Skip to main content

Falck Ambulans instiftar det Svenska Prehospitala Priset.

Nyhet   •   Sep 07, 2010 12:42 CEST

Det Svenska Prehospitala Priset 2011

Nominera någon som har åstadkommit en bra och användbar förändring!

Prehospital sjukvård, är den sjukvård som bedrivs av ambulanspersonal på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, skadeplatsen) samt under transport i ambulans (bil, helikopter eller båt).

Den prehospitala sjukvården har haft en snabb utveckling i Sverige och är idag en mycket avancerad vårdresurs med höga kompetenskrav och högteknologisk utrustning som ständigt utvecklas.

Vi vill med detta pris uppmärksamma den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är också att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan.

Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården.

Juryn består av:
Mona Boström, Landstingsdirektör, Stockholms Läns Landsting.
Poul Kongstad, Klinikchef, Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne.
Anna-Karin Eklund, Förbundsordförande, Vårdförbundet.
Leif Svensson, Verksamhetschef, Stockholms Prehospitala Centrum, Stockholms Läns Landsting.
Annelie Nordström, Förbundsordförande, Kommunal.
Sven Engquist, VD, Falck Ambulans.
Birgitta Wireklint Sundström, Universitetslektor, PreHospen, Högskolan Borås.

Vid eventuella frågor ring: Staffan Thore 0733-73 02 97 eller e-mail staffan.thore@falck.st

Bifogade filer

PDF-dokument