Skip to main content

Rehabilitering med positiva resultat väcker intresse

Nyhet   •   Okt 21, 2016 09:30 CEST

Alla är överens om att utvecklingen med ökande besvär och sjukskrivningar till följd av stress och psykiska påfrestningar måste brytas. Men den stora frågan är hur det ska gå till. Euro Accident har en välfungerande modell för arbetslivsinriktad rehabilitering som väckt intresse hos bland annat regeringens utredare.

– Den som drabbas av stress, utmattning eller hamnar i en livskris har goda möjligheter att komma tillbaka igen. Det som är avgörande för att en arbetslivsinriktad rehabilitering ska lyckas är att hitta en behandling som passar varje person, att få med arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet och framförallt att komma in i ett tidigt skede, helst redan vid risk för sjukskrivning, säger Therese Leijonhufvud, produktchef för Hälsa & Sjukvård på Euro Accident.

Sedan några år tillbaka är ett av de viktigaste och mest framgångsrika verktygen i Euro Accidents rehabiliteringsarbete, att ha en egen anställd psykolog som tidigt går in och gör en bedömning.

– Vår psykolog kommer in redan vid det första samtalet för att snabbt bedöma vilken behandlingsform som är lämplig, och utifrån det bedöma vilken försäkring som ska användas. Varje person är unik och därför letar vi hela tiden efter nya behandlingsformer som kan komplettera de mer traditionella insatserna, säger Therese Leijonhufvud.

Bland de nya insatserna som kan erbjudas märks till exempel ett behandlingsprogram i samarbete med Haga Livscenter som ger stöd till att nå balans i livet igen vid stress och utmattning eller att ge tillgång till en hälsocoach som ger stöd och verktyg inom fysisk aktivitet, stress, kost och mental träning för att hjälpa till och förändra livsstilen.

Under förra året förbättrade över 70 procent av Euro Accidents sjukskrivna kunder som hade rehabiliteringsförsäkringen ComeBack sin arbetsförmåga. Över hälften av dessa kunde bryta sin sjukskrivning och komma tillbaka till arbetet på heltid.

De goda resultaten och Euro Accidents modell har bland annat väckt intresse hos Socialdepartementets utredare som både varit på besök och flera gånger varit i kontakt med Euro Accident för att läras sig mer.

– Det är klart att det är intressant när de ser att vår modell ger positiva resultat. Vi är gärna med och bidrar med det vi vet faktiskt fungerar och hoppas att det ger ringar på vattnet, säger Therese Leijonhufvud.