Skip to main content

När uppiggande ljus och intelligent styrteknik möts

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 13:31 CET

Ljushantering är ett vittomfattande begrepp med många parametrar. Ibland används den för att öka effektiviteten, ibland för att skapa och bekvämt starta individuella ljusscener. Ett grundbegrepp som med sin betydelse för människorna räcker ännu längre är den så kallade Human Centric Lighting – alltså en belysning som har en positiv biologisk effekt på människor genom ett ljus som dynamiskt ändrar sin styrka och färg under dagen.

Icke visuell ljusinformation som påverkar hormonsystemet
Det som ansvarar för detta är de så kallade naturligt ljuskänsliga retinala gangliecellerna (ipRGC) i det mänskliga ögats näthinna. De sörjer för att även icke visuell ljusinformation transporteras över näthinnan. Då reagerar de på förändringar av ljusstyrka och färgtemperatur och påverkar följaktligen processer i det centrala nervsystemet eller utlöser dessa. Hur en sådan förändring kan se ut visar det naturliga dagsljuset: På morgonen är ljuset fortfarande svagare och varmt vitt, under dagen lyser det starkt och tack vare jordens atmosfär med en tydligt större andel blått, innan det mot kvällen på nytt blir svagare och varmt vitt. På detta sätt utvecklar ljus en biologisk verkan.

Då det vid åstadkommandet av en sådan belysning rör sig om kompetens både gällande ljus och även intelligent styrning har automationsspecialisten ESYLUX nu utvecklat en egen teknisk lösning: SymbiLogic-tekniken. ”När vi gjorde det kunde vi utnyttja vår växande kompetens inom elektronik fullt ut”, säger Dr. C. Claudius J. Noack, företagets chef för ljusutveckling. Dessutom tjänar man på att biologiskt verksamt ljus går att skapa bättre med de vita lysdioderna än med RGB-lysdioder eller lysrör. Skälet till det är att de vita lysdioderna – i verkligheten en blå lysdiod som belagts med ett vitt fosforskikt – har ett mer balanserat spektrum och därför kommer närmare det verkliga solljuset i detta avseende.

SymbiLogic-teknik för bättre livskvalitet i icke-bostadshusSymbiLogic-tekniken är optimerad för biodynamisk belysning i icke-bostadshus och integreras av ESYLUX i utvalda belysningslösningar. ”Vi genererar ett ljus som förhöjer människans pigghet, koncentrationsförmåga och hälsa”, säger Claudius Noack och hänvisar till de många vetenskapliga studier som har bekräftat dessa effekter. Särskilt starkt ljus med högre andel blått bidrar till att hämma kroppens melatoninproduktion på dagen och ökar på så vis bland annat prestationsförmågan. En egenhet med SymbiLogics ljusförlopp: Förutom ett naturligt dagsförlopp erbjuder ESYLUX alternativt ett förlopp som motverkar den vanliga eftermiddagströttheten, enligt exemplet i DIN SPEC 67600. På så vis skapar det vid behov en ljusverkan som inverkar positivt både på individens humör och även på ett företags produktivitet. Dessutom sörjer det aktiverande ljuset på dagen i båda fallen, som Human Centric Lighting alltid gör, för en vilsammare nattsömn. För då är melatoninnivån, på exakt rätt tidpunkt, särskilt hög.

Sensorteknik för optimal ljusstyrkekontroll och högre energieffektivitetYtterligare en avgörande roll spelar sensortekniken som tillverkaren alltid integrerar i sina ljuslösningar med SymbiLogic. Den har inte bara en automatisk närvarodetektion, som gör att belysningen endast är aktiv när människor är närvarande. Den har även en egen ljusmätningskapacitet. Med dess hjälp kan SymbiLogic i likhet med klassisk konstantljusreglering automatiskt utnyttja dagsljuset och på så vis reducera energiförbrukningen. "Som ett företag, där energieffektiviteten hör till marknadsföringens kärnvärden förblir vi konsekventa här", säger Dr Noack. Samtidigt upprätthålls dessutom alltid en minimiljusstyrka som standard, något som t.ex. krävs på arbetsplatser.

Och även för det biologiskt verksamma ljuset är det automatiska utnyttjandet av dagsljuset av fundamental betydelse. "Endast med det går det att exakt styra den önskade ljusstyrkan vid varje tidpunkt och därmed även den biologiska verkan", förklarar Dr Noack. Förklaringen för detta ligger nära till hands: Liksom för konstantljusregleringen får armaturen en bestämd lux-börvärdesförinställning. Skillnaden består endast i att detta börvärde ändrar sig permanent under dagens lopp. Om en armatur skulle åstadkomma detta "dynamiska" börvärde av egen kraft, utan att samtidigt ta hänsyn till det infallande dagsljuset, skulle den faktiska ljusstyrkan alltid bli starkare än önskat. Slutligen skulle dagsljuset och det artificiella ljuset permanent adderas till varandra. Men framför allt skulle det föreligga en risk för avsevärda variationer vid växlande väder: Nämligen när strålande solljus plötsligt skulle följa på täta moln där ute eller tvärtom – och armaturen inte reagerar på det.

"Med en knapptryckning till Rom"Ser man på hela jordklotet, spelar en faktor till en ytterligare roll vid simuleringen av ljusstyrka och färgtemperatur, denna gång med en geofysikalisk bakgrund. Ljusförhållandena är nämligen inte desamma överallt på jorden. I norr skiner solen annorlunda än i söder – olika breddgrader, olika ljus. Skälet är de olika infallsvinklarna, med vilka solljuset träffar jorden resp. jordens atmosfär. SymbiLogic tar hänsyn till denna omständighet: Den kan återskapa ljusförhållandena på olika breddgrader. Användaren väljer då bland ett stort urval ljusförhållandet ut det som passar bäst. Förloppen anpassar sig till ljusförhållandena i en mängd storstäder – vilket, som Claudius Noack påpekar, på ett sätt låter en ”åka till Rom med en knapptryckning”. Bland många andra städer kan du även välja New York, Hamburg eller Rio de Janeiro.

Individuell inställning – vid behov via en app För att användaren både ska ha fullständig kontroll och låta allt skötas automatiskt, så medger SymbiLogic-tekniken dessutom manuell justering av färgtemperatur och ljusstyrka, och de inställda värdena kan sparas som statiska scener. Därmed kan användaren med hjälp av den steglöst förändrade ljusstyrkan och färgtemperaturen (”Tunable White”) vid behov aktivera en ”ljusdusch”, eller, alternativt, välja ett svagare, varmvitt ljus för avkoppling under raster. SymbiLogic ser som vanligt tid att ljusstyrkan är densamma – endast färgtemperaturen ändras. På så vis störs inte den önskade stämningen eller siktförhållandet. SymbiLogic-funktionerna styrs vid behov via en app.

ESYLUX utvecklar, producerar och säljer elektrotekniska produkter för ökad energieffektivitet och säkerhet i byggnader för industriellt, kommersiellt och privat bruk. Till företagets serviceutbud hör ESYLUX Academy samt support och rådgivning från projektavdelningen under hela projektets gång och genom alla led, från konsult till installatör.  Företaget har sitt huvudkontor i Ahrensburg vid Hamburg, Tyskland, och dess historia sträcker sig tillbaka till 1968. Sedan dess har ESYLUX lagt ribban högt världen över när det gäller närvaro- och rörelsedetektorer, tekniska utomhusbelysningar, nödbelysningar och rökdetektorer. ESYLUX säljer sina produkter, som alla bär kvalitetsstämpeln “German Engineering“, exklusivt via elgrossister.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy