Skip to main content

Falck Räddningstjänst tecknar avtal med Forsmarks Kraftgrupp AB om brandskyddstjänsten vid Forsmarks kärnkraftverk

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:31 CET

Genom en avsiktsförklaring har Forsmarks Kraftgrupp AB meddelat att Falck Räddningstjänst tar över ansvaret för brandskyddstjänsten på Forsmarks kärnkraftsanläggning. Avtalet med Forsmarks Kraftgrupp AB innebär att Falck från och med 1 januari 2011 och två år framåt, med option på ytterligare fem år, utför brandskyddstjänsten på kärnkraftsanläggningen.

 

I uppdraget ingår systematiskt brandskyddsarbete, räddningstjänst samt utbildning av personal.
I avtalet ingår även utvalda tjänster, bland annat utryckningslarm, som ska utföras på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering AB vid deras anläggning för slutförvaring av kortlivat radioaktivt avfall.

– Vi är mycket stolta över att få förtroendet att utföra ett sådant prestigefullt uppdrag som brandskyddstjänst på en kärnkraftsanläggning och ser fram emot att tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp AB fortsätta utveckla verksamheten,
säger Sven Engquist, VD/CEO Falck Ambulans

I mer än hundra år har Falck arbetat med att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer och att ge snabb och professionell hjälp åt dem som råkat illa ut.
Avtalet med Forsmark Kraftgrupp AB utgör en viktig del i Falcks strategi att erövra ytterligare marknadsandelar inom brand- och räddningstjänstverksamhet i Sverige.

– Det är viktigt för oss att ta tillvara på den kompetens som i dag finns inom brand- och räddningstjänsten på Forsmark. Vår förhoppning är att de som idag arbetar inom verksamheten kommer att arbeta för oss efter den 1 januari 2011,
säger Kenneth Karlsson, ansvarig för Falck Räddningstjänst i Sverige.

Avtal är beräknat att undertecknas inom kort och därefter kommer förhandlingar mellan Falck, nuvarande entreprenör, fackliga organisationerna och de enskilda medarbetarna att genomföras.

För mer information:

Kenneth Karlsson, Operativ Chef Affärsutveckling
Tel:       076-115 33 09
E-post:  kenneth.karlsson@falck.com
Web:    www.falckraddningstjanst.se

Falck är organiserat i fyra affärsområden; Assistance, Emergency, Healthcare och Training.

Assistance vänder sig både till privata bilägare och företagskunder och erbjuder hjälp med bilbärgning.

Inom Emergency är Falck  Europas största privata ambulansorganisation och verkar i sju länder. Våra medarbetare bemannar dagligen cirka 800 ambulanser och omhändertar nästan en miljon människor årligen. Falck har väldens största privata brandväsen. I Danmark släcker Falck bränder i 68 av Danmarks 98 kommuner. Varje år rycker Falcks brandmän ut och släcker 12 000 bränder i Danmark. Inom Falck Fire & Safety Services bedrivs brand- och räddningstjänst utanför Danmark. Verksamheter är etablerade i Holland, Slovakien, Rumänien och Spanien. I Sverige bedriver sedan 2010-01-01 Falck Brand och Räddningstjänst på Arlanda och Bromma flygplatser.

I Falck Healthcare bedrivs verksamt inom företagshälsovård med fokus på medarbetaren.

Falck Academy som är vår utbildningsverksamhet i Sverige utbildar inom områden som första hjälpen, krishantering, IVPA-utbildning, brandskydd och säkerhet.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera