Skip to main content

Chefer bra på att hantera krisen efter terrorattacken i Stockholm

Nyhet   •   Apr 28, 2017 09:14 CEST

De flesta chefer hade god kunskap om krishantering och sin roll vid kriser. Det är Euro Accidents erfarenhet av insatserna efter terrorattacken i Stockholm den 7 april.

Efter terrorattacken i Stockholm den 7 april fick Euro Accident samtal både från företag och personer som sökte psykologisk rådgivning och stöd. Förutom psykologstöd via tjänsten Samtalsstöd fanns möjlighet till snabb direktkontakt med Euro Accidents egna legitimerade psykolog Marie Swelén.

– Chefer och HR-ansvariga fick veta vad som är viktigt att fokusera på i ett tidigt skede av en kris, kännetecken på en krisreaktion och framför allt konkreta råd om hur de skulle agera på arbetsplatsen tillsammans med skriftlig information som kunde lämnas ut. Under samtalen bedömde vi även behovet av ytterligare stöd och vilka insatser som i sådana fall skulle kunde vara aktuella, säger Marie Swelén.

Euro Accidents erfarenhet av insatsen är att flertalet chefer hade god kunskap om krishantering och om sin roll vid kriser.

– Många hade exempelvis redan haft gemensamma samlingar och tillsammans besökt de spontana minnesplatser som uppstod i Stockholm. Det är viktiga delar i krishanteringen som bidrar till att öka möjligheten att ge plats åt upplevelsen och starta den psykologiska läkningsprocessen, säger Marie Swelén.

Även de som hade behov av individuellt stöd fick snabb direktkontakt med Euro Accident.

– De som drabbats direkt och som arbetsgivaren bedömde behövde individuella samtal kunde vi hjälpa omgående med samtal hos en legitimerad psykolog eller psykoterapeut i vårt nätverk. En del vände sig också direkt till vår tjänst Samtalsstöd, som är öppen dygnet runt, och fick psykologstöd den vägen, säger Marie Swelén.

Stöd till drabbade medarbetare

Så här kan företaget hjälpa en medarbetare precis i anslutning till en svår händelse:

  • Ta lugnt och omsorgsfullt hand om den medarbetare som drabbats av en svår händelse. Fokusera inte på starka känslor i samtalet, en hög affektnivå i början kan förstärka en negativ reaktion. Fokusera hellre på fakta.
  • Ge relevant information om det som hänt. Om du inte vet – var ärlig med det. Berätta om/när du vet att mer information kommer.
  • Hjälp till med praktiska saker, erbjud mat, filt och vatten efter tillgång.
  • Berätta om de normala reaktioner som kan komma efter en svår händelse.
  • Var uppmärksam på att alla inte har behov av att tala om det som hänt.
  • Erbjud dig att kontakta anhöriga för stöd och information.
  • Uppmuntra den som drabbats att söka samvaro med anhöriga och familj.
  • På sikt – stötta den drabbade i att försöka upprätthålla de vanor och rutiner han/hon tidigare haft, även om det är i liten utsträckning initialt.

Källa: SOS International