Skip to main content

EYEONID GROUP AB: Riktad nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 12:35 CEST

Eyeonid Group AB (publ) meddelar idag, den 2 juni 2017, att tidigare kommunicerad riktad nyemission av aktier har fulltecknats. Emissionen beslutades med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämma bolaget höll den 9 februari 2017.

Villkoren för emissionen omfattade högst 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 4,00 SEK per aktie. I och med att emissionen fulltecknades tillförs bolaget 12 000 000 SEK före emissionskostnader.

Utfall av riktad emission i sammandrag

Antal tecknade aktier: 3 000 000 aktier.

Teckningskurs: 4,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 3 000 000 aktier vilket motsvarar 12 000 000 SEK.

Antal aktier före emissionen: 44 775 003 aktier.

Förändring antal aktier: Antalet aktier utökas med 3 000 000 aktier till totalt 47 775 003 aktier.

Aktiekapitalets förändring: Aktiekapitalet utökas från 1 119 375,08 SEK till 1 194 375,08 SEK.

För mer information, kontakta

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)
076 877 00 00

Daniel Söderberg, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)
073 422 79 30
daniel.soderberg@eyeonid.com
www.eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.