Skip to main content

Chokladkakor och flingor första produkterna inom Fairtrades råvaruprogram

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 09:42 CEST

Axfood lanserar nu med Garant, en hel serie chokladkakor inom Fairtrades råvaruprogram. Samtidigt gör Lidls internationella produktsortiment inom råvaruprogrammet intåg på den svenska marknaden. Råvaruprogrammet, som lanserades internationellt 2014, är ett komplement till befintlig Fairtrade-märkning och har fokus på råvarorna bomull, kakao och socker. Syftet är att, utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem, öka producenternas försäljningsvolym och därmed nyttan för odlaren.

I Fairtrades råvaruprogram ligger fokus på den enskilda råvaran och på ökade försäljningsvolymer för odlaren. Råvaruprogrammet öppnar nya möjligheter för odlare att ta del av den ökade efterfrågan på hållbart odlad kakao, socker och bomull. Programmet innebär ytterligare ett sätt för företag att arbeta med Fairtrade och ger odlarna ökade möjligheter att få sälja sina råvaror som Fairtrade.

Först ut på den svenska marknaden att arbeta med råvaruprogrammet är Axfood, som nu lanserar sina nya Garant chokladkakor, där kakaon är inköpt genom Fairtrades råvaruprogram. Samtidigt lanserar Lidl flingor med Fairtrade-certifierad kakao inom ramen för råvaruprogrammet, som första produkt från sitt internationella sortiment. Och fler produkter väntas framöver från Lidl, bland annat chokladkakor inom serien Fin Carré. Ökade försäljningsvolymer för odlarna ger möjlighet till fortsatt ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i lokalsamhället kring produktionen

– Det är glädjande att vi nu, genom Axfood och Lidls satsningar, ser de första aktörerna som lanserar produkter inom Fairtrades råvaruprogram på den svenska marknaden. Det är goda nyheter för odlarna som får en ökad marknadstillgång och större del av de fördelar som Fairtrade innebär, såsom Fairtrades minimipris och Fairtrade-premien, säger Morgan Zerne, vd för Fairtrade Sverige.

Inom ramen för råvaruprogrammet köper företag Fairtrade-certifierad kakao, socker eller bomull, för användning inom olika produkter eller inom hela sin produktion, utifrån befintliga kriterier och kontrollsystem. Det vill säga utan att slutprodukten blir Fairtrade-märkt och därmed utan Fairtrade-märkningens krav på att allt som kan vara Fairtrade-certifierat i produkten ska vara det. Det innebär också fler produkter på marknaden och ökar möjligheten för konsumenter att göra hållbara val i butiken.

De företag som väljer Fairtrades råvaruprogram för sitt hållbarhetsarbete kommunicerar detta genom ett programmärke för respektive råvara (bomull, kakao, socker), antingen enbart i sin affärskommunikation eller direkt på produkten, tillsammans med en obligatorisk programtext kring volymen Fairtrade-certifierad råvara kopplad till produkten.

Råvaruprogrammet för kakao har sedan starten 2014 gett goda resultat och har inneburit ökad försäljning och fler fördelar för odlarna. Exempelvis ökade den globala försäljningen av kakao 2014 med 24 procent. Råvaruprogrammet utgjorde hälften av den ökningen.

Idag har många större internationella företag avtalat om inköpsvolymer kopplade till Fairtrades råvaruprogram, däribland Mars, Ferrero, Coop i Schweiz, Lidl i Tyskland och AEON i Japan. De första produkterna lanserades under 2014 och fler företag tillkommer hela tiden. Nu finns produkterna på den svenska marknaden hos Willys, Hemköp, Tempo och Lidl.

Läs om Fairtrades råvaruprogram på Fairtrade Sveriges hemsida

Läs mer på Fairtrade Internationals sida

Bakgrund – Fairtrades råvaruprogram

Fairtrade handlar om att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Det är dessa människor som står i fokus för hela Fairtrades verksamhet. Och det är med detta syfte som Fairtrades råvaruprogram lanserades 2014. Odlare inom Fairtrade-systemet har efterfrågat nya möjligheter att få större avsättning för sina råvaror. Inom produktgrupperna bomull, kakao och socker har många Fairtrade-certifierade odlare speciellt stora utmaningar att få avsättning för sin produktion på den internationella marknaden. Idag säljer t.ex. Fairtrade-certifierade kakao-odlare i genomsnitt 40 procent av sin skörd som Fairtrade. Och Fairtrade-certifierat socker utgör endast 1 procent av världsmarknaden. Genom Fairtrades råvaruprogram får odlarna fler potentiella köpare och fler försäljningskanaler för råvaran.

Råvaruprogrammet för kakao har sedan starten 2014 hittills gett goda resultat och har inneburit ökad försäljning och fler fördelar för odlarna. Exempelvis ökade den globala försäljningen av kakao 2014 med 24 procent. Råvaruprogrammet utgjorde hälften av den ökningen.

En ökad försäljning möjliggör för odlarna att investera i odlingarna och dess omgivande samhällen, och möjliggör för Fairtrade att investera i ytterligare stödprogram, skräddarsydda för att möta varje specifik utmaning och behov. Många kakaoodlare, särskilt i Västafrika, behöver stöd i hur organisationen kan omvandlas till en stark, blomstrande affärsverksamhet.

Detta stöd omfattar:

  • Utbildningsprogram för organisationens odlare – som ofta är spridda över flera avlägsna byar
  • Stöd i att förbättra kvaliteten i deras kakao
  • Förbättra förhandlings- och affärskunskaper

Ett konkret exempel på det stöd och den utbildning som Fairtrade erbjuder odlarna är det Västafrikanska Kakaoprogrammet, finansierat genom intäkterna från råvaruprogrammet. Genom programmet får kakaoodlarna stöd i deras största utmaningar till exempel barnarbete, produktivitet och organisering. Fairtrade har också utökat närvaron på plats. Inom ramen för det Västafrikanska Kakaoprogrammet genomförs ett pilotprojekt under namnet ”It takes a village” där syftet är att motverka barnarbete. Projektet handlar om att, med de unga som motor, involvera en hel by i förändringsarbetet för att uppnå verklig förändring.

Fakta om Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor

  • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja bland, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull.

Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International. Läs mer på Fairtrade.se