Skip to main content

Ökat intresse för mobilt beslutsstöd?

Blogginlägg   •   Feb 19, 2013 07:00 CET

I vår branschtidning Computer Sweden pratar man just nu om mobilt beslutsstöd och hur det är hett bland chefer.

Som vanligt är vi inom IT-världen mer teknikdrivna än våra kunder, det är ett mönster som återkommer gång på gång. För tio år sedan var det E-handel som ändrade allt, för fem år sedan var det RFID som skulle revolutionera handeln. Nu är det allt-mobilt – främst mobila betalningar – och allt-i-Molnet som vi i vår industri ser som en frälsning och lösning på alla problem.

Nu är vi ofta i vår teknikdrivna industri ganska bra på att förutse tekniska trender och bra på att skapa behov som kan tillmötesgås med ny teknik, men det är just frågan om behov som är nyckelordet.

Vad är användarens behov och vilket värde tillför tekniken? Även om intresset för Mobilt BI är ökande så tror jag att det är fel att tro att det bara handlar om Mobilt som mobiltelefon, eller om BI som tillämpning. Det handlar helt enkelt om tillgång till vår affärsinformation:

  • Vi vill ha tillgång till vår affärsinformation oavsett var vi befinner oss.
  • Vi vill ha tillgång till vår affärsinformation oavsett vilken enhet – mobil, surfplatta, dator – vi använder.

Så givetvis ökar intresset för Mobilt BI. Den nya förväntan är helt enkelt att på samma sätt som tillgång till email, kalendrar och information från ett intranät är på väg att bli självklara oavsett var vi befinner oss så vill vi naturligtvis ha åtkomst till vår affärsinformation på samma sätt. Det gäller BI, CRM och hela affärssystemet. Molnet och mobilitet är verktyg i detta, men det är åtkomst och tillgänglighet som är drivkraften.

Johan Kallblad, vd Exsitec