytt namn till Everysport Media Group. Vi är ca 35 fast anställda med kontor i Stockholm, Vårgårda och har mindre kontor i Göteborg och Växjö. Alla verksamheter är nu också integrerade och vi har organiserat oss genom tre affärsområden Sports Media, Premium Sports och Media Services (se mer i rapporten). Huvudägarna i bolaget har arbetat fram ett ägardirektiv för 2016 som också är våra finansiella målsättningar för året enligt nedan.

Intäkter +55 mkr under 2016

Resultat 7-9% EBITDA resultat

Tillväxt Skapa förutsättningar för ökade intäkter om 20-30% inför 2017

Vi har nu alla pusselbitar på plats och jag är övertygad om att 2016 blir ett bra år för vårt bolag, inte minst som följd av det stora sportfokus som naturligt följer av ett fotbolls EM, ett OS och Worldcup i ishockey. Vi ser fram emot att dela den resan med er, våra aktieägare.

Gustaf Karling

VD

Everysport Media Group


TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER OKT -DEC 2015

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade under perioden med 33%, till 4,8 mkr (3,6 mkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet förbättrades under perioden till EBITDA -0,4 mkr (-1,6 mkr), EBIT -0,9 mkr (-1,9 mkr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -0,8 mkr (0,9 mkr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Media Group ett eget kapital om 2 667 918 kr och en soliditet om 16%.

Finansiell ställning

Bolaget bedömmer sig ha en god finansiell situation för att kunna driva verksamheten.

Marknadsutsikter

Se under VD-ord.

Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen den 30 december 2015 var 37 269 341 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter fjärde kvartalets utgång har Everysport Media Group 391 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut (31 december) till 12 personer.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättat i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket). Övergången till K3-regelverket innebär att koncernen redovisar uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskott.

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av Everysport Media Groups revisor.

Årsstämma och utdelning

Årsstämma hålls den 11 maj 2016. Årsstämman kommer att hållas på bolagets kontor i Stockholm.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.esmg.se senast två veckor före årsstämman och kan då rekvireras från bolaget på e-mail: info@esmg.se.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2015.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-mars, 28 april, 2016

Delårsrapport april-juni, 23 aug, 2016

Delårsrapport juli-september, 27 okt, 2016

Bokslutskommuniké 2016, 23 februari, 2017


För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@esmg.se

Everysport Media Group (ESMG) är det snabbast växande bolaget i Sverige inom sportmedia och sportteknologi. Vill du kommunicera med målgrupper inom fotboll, hockey, golf eller tennis så hittar du dem hos oss.

Vi äger, driver och/eller säljer för de främsta digitala sajterna inom respektive sport såsom Svenskafans.comFotbolldirekt.seGolfing.seHockeysverige.seEliteprospectsFanTVTennisSverige.se m.fl.

Via vårt affärsområde Mediaservices samlar vi in och publicera sportresultat till de flesta andra medier i Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy