Skip to main content

Ny Guide till etisk upphandling

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 12:58 CEST

9 av 10 av tillfrågade kommunpolitiker är positiva till att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen, enligt en undersökning av Marketwatch. Den offentliga sektorn håller på att vakna på allvar. Samtidigt uppger 80 % i undersökningen att det finns behov av information och verktyg kring etisk upphandling. Därför lanserar i dag Rättvisemärkt och Rena Kläder, tillsammans med organisationen Genombrott, en guide till etisk upphandling.

Guiden riktar sig till upphandlare och tjänstemän och syftar till att vara ett verktyg i processen mot att formulera etiska krav i den offentliga upphandlingen.

­­­- "Guide till etisk upphandling" innehåller såväl konkreta metoder för hur man formulerar etiska krav i upphandlingen, som hur kraven kan följas upp och verifieras. Vi lyfter även upp goda exempel och ger hänvisningar till nyckelpersoner med expertis på området, säger Malin Eriksson, koordinatör på Rena Kläder.

60 % av de tillfrågade politikerna och upphandlarna i undersökningen uppger att det finns ett tryck att utveckla arbetet med etisk offentlig upphandling såväl från medborgarna som från politiskt håll. Var tredje kommun uppger i dag att de ställer någon form av etiska krav i upphandlingen, vilket är en kraftig ökning gentemot förra året, då en liknande studie visade att endast var tionde kommun ställde motsvarande krav.

- Det är en oerhört viktig och positiv utveckling som sker. Handel är ett mycket kraftfullt verktyg för utveckling och förbättring, och genom att ställa krav på mänskliga rättigheter i produktionen av varor gör det stor skillnad för många människor i utvecklingsländer; säger Emma Rung, projektledare på Rättvisemärkt

Lagligt att vara Fairtrade City
Länsrätten i Östergötlands län avslog i veckan ett överklagande gällande Linköpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fairtrade City. 2 Länsrättens dom fastslår att kommunens beslut att engagera sig som Fairtrade City är förenligt med kommunallagen. I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

- Många upplever det som juridiskt omöjligt att ställa etiska och sociala krav, men denna dom ger en tydlig vägledning om att så inte är fallet. Samtidigt är det av största vikt att man ställer kraven på ett korrekt och genomtänkt sätt, inte minst måste man följa upp att kraven efterlevs, säger Jerker Thorsell på Genombrott.

Ladda ner guide till etisk upphandling här:
www.renaklader.org, www.rattvisemarkt.se, www.genombrott.se

För ytterligare information kontakta:
Emma Rung, Rättvisemärkt: 070 2353236
Malin Eriksson, Rena Kläder: 0703-129220
Jerker Thorsell, Genombrott: 070 970 81 04
Susanne Rosbacke, Marketwatch: 08-50612410

[1] Undersökningsföretaget Marketwatch har på uppdrag av Rättvisemärkt genomfört en undersökning där 90 upphandlare och 110 politiker representerade i 149 av Sveriges kommuner har svarat på frågor kring etisk offentlig upphandling.

2 Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.

Bifogade filer

PDF-dokument