Smart dagsljus vid skrivbordet

Pressmeddelande -

Smart dagsljus vid skrivbordet

I arbetsmiljöer vill man ofta utforma inredningen så att den lämnar ett bestående intryck på besökarna. Då ökar också kraven på inredningsföremålens design, och det gäller även belysningen. Därför har den välrenommerade designbyrån ”Peter Schmidt, Belliero & Zandée” på uppdrag av tillverkaren ESYLUX tagit fram golvarmaturen PRANA+ för kontor. Förutom en puristisk formgivning fokuserade kreatörerna på en flexibel funktionsdesign som skulle få armaturerna att passa till alla tänkbara skrivbord.

Intelligent sensorteknik som är mer energisnål

Thorsten Pieper, produktchef på ESYLUX, vet att ”nuförtiden räcker det inte ens med världens mest lyckade design”. Orsaken är slutkundens ökade krav på bekvämlighet, men även de växande kraven på energisnåla lösningar i allmänhet. Det senare är däremot en specialitet hos märket ESYLUX. Företaget är känt för att vara specialist på behovsstyrd byggnadsautomation och har även hunnit positionera sig som leverantör av högkvalitativ lysdiodsbelysning. Detta ingår alltid: Möjligheten att styra belysningen på ett sensorbaserat och smart sätt. Det gäller också för PRANA+, där stativet har en inbyggd, egenutvecklad, högteknologisk sensor.

Till sin funktion är den en närvarodetektor. Men begreppet är något missvisande eller avslöjar bara halva sanningen. Det är inte alla som känner till att en närvarodetektor inte bara innehåller PIR-sensorteknik för närvaroberoende tändning och släckning, utan även har en egen ljussensorteknik. Det är bara den senare som gör att närvarodetektorn kan tända/släcka eller dimma belysningen utifrån befintligt dagsljus från fönstret, i det här fallet i form av en dagsljusberoende konstantljusreglering. Förutom att det ger kostnadsbesparingar att ha en automatisk närvaroigenkänning, bidrar det också till en betydligt lägre energiförbrukning.

Biodynamiskt ljus som som förblir energisnålt

Hos PRANA+ har nyttan med sensortekniken ytterligare en dimension. Den handlar om SymbiLogic-tekniken, som tillverkaren kallar sin tekniska lösning för biodynamiskt ljus. Tekniken skapar ljusförlopp som dynamiskt förändrar ljusstyrkan och färgtemperaturen hos lamporna under dagens lopp. Det här stärker användarens vitalitet, hälsa och koncentrationsförmåga på arbetsplatsen. Ljusstyrkan ligger därför bitvis långt över ”normal” inomhusbelysning. Att energiförbrukningen ändå hålls nere beror även på de energisnåla lysdioderna. Men det är framför allt sensortekniken som fyller ett syfte här: Ungefär som med en klassisk konstantljusreglering utnyttjar den dagsljuset på ett energieffektivt sätt – allt efter aktuell väderlek och fönsterkonstruktion.

Den här så kallade blandljusmätningen optimerar dessutom det biodynamiska ljuset. ”Det är bara genom att automatiskt utnyttja dagsljuset som det går att åstadkomma en exakt reglering av ljusstyrkeförloppet och därmed en biodynamik”, säger dr C. Claudius J. Noack, chef för ljusutveckling hos tillverkaren. Förklaringen ligger nära till hands: Precis som hos konstantljusregleringen får armaturen en bestämd lux-börvärdesförinställning för de biodynamiska förloppen. Den enda skillnaden är att det här börvärdet ändrar sig permanent under dagens lopp. Om armaturen skulle åstadkomma det här "dynamiska" börvärdet av egen kraft, utan att samtidigt ta hänsyn till det infallande dagsljuset, skulle det finnas risk för avsevärda variationer vid växlande väder, till exempel när täta molntäcken byts mot strålande solsken eller tvärtom. Under sådana omständigheter är det helt enkelt omöjligt att planera ett exakt ljusstyrkeförlopp.

Sensortekniken som tongivande element för det trådlösa EnOcean-nätverket

Som ett alternativ till de dynamiska ljusförloppen kan användaren välja att styra manuellt och ändra färgtemperatur och ljusstyrka på upp-och nedljus och spara dem som separata scener. Det här gör användaren via webbappen, där det finns ännu fler möjligheter att individanpassa armaturens funktioner via wi-fi. ”En armatur för en enskild arbetsplats måste helt enkelt gå att anpassa efter användarens personliga önskemål”, säger Pieper. Här kan man till exempel också välja att anpassa de biodynamiska ljusförloppen till ljusförhållandena på olika breddgrader. Men armaturen är inte bara avsedd för enskilda kontor. Det moderna arbetslivet präglas numera även av kontorslandskap, där man inte längre satsar på traditionell takbelysning, utan på enskilda armaturer för varje bord.

En sådan individualisering har fler fördelar än att den är mer flexibel. ”När de flesta har gått hem för dagen förblir oftast hela takbelysningen tänd i ett klassiskt kontorslandskap”, förklarar Pieper. Det här är såklart inte särskilt energieffektivt, till skillnad från separata golvarmaturer – i PRANA+ släcker dessutom närvarodetektorn det direkta ljuset automatiskt när arbetsplatsen är tom. Något som däremot stör många människor är att det då uppstår enskilda ljusöar, medan resten av rummet är mörkt.

Lösningen på det problemet är nätverkskoppling.

I PRANA+ finns en inbyggd EnOcean-radiomodul som gör det möjligt att anpassa sensorerna efter varandra: När bara en enda arbetsplats i rummet används genererar då alla övriga golvarmaturer vid behov ett behagligt orienteringsljus. När den sista personen lämnar kontoret släcks alla armaturer automatiskt på signal från sensorn i fråga. ”Valet föll också på EnOcean för att den här tekniken passar utmärkt in i vårt ’Simplicity’-koncept”, säger Pieper. En central fördel: En EnOcean-brytare på väggen, som man kan tända och släcka det indirekta ljuset i PRANA+-golvarmaturerna med, kräver ingen extern spänningsförsörjning för att skicka radiosignalen, och inte heller några sladdar. Den energi som behövs genereras genom att omvandla den mekaniska energi som uppstår när du trycker på brytaren. ”Det gör förstås armaturen extra lätt att installera”, säger Pieper.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


ESYLUX utvecklar, producerar och säljer elektrotekniska produkter för ökad energieffektivitet och säkerhet i byggnader för industriellt, kommersiellt och privat bruk. Till företagets serviceutbud hör ESYLUX Academy samt support och rådgivning från projektavdelningen under hela projektets gång och genom alla led, från konsult till installatör.  Företaget har sitt huvudkontor i Ahrensburg vid Hamburg, Tyskland, och dess historia sträcker sig tillbaka till 1968. Sedan dess har ESYLUX lagt ribban högt världen över när det gäller närvaro- och rörelsedetektorer, tekniska utomhusbelysningar, nödbelysningar och rökdetektorer. ESYLUX säljer sina produkter, som alla bär kvalitetsstämpeln “German Engineering“, exklusivt via elgrossister.

Relaterat material