Skip to main content

Niomånadersrapport 2016

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 14:21 CET

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 0 (2015 KSEK 108)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -18 576 (2015 KSEK -99)
 • I ovan ingår extraordinära nedskrivningar om KSEK -12 263 (2015 KSEK 0) Omvärderad jämfört med tidigare lämnad halvårsrapport, se avsnitt ”Försäljning och resultat”.
 • Resultat per aktie: SEK -0,45 (2015 SEK -0,004)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,42 (2015 SEK 0,68)
 • _______________________________________________________________________________

  Denna rapport avser perioden fram till och med den 30 september 2016. Eyeonid Group AB (publ) rapporterade till allmänheten första gången i och med halvårsrapporten per 2016-06-30 varför inga jämförelsesiffror anges för motsvarande period 2015. Istället anges siffror per den sista december 2015 som jämförelse.

  VD kommentar

  Nu har dryga 9 månader passerat av året och jag haft nöjet att få leda bolaget som VD sedan maj 2016. När jag tillträdde var mina direktiv från styrelsen tydliga, notera bolaget på relevant lista och lansera tjänsten.
  Utan ett bra team av duktiga människor knutna till bolaget hade vi aldrig nått så långt som vi gjort under denna period och jag kan endast lyfta på hatten och tacka er alla.

  Utöver de mål satta av styrelsen har ambitionen hela tiden varit att förbereda bolaget för att snabbt kunna expandera internationellt tillsammans med våra kunder. Detta innebär inte i första hand att sätta upp kontor med personal över hela världen utan snarare ur ett legalt och organisatoriskt perspektiv. Då vi inriktar oss på att distribuera våra tjänster via Partners, som i vissa fall även finns representerade på fler marknader än Sverige, är det av vikt att vi ska kunna leverera ett globalt erbjudande.

  Detta har inneburit att vi under perioden lagt stora resurser på ett flertal nationella och internationella utredningar gällande personuppgifts- och dataskyddsfrågor med syfte att a) säkerställa att vi följer dagens gällande lagar och regler samt b) säkerställa våra system för framtida lagändringar. Utifrån nämnda utredningar har vi gjort förändringar i vår infrastruktur och därmed säkerställt, både tekniskt och legalt, att vi behandlar känslig data på ett bra sätt. Plattformen är nu uppdelad på flera länder i olika kontinenter och efterföljer det legala. Jag är övertygad om att alla de investeringar och satsningar vi gör gällande säkerhet, legalt och compliance ger oss ett försprång gentemot konkurrenter i kombination med att det tryggar våra Partners.

  Vad gäller de grundläggande målen är bolaget sedan september noterat på NGM Nordic MTF. Under hösten har bolaget påbörjat förändringsarbetet med att gå från enbart teknisk utveckling till att nu kommersiellt erbjuda vår första tjänst, Proaktiv ID-bevakning till marknaden. Vi har sedan tidigare kommunicerat ett ”Letter of Intent” (LOI) med mySafety Group (mySafety). Vad gäller dialogen med mySafety har den hela tiden varit mycket bra och vi kan konstatera att vi matchar varandra väldigt väl. Deras kunskap som ledande och drivande av ID-skyddsfrågor tillsammans med vår digitala kunskap på området bådar för något väldigt gott. Som tidigare kommunicerats gällde den initiala förhandlingen konsumenter men som nu även kommit att innefatta företagskunder. Företagskunder hamnar många gånger i skymundan men det är en extremt potentiell marknad och vi är glada för att mySafety redan i nuläget valt att inkludera denna del i avtalsförhandlingen. Det enda jag i skrivande stund kan kommentera gällande status i förhandlingarna är att dessa är väldigt långt gångna och att vi från båda håll arbetar för fullt med att stänga de sista luckorna.

  Vi har märkt att intresset för ID-bevakning är väldigt stort men att kunskapen i många fall är mycket lägre än vad vi kunnat tro. Under hösten har det varit stort medialt intresse kring ID-kapningar och kortbedrägerier. Detta kulminerade i samband med att SVT i november, efter rapportens period, visade ett reportage som handlade om hur många svenskars inloggningsuppgifter som finns tillgängligt på Internet. Vidare lät SVT lägga upp en sökmöjlighet för svenskar att se om deras inloggningsuppgifter fanns med bland de uppgifter de funnit. Många vanliga svenskar, banker, myndigheter och företag blev chockade och förvånade över att deras uppgifter fanns med i läckor SVT funnit. Detta är något vi på Eyeonid talat om länge och tack vare att medias uppmärksamhet ökar kommer medvetandegraden i samhället göra detsamma. Nästa steg är att lära samtliga att bara för att de ändrat sina uppgifter en gång betyder inte det att deras nya inloggningsuppgifter inte stjäls imorgon. Vidare är det viktigt för mig att kommentera att de uppgifter SVT har funnit bara är en begränsad del av alla de uppgifter som finns där ute och varje dag finner vi nya läckta uppgifter. För Eyeonid är det här den bästa reklamen som vi någonsin kan få och jag är övertygad om att detta öppnar upp ännu fler dörrar för oss.

  Som VD får jag många gånger frågan om vilka andra potentiella kunder och partners vi talar med. Svaret är att självklart talar vi med flera men vi kommer aldrig kommunicera något till marknaden för det att vi antingen ingått någon form av LOI eller är inne i en avtalsförhandling. Vidare tar jag ett personligt ansvar för att ingen ska få tillgång till kurspåverkande information före någon annan. Det går att argumentera för att vi borde agera annorlunda och vara lite mer öppna men detta är det förhållningsätt vi arbetar utifrån.

  Under perioden har vi valt att vara överviktade organisatoriskt mot konsultsidan då detta ger oss en möjlighet att lättare kunna kontrollera våra utvecklingskostnader. Då vi nu ser vart vi är på väg kommer vi börja vikta om och istället anställa personal vilket i viss mån ger oss en högre risk men lägre kostnad i gengäld.

  Till sist vill jag bara tacka alla er aktieägare för att ni precis som vi tror på bolaget och det vi gör. Vi har nu påbörjat en resa som i varje fall jag som VD kommer göra allt för att den ska bli fantastisk för alla inblandade.

  Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ) 

Eyeonid söker, identifierar och varnar kunder när känslig information som påverkar det verkliga livet, relationer eller finansiell säkerhet hittats av Eyeonid tillgängligt på nätet. Produkten är uppbyggd av flertalet tjänster och komponenter, både för att möjliggöra integration mot B2B och direkt till B2C. Bolaget startades 2014 och lanseras kommersiellt under hösten 2016. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy