Skip to main content

Tillökning hos berguvsfamiljen i Falu Gruva

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 23:28 CEST

Dagbrottet Stora Stöten har fått två nya besökare vid Falu Gruva. Det är berguvarna som fått tillökning; två nya uvungar i boet! Ett berguvspar har sitt revir i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva, där de lever i vilt tillstånd. I samarbete med Falu Fågelklubb finns en webbkamera uppsatt där allmänheten kan se berguvarna. En insamling pågår hela sommaren för att klara teknikuppdatering av uvkameran.

Torsdag 4 juli kl 10.00 är pressen välkommen för information och visning angående de två nya uvungarna och bevarandearbetet för berguvarna vid Falu Gruva; med Kalle Bergström, Falu Fågelklubb och Anna-Lena Grusell, Falu Gruva. Träffpunkt i Världsarvshusets entréhall Globenrummet vid Falu Gruva.

-  En hjälpinsamling pågår för bevarandearbetet för den utrotningshotade berguven med möjlighet att få diplom och även en spännande personlig uv-visning av mig, berättar Kalle Bergström från Falu Fågelklubb som sköter tillsynen av berguvarna vid Falu Gruva och är den som håller i insamlingen i samarbete med Falu Gruva. Det är berguvskameran som används för att följa berguvsfamiljen via nätet i direktsändning som behöver uppdateras. Kameran ger värdefulla uppgifter till Falu Fågelklubb och är även en spännande möjlighet för allmänheten att följa de utrotningshotade berguvarna.

När berguven väl har hittat ett revir, blir fåglarna starkt bundna till detta. Reviret omfattar i regel 4-6 kvadratkilometer med ett mycket varierat landskap. Boet läggs på en klipphylla med ett stup nedanför, och en utskjutande vägg som skydd. Boplatsen väljs ut av hanen. Redet är ofullständigt och bomaterialet består av en bale av material som skrapats upp från marken tillsammans med rester av spybollar. 

- Ett berguvspar har valt sitt revir i dagbrottet Stora Stöten vid Falu Gruva där de lever i vilt tillstånd. I gruvans östra utkikstorn, vid randen av dagbrottet, finns information för besökare om de skyddade berguvarna, berättar Anna-Lena Grusell, som arbetar vid Falu Gruva. Vi berättar i text och bild om de individer som är kopplade till reviret vid gruvan. I samarbete med Falu Fågelklubb finns en webbkamera i Stora Stöten där allmänheten har möjlighet att se berguvarna. Ett tips! Det är större chans att se berguvarna från utkikstornet om man har med egen kikare, säger Anna-Lena Grusell.

Berguven har en utdragen häckning som sträcker sig från slutet av februari till början av september. Den lägger 2-3 ägg i mars-april som ruvas av honan i mer än en månad. Under ruvningen förser hanen honan med mat, han fortsätter att ensam försörja familjen de första veckorna efter ungarnas kläckning. Dålig väderlek och rovdjur som exempelvis mård, räv och grävling kan utgöra hot mot kullen. 

Vid två månaders ålder börjar ungarna göra sina första flygturer, men det dröjer ytterligare minst ett par månader innan de är mogna att försörja sig själva.

Insamling till berguvskamera
Bidrag kan lämnas i Världsarvshuset vid Falu Gruva eller direkt till Falu Fågelklubb via postgironr: 8310935-5, skriv "Berguv" på inbetalningen och skicka ett mail till Kalle Bergström, uvkalle@gmail.com som en bekräftelse på inbetalningen. Insamlingen pågår till slutet av augusti.

Kontaktpersoner
Anna-Lena Grusell, Falu Gruva tel 070-875 49 90

Kalle Bergström, Falu Fågelklubb tel 070-208 30 03

Falu Gruva äger, vårdar och visar ett industrihistoriskt område som består av dagbrott, gruva, skyddade kulturhistoriska byggnader och miljöer, kommersiella fastigheter, dammar, skog i och utanför Falun och ett museum med samlingar och utställningar. På området erbjuds guidningar, program och event, pedagogisk verksamhet, företagsarrangemang, festvåning, caféer, restauranger och butiker samt uppställningsplats för husbilar. Falu Gruva drivs sedan 2000 som en privat stiftelse och är ett av Dalarnas största besöksmål med 250.000 besökare per år, varav 1/3 är utländska. Falu Gruva en del av Världsarvet Falun, sedan 2001 med på Unescos lista; platser så värdefulla att de ska bevaras för alltid.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy