Skip to main content

Akademikerförbundet SSR stöder Stiftelsen Expos arkiv

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 15:12 CEST

Akademikerförbundet SSR har beslutat stödja Expos arkiv med ett årligt stöd på 30 000 kronor.

Expos arkiv är Nordens största samling av rasistiskt och främlingsfientligt material. Arkivet växer snabbt och inkluderar allt från andra världskrigets tidning Die Wehrmacht, och 1930-talets svenska nationalsocialistiska propaganda, till material producerat av dagens rörelser. Arkivet omfattar även rullband, ljudkassetter, VHS-filmer och nyare material som CD och DVD-skivor som producerats av intoleranta grupper.

- För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att kunna stödja Expos verksamhet. Det behövs en stark röst som vilar på bred kunskapsbas. Det känns särskilt viktigt att kunna stödja Expos arkiv som är unikt och mycket betydelsefullt i arbetet med att bekämpa rasism och högerextremism, säger Christin Johansson, förbundsordförande.

- Expos arkiv är en omistlig källa till kunskap om högerextremism och organiserad intolerans. Stödet från Akademikerförbundet innebär att vi kan fortsätta bygga ut det och göra det till en ännu större kunskapsbank för journalister och forskare, Daniel Poohl, VD för Stiftelsen Expo.

 I dagsläget innehåller arkivet uppskattningsvis 25 000 dokument. Men det finns fler. Runt om i landet finns material som kan ge nya dimensioner och ny kunskap om högerextrema gruppers historia. De finns hos antikvariat, hos högerextrema samlare och i privata samlingar. Expos ambition är att samla dokumenten under ett tak för att underlätta för forskning och journalistik. Arkivet är en av grundstenarna för Expos verksamhet. Där finns nutida och historisk kunskap samlad som fungerar som bas för artiklar, rapporter och föreläsningar. Arkivet utgör även grund för Expos årliga rapport om vit makt-rörelsen. Kunskapen som vi hämtar från arkivet gör Expo till en omistlig expert på intoleranta gruppers och idéers utveckling. Men arkivet är inte bara till för Expo. Det står också öppet för forskare och journalister som vill få en bredare förståelse och djupare kunskap om de intoleranta grupperna och idéernas historia. Arkivet är unikt i sitt slag. Expo Research har därför påbörjat digitalisering av det analoga materialet. Dels som en säkerhetskopia om olyckan skulle vara framme, men även för att snabbare kunna hitta i arkivet. Det gör att innehållet blir mer tillgängligt för forskare, journalister och andra med ett legitimt intresse.

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för samhällsvetare och har drygt 60 000 medlemmar som framförallt arbetar inom den offentligt finansierade välfärdssektorn.

För mer information, kontakta:

Akademikerförbundet SSR: Ordförande Christin Johansson 0708-17 44 59, Presschef Stina Andersson, 0706-184487.

Stiftelsen Expo: VD Daniel Poohl daniel.poohl@expo.se 08-400 219 61, Fundraisingansvarig Kristina Folgert kristina.folgert@expo.se 08-400 219 65 alt 076-325 20 58

Stiftelsen Expo är en antirasistisk privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund. Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expos verksamhet består av tre grenar:

Publicistisk verksamhet
Stiftelsen Expo ger ut tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Expo föreläser var tredje dag någonstans i Sverige för kommunpolitiker, journalister, poliser, lärare, allmänhet med flera.

Research
Expo samlar, analyserar och sammanställer material om den svenska extremhögern. Stiftelsen förfogar bland annat över Skandinaviens största arkiv med rasistisk propaganda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera