Skip to main content

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB, DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2016

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 09:00 CEST

Sammanfattning JANUARI–SEPTEMBER 2016

Nettoomsättning: 41,9 mkr (16,4 mkr), tillväxt: 155%

Rörelseresultat, EBITDA: 0,05mkr (-0,4 mkr)

Sammanfattning JULI-SEPTEMBER 2016

Nettoomsättning: 17,4 mkr (4,1 mkr), tillväxt: 324%

Rörelseresultat, EBITDA: 1 mkr (-0,9 mkr)

Jämförande tal från 2015 inom parantes. Den 1 februari gick Traveas AB och Everysport AB samman och bildade Everysport Media Group AB. Den 1 juli tillträde Everysport Media Group AB som ägare till Guldfemman AB och den 1 aug tillträde Everysport Media Group AB som ägare till Daytime Media House AB.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens slut

 • Everysport får försäljningsrätt för PGAtour.com och Europeantour.com i Sverige och Norge
 • Everysport lanserar affiliatebolaget Leader Media
 • Norska Golfförbundet förlänger sitt samarbete med Everysport
 • Handbollskanalen.se väljer Everysport till ny affärspartner
 • Läs mer om senaste nytt på http://www.esmg.se.


  VD-ord

  Bästa aktieägare!

  Everysport har haft en strategi att bland annat växa genom förvärv. Under det tredje kvartalet så har tillträdet av förvärven Guldfemman och DMH skett. I samband med dessa förvärv så höjde vi också vårt omsättningsmål för 2016 från +55 mkr till +65 mkr. Tack vare att vi nu kan börja räkna in dessa bolags siffror så kan vi visa på mycket hög tillväxt mot jämförande tal 2015. Den underliggande verksamheten är fortsatt god och nu börjar vi också få fram lönsamheten inom bolaget. För perioden nådde vi ett positivt EBITDA om 1 mkr vilket gör att vi nu också har ett positivt EBITDA för helåret.

  Det tredje kvartalet har varit generellt intensivt med dels tillträdet av Guldfemman men framförallt med DMH som gjort att vi nästan dubblats i storlek med allt vad det innebär. Under perioden har vi därför bland annat arbetat med att integrera verksamheten till ett bolag på ett framgångsrikt vis. På kort tid har organisationen och alla duktiga medarbetare tagit till sig och börjat arbeta med bolagets inriktning, strategi och vision på ett mycket bra sätt.

  Genom förvärven ovan så har vi också lagt grunden till vårt affärsområde Consumer Products som är en prioriterade som vi ser en stor tillväxt framåt. Everysport har cirka 2 miljoner unika besökare per vecka på de sajter vi äger och representerar. Huvudaffärsmodellen på dessa sajter är annonsintäkter. Vår strategi är att skapa och finna nya intäkter genom att erbjuda denna målgrupp relevanta slutkundsprodukter och tjänster.

  Den gemensamma nämnaren hos samtliga våra målgrupper är det stora intresset kring sport, spel och betting vilket naturligt avspeglar sig i vårt strategiska fokus på produkter och tjänster inom just dessa områden. DMH, som vi nyligen förvärvade, är Sverige-ledande på speltips och analyser inom sport och trav, i kombination med försäljning av andelsspel inom trav. Med kunskap kring speltips, speldata och goda relationer till de främsta spelbolagen i Europa lanserade vi som ett första steg under perioden ett nytt bolag inom leadgenerering mot bettingvärlden under namnet Leader Media. Vi valde att lägga detta i ett eget bolag då vi ser stora möjligheter för bolaget att ta en egen och större position på den lukrativa affiliatemarknaden på egen hand men med Everysport som bas.

  Ett annat område som vi ser stor potential inom är fantasy* sportspel. Under perioden har vi utvecklat de produkter som ingick i förvärvet av Guldfemman till en bredare konsumentmarknad. I samband med denna delårsrapport lanserar vi ett första spel i samarbete med Hockeysverige.se som bygger på Guldfemmans produkt, Säsongstipset.se. Everysport kommer att presentera mer kring vår satsning inom fantasy genom eget pressmeddelanden mer formellt under hösten.

  Everysports ambition är att bli en ledande partner till betting, sport och spel industrin. Med dessa förvärv och satsningar så har vi tagit stora steg i den riktningen. Redan idag har vi intäkter inom det nya affärsområdet om ca 20 mkr på årsbasis; en bra grund för vår fortsatta resa.

  Gustaf Karling

  VD

  Everysport Media Group

  *https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_sport

  TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JULI-SEPTEMBER 2016

  Nettoomsättning

  Nettoomsättningen ökade under perioden med 324%, till 17,4 mkr (4,1 mkr).

  Rörelseresultat

  EBITDA resultatet blev 1 mkr (-0,9 mkr), EBIT –1,5 mkr (-1,4 mkr).

  Kassaflöde

  Kassaflödet uppgick under perioden till 0 mkr (0,7 mkr).

  Eget kapital och soliditet

  Vid utgången av perioden har Everysport Media Group ett eget kapital om 84 mkr och en soliditet om 23 %.

  Finansiell ställning

  Vid periodens utgång (30 sept) hade bolaget en låg likviditetsnivå varav bolaget använde sig av befintlig rörelsekredit som är på 3 mkr. Med rådande kassaflöde efter periodens utgång (30 sept) så bedömer styrelsen det som att bolaget inte har behov av externt kapital genom kapitalanskaffning eller liknande för att driva rörelsen enligt plan.

  Aktien och aktieägare

  Per avstämningsdagen den 30 sept 2016 var 84 539 282 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter tredje kvartalets utgång har Everysport Media Group AB 697 aktieägare.

  Personal

  Antal anställda uppgick vid periodens slut (30 september) till ca 49 personer.

  Redovisningsprinciper

  Denna bokslutskommuniké är upprättat i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regelverket).

  Granskning av revisor

  Denna delårsrapport har inte granskats av Everysport Media Groups revisor.

  Kommande rapporttillfällen

  Bokslutskommuniké 2016, 23 februari, 2017

  För ytterligare information kontakta:

  Gustaf Karling
  Verkställande Direktör
  Tel: 0707-66 26 80
  E-post: gustaf@esmg.se

  Everysport Media Group är ett sportmedia och sportteknologiskt bolag. Everysport Media Group äger och driver ett flertal av de främsta digitala sport- och speltipssajterna inom fotboll, ishockey, golf, tennis och trav med varumärken som Svenskafans.com, Fotbolldirekt.se, Hockeysverige.se, Travtjänsten, Sporttjänsten, Eliteprospects.com, Golfing.se m fl. Via vårt affärsområde Mediaservices samlar vi in och förmedlar sportdata till de flesta medier i Sverige.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.