Skip to main content

Expos årsrapport: Den rasideologiska miljön på frammarsch

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 07:13 CEST

För första gången sedan 2008 ökar den rasideologiska miljöns aktiviteter. Det är nazistiska Svenskarnas parti som driver på utvecklingen. Det visar Expos nya årsrapport.

Sedan Stiftelsen Expo började ge ut årsrapporter över den rasideologiska miljön har vi sett en tydlig nedgång. Dels sett till antalet grupper som blivit färre och omfattningen av deras verksamhet. Orsaken har bland annat varit interna konflikter och försök till organisationsbyggen som rasat samman. Men nu sker en förändring. Det nazistiska Svenskarnas parti är den gruppering som tydligast driver den rasideologiska miljön framåt, visar Expos årsrapport.

- Svenskarnas parti har lyckats samla kända profiler inom miljön och har byggt upp en relativt stabil organisation. Strategin är att attrahera sverigedemokratiska väljare genom att presentera sig som ett radikalare alternativ, säger Anders Dalsbro, redaktör för tidskriften Expo.

Deras försök att rekrytera sverigedemokrater har delvis lyckats och ett antal fullmäktigeledamöter och ersättare har gått över till partiet. Målet för partiet är 10 000 röster och tio kommunala mandat i valet 2014. Redan i förra valet fick partiet ett kommunalt mandat i Grästorps kommun.

- Den värsta farhågan är att partiet lyckas framställa sig som ett seriöst alternativ för väljarna och att de vinner ytterligare kommunala mandat, menar Anders Dalsbro.

Under 2012 noterades 1824 aktiviteter kopplade till den rasideologiska miljön i stort. Det är en ökning med 24 procent jämfört med året innan. Merparten av dessa aktiviteter bestod av utdelning av flygblad, klistermärken och liknande propaganda. Samtidigt minskade antalet grupper som hade någon form av aktivitet från 25 under 2011 till 18 under 2012.

Expos årsrapport visar även i vilka län de rasideologiska grupperna är som mest aktiva, vilket främst är i de tre stora länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men när aktiviteterna räknas om i förhållande till befolkningsmängd blir resultatet annorlunda. Då hamnar Värmland, Dalarna och Västmanland i topp.

Förutom antal aktiviteter i länen tillhandahåller Expo information om vilka grupper som varit aktiva i vilka kommuner, samt hur aktiva de varit. Arbetar du som journalist? Skicka ett e-post till anders.dalsbro@expo.se eller david.lagerlof@expo.se för att få tillgång till den informationen.

För mer information, kontakta:

Anders Dalsbro, 08-400 219 62, anders.dalsbro@expo.se

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Granskning 
Stiftelsen Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper, nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.

Utbildning
Stiftelsen Expo föreläser varje dag någonstans i Sverige för elever, lärare, kommunpolitiker, poliser, allmänhet med flera.

Engagemang
Stiftelsen Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens konsekvenser. Genom vår utbildningsverksamhet och våra olika publikationer väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy