Skip to main content

Aktuell sjukskrivningssituation 17/3 2020 – måndag med rekordmånga sjukanmälningar

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2020 16:33 CET

Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag.

​Aldrig tidigare har så många anmält frånvaro för sjukdom eller VAB som nu. Majoriteten av sjukskrivningarna rör mildare symptom. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Vi har aldrig någonsin upplevt så många sjukanmälningsärenden på en dag, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro. Nu visar statistik från Previa Sjuk och Frisk att veckan inletts med rekordmånga sjukanmälningar.

Diagram 1. Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag.

Måndagar är statistiskt den dag när flest frånvaroanmälningar startar på. Den nivå som uppmätts denna vecka är dock avsevärt högre än en genomsnittlig måndag.

– Den nivå som syntes igår saknar motstycke då det inkom lika många ärenden på en dag som det vanligtvis gör på en hel vecka, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Totalt sett ökar korttidsfrånvaron stadigt under mars månad med en signifikant uppgång från torsdag vecka 11.

Diagram 2. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

– Förutom sjuk-, VAB- och friskanmälningar så märker vi av ett ökat antal kontakter där personer vill förlänga sin sjukskrivning, VAB alternativt växla mellan dessa, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förkylningssymptom är den sjukskrivningsorsaken som ökar mest.

Diagram 3. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Fortsatt rör det sig övervägande om mildare symtom, framförallt förkylningssymptom, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

För ytterligare statistik
Måndag 16 mars publicerade Previa en sammanställning av sjukskrivnings- och VAB-statistik för hela vecka 11. Veckorapporten som även innefattar jämförelser med tidigare år går att läsa på​ previa.se

Förklaring till statistiken
Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig
​+46 (0)70-413 08 13
peter.skald@previa.se 

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom
​+46 (0)70-744 95 48
lennart.sohlberg@previa.se


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.