Skip to main content

Euro Accident fortsätter stötta Bris arbete för barns rättigheter

Nyhet   •   Dec 22, 2015 13:05 CET

Euro Accident har ett uttalat löfte om att går det bra för oss så ska vi dela med oss. Därför fortsätter vi att, ekonomiskt, stötta Bris kamp för fler trygga barn i Sverige under 2016.

Barnrättsorganisationen Bris, Barnens rätt i samhället, har varje år kontakt med cirka 25 000 barn och ungdomar via telefon, e-post eller chatt. Bris utgår alltid från barnperspektivet och verkar som en viktig länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Euro Accident har bidragit ekonomiskt till Bris verksamhet sedan 2008. Förra året ökade vi vårt engagemang genom att bli Guldsupporter. Det fortsätter vi med även under 2016

– Vi hoppas att vårt bidrag ska öka Bris möjligheter till att hjälpa flera som behöver stöd när det känns jobbigt i livet. När man har det svårt behöver man hjälp och Bris gör ett fantastiskt jobb i att erbjuda stöd och hjälp till unga som behöver det, säger Ulrika Sterner, sponsring- och varumärkesansvarig på Euro Accident

Euro Accidents blogg kan du läsa en intervju med Bris tillförordnade generalsekreterare Karin Bergelv om betydelsen av att få ekonomisk stöttning >>