Skip to main content

Närvaro- och rörelsedetektor med lång räckvidd

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 15:00 CET

PD Basic 360i24

Med detektering på upp till 24 meter i radie lämpar sig PD och MD 360i/24 BASIC att installeras i stora rum och rum med hög takhöjd. Nollgenomgångskopplingen möjliggör styrning av LED-belysningsarmaturer som är skonsam för deras reläer, och en knappingång som vid behov kan köras i halvautomatisk drift.

Tillverkaren ESYLUX utvecklade närvaro- och rörelsedetektorerna i BASIC-serien framför allt för att förenkla beslutsprocessen för att anskaffa energieffektiv belysningsstyrning i stora och kostnadsintensiva projekt. Som instegslösning för behovsstyrd byggnadsautomation lämpar den sig för alla platser, där det räcker med enkel rörelse- och dagsljusstyrd till-/frånkoppling av belysningen.

Exakt registrering i stora rum och rum med hög takhöjd
Med PD respektive MD 360i/24 BASIC utökar ESYLUX nu serien med närvaro- och rörelsedetektorer med en räckvidd på 24 meter vid en takhöjd på 3 meter. Det gör att en enda detektor själv kan täcka upp ett stort rum. Alternativt lämpar sig detektorn för rum med hög takhöjd. Knappingången möjliggör även vid behov halvautomatisk drift, och vid stora ytor som i parkeringshus går det att kombinera flera detektorer via parallellkoppling. Vid rörelsedetektering rekommenderar ESYLUX passiv infraröd teknik.

Nollgenomgångskoppling för LED-belysningsarmaturer
BASIC-detektorerna har nollgenomgångskoppling, som skyddar relät mot höga inkopplingsströmmar. Belysningsstyrningen kan dessutom enkelt anpassas till de lokala behoven: Ljusvärdet kan justeras från 5 till 2 000 Lux, och efterlystiden från 15 sekunder till 30 minuter. Båda kan ställas in med reglaget på detektorn, eller via fjärrkontroll.

Alla nya utföranden är avsedda för utanpåliggande takmontering, men med tillbehör fungerar även infälld montering. De uppfyller kapslingsklass IP 40, och bevakningsområdet 360 grader kan vid behov begränsas med medföljande

linsskydd. För kontroll av trappautomater, signalapparater och programminnesstyrning (SPS) har detektorerna en integrerad impulsfunktion.

ESYLUX utvecklar, producerar och säljer intelligenta automations- och ljuslösningar som ger bättre livskvalitet och energieffektivitet på kontor, i skolor och på vårdinrättningar. Fokus ligger på den enskilda människans önskningar och behov. För att uppfylla de här kraven använder vi vår erfarenhet inom elektronik och automation bland annat till att utveckla lysdiodsbaserade system som ger ett energieffektivt, biologiskt aktivt ljus. Perspektivet sträcker sig från en övergripande automation och belysning i ett enskilt utrymme till nätverk och integrering i byggnadsomfattande system. Med tanke på de komplexa krav vi ofta måste uppfylla, lägger vi extra stor vikt vid att våra produktlösningar ska vara enkla att använda.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy