Skip to main content

Reflektion kring problematiska affärssystem-projekt

Blogginlägg   •   Aug 20, 2013 00:18 CEST

Har under sommaren varit inblandad i ett par utmanande affärssystem-projekt. Anledningen till projektproblem är som vanligt flera – krav som inte är tillräckligt entydiga – mjukvaror som inte fungerar och integrerar som dom skall – missuppfattningar i kommunikation – otillräcklig utbildning och testning…

Det är bara att konstatera att det inte är konstruktivt att skylla ifrån sig utan ett projekt med problem är ett misslyckande både hos leverantör och kund alldeles oavsett orsak. Även då vi levererat det som avtalats så är det ett misslyckande om det inte möter kundens förväntningar och behov.

Viljan att vara tillmötesgående ställer ibland till problem.

  • För kunden som ”inte vill betala så mycket för administration” drar vi ned på projektledningen så mycket att styrningen blir lidande och leveransen blir försenad.
  • Kunden som säger sig inte behöva någon dokumentation får en leverans som blir svår att förvalta och förstå när dom byter projektmedlemmar.
  • När kunden har ett akut problem så gör vi akuta rättningar som inte kvalitetssäkras och ställer till problem i andra änden av processen.
  • Kunden som kan hålla utbildning och systemtest själva går live med en otillräckligt testad programvara och användare som inte lärt sig använda den.

Skall vi som leverantör vara lite mer fyrkantiga och hålla hårdare på våra arbetssätt och metoder även om det innebär att vi inte tillmötesgår kundens önskemål? Jag tror nog vi skall det – det är vi som är proffs på att leverera IT-system – vi får inte kompromissa med kvalitet och våra erfarenheter om hur man levererar framgångsrika projekt för att kortsiktigt göra affärer och upplevas som tillmötesgående.

//Johan Kallblad, vd Exsitec