Skip to main content

Traveas Delårsrapport april-juni

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 13:44 CEST

Traveas: Delårsrapport April till Juni 2012

”Traveas hade en tillväxt om 230% för årets sex första månader.”

Sammanfattning Delårsrapport april-juni 2012

- Nettoomsättning, 2 264 tkr (942 tkr) Tillväxt 140%

- Rörelseresultat efter avskrivningar, -332 tkr (-301 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning , 0,02 kr (-0,02 kr)

- Likvida medel, 1 374 tkr (73 tkr)

 

Sammanfattning Delårsrapport januari-juni 2012

- Nettoomsättning, 4 190 tkr (1 268 tkr) Tillväxt 230%

- Rörelseresultat efter avskrivningar, -310 tkr (-1 170 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning, -0,02 kr (-0,05 kr)

- Likvida medel, 1 374 tkr (73 tkr)

Jämförande tal från 2011 inom parantes.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet och efter periodens utgång

  • Ny varumärkesplattform för Traveas Media satsning har arbetats fram. Resultatet presenteras senare under hösten.

Läs rapporten i sin helhet på: http://aktietorget.se/pressdocs/Traveas/62905/Traveas_TRAV_A_20120816_1.pdf

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet genom”Traveas the movie” på http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjbLbPaQ

 

Ledningens ursprungliga ambition för helåret, att omsättningen kommer att flerdubblas och att 2012 kommer att bli bolagets första verksamhetsår med positivt rörelseresultat, kvarstår.

Bästa aktieägare!

Vårt andra kvartal för året har präglats av integrationen av alla nya medarbetare i kombination med ett fortsatt ökat säljtrycket mot mediasektorn. Ledningens prognos för Svenska Golfförbundet-uppdraget är att bolaget kommer att leverera mot uppsatta målsättningar för året.

Bolaget har under perioden haft en del extraordinära engångskostnader (investeringar) för hantering av nytt CRM-system och en ny varumärkesplattform för bolagets ”media-del”, därav ett knappt minusresultat för perioden. Det hindrar dock inte ledningens ursprungliga ambition för helåret, att omsättningen kommer att flerdubblas och att 2012 kommer att bli bolagets första verksamhetsår med positivt rörelseresultat.

Som tidigare nämnts har bolaget under perioden genomgått ett omfattande strategi- och varumärkesarbete för ”mediadelen”. Bolagets ledning och styrelse kommer under det tredje kvartalet fortsätta arbetet med att även förtydliga affärsinriktningen för bolagets ”teknologi-del”. Ambitionen är att under det tredje kvartalet närmare kunna presentera hur dessa olika delar ser ut var för sig, samt på ett tydligt sätt visa på helheten samt synergierna dem emellan.

Vi ser fram emot en mycket spännande höst.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

 

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL TILL JUNI 2012

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden april till juni växte med 140 %, till 2 264 tkr kr (942 tkr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev -332 tkr (-301 tkr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -707 tkr (-279 tkr).

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 1 833 tkr och en soliditet om 53 %.  

Finansiell ställning

Bolaget har likvida medel om 1 374 tkr och kundfordringar om 700 tkr. Bolagets styrelse ser inga behov av att ta in nya pengar till bolaget.

Traveas – Bookings Enriched!

Traveas is a company specialized in letting Ticket sellers/re-sellers of any kind use the opportunities to make more business with their clients, after they have booked a ticket. In a nutshell: Traveas maximize sales and drive new revenue for companies in the travel- and event business. Traveas was founded in 2007, with headquarters in Stockholm and is listed at Aktietorget since 2009. Traveas services are TravelPlanner Mobile, Email Composer and Block Composer. Traveas services is represented by travel agencies in Sweden, Norway, Denmark, Finland, UK, Germany, France and the Netherlands, and is used by travellers all over the world.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy