Skip to main content

Stånggång vid Falu Gruva återuppbyggd

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2017 08:00 CET

Foto: Lena Grönlund Myrberg. Byggnaderna i den så kallade Creutz-ensemblen från 1800-talets mitt (spelhus, pivå, lave och hjulhus) står kvar på sina ursprungsplatser och är unika i Sverige.

Den gamla stånggången mellan Creutz hjulhus och lave vid Falu Gruva har nu återuppbyggts. Under århundraden var vatten den dominerande kraftkällan till hissanordningar och pumpar vid gruvan samt för att smälta malmen i hyttorna. Vattnet kom från sjöarna väster om gruvan och fördes via kanaler och rännor mot gruvan och hyttor. Själva kraften överfördes med vattenhjul och vid längre avstånd fördes kraften vidare via stånggångar.

-Vi har utgått från gamla foton och ritningar när vi återskapat stånggången, säger Lena Grönlund Myrberg, antikvarie vid Falu Gruva. Det här gör det lättare för oss att visa hur man med vattenkraft kunde hissa tunnor och pumpa upp grundvatten från gruvan. Allt trä är speciellt utvalt och vi har återanvänt äldre trä- och metalldelar. Nu återstår bara att bestryka stånggången med tjära.

När stånggången var i drift överförde den kraften mellan vattenhjulet i hjulhuset och den stora pumpanordningen i Creutz schakt som då var ett av gruvans huvudschakt. För att hålla gruvan torr pumpades grundvattnet upp till ytan från gruvbotten på 208 meters djup. Det fördes sedan ut i Gruvbäcken och vidare ner mot Faluån. Stånggången var i drift fram till 1916 och 1924 revs både vattenränna och stånggång. Då hade den här typen av kraftöverföring för alltid spelat ut sin roll för gruvdriften.

-Återuppbyggnaden av stånggången är avslutningen på en renovering av hjulhuset som bland annat fått nytt tak och rödfärgats. Hela arbetet har finansierats av Länsstyrelsen Dalarna, avslutar Lena Grönlund Myrberg.

Fredag 24 mars 2017, kl 10.00 sker en visning av stånggången. På plats finns då även de hantverkare som genomfört rekonstruktionen för att berätta om arbetet.

Falu Gruva äger, vårdar och visar ett industrihistoriskt område som består av dagbrott, gruva, skyddade kulturhistoriska byggnader och miljöer, kommersiella fastigheter, dammar, skog i och utanför Falun och ett museum med samlingar och utställningar. På området erbjuds guidningar, program och event, pedagogisk verksamhet, företagsarrangemang, festvåning, caféer, restaurang, hantverkare och butiker samt uppställningsplats för husbilar. Falu Gruva drivs sedan 2000 som en privat stiftelse och är ett av Dalarnas största besöksmål med 250.000 besökare per år, varav 1/3 är utländska. Falu Gruva en del av Världsarvet Falun, sedan 2001 med på Unescos världsarvslista och anses så värdefull att det ska bevaras för alltid.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy