Expo: Facket nyckel för att motverka intolerans

Nyhet  •  2012-10-09 09:59 CEST

Alexander Bengtsson i Dagens Arena om fackets viktiga roll för det antirasistiska arbetet: "Med sin stolta historia av antirasistiskt och antifascistiskt arbete är fackföreningsrörelsen en av de viktigaste aktörerna för att bekämpa och motverka intolerans. Det skriver Alex Bengtsson, utbildningschef på Stiftelsen Expo."

Läs hela artikeln här

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.