Skip to main content

Hotet mot Dalabanan!

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 12:57 CET

Det är i Järnvägsnätsbeskrivningen för 2017 som det tydligt framgår att föreligger risk för varaktiga hastighetsnedsättningar på en sträcka om lite mer än nio mil mellan Uppsala och Hedemora. Orsakerna bakom detta är bland annat problem med dåliga räler och dåligt spår där Trafikverket, precis som på flera andra håll i landet, upptäckt så kallade vertikala sprickbildningar i rälsen.

Att det förekommit problem, som bland annat resulterat i att beslutade och finansierade åtgärder för att korta restiden på sträckan mellan Sala och Uppsala fått ställas in, har varit kända under en tid. I samband med Trafikverkets redogörelse vid fredagens möte blev dock bilden av omfattningen på problemen och hur dessa kan påverka trafiken på Dalabanan tydligare.

Tyvärr ligger lösningen på problemen långt bort i Trafikverkets planering. Bortsett från ett nu planerat spårbytet mellan Avesta/Krylbo och Hedemora som i skrivande stund ligger inplanerat till 2019, så planeras de övriga spårbyten som krävs för att komma tillrätta med problemen att ske tidigas 2026.

-Erfarenhetsmässigt så kan vi nog säga att det i realiteten, om inte drastiskt mycket mer medel omfördelas och tillförs till drift, underhåll och reinvesteringar för järnvägen, sannolikt dröjer ytterligare några år bortom 2026 innan spåren är utbytta, säger Magnus Landström, projektledare för Dalabanans Intressenter.

Abbe Ronsten, ordförande i Dalabanans Intressenter och kommunalråd i Säter, pekar på att det eftersläpande underhållet och de akuta felavhjälpningsåtgärder som Trafikverket tvingas till, innebär att nödvändiga planerade reinvesteringsåtgärder såsom spårbyten får skjutas på framtiden.

-I dagsläget tvingas Trafikverket att ställa in och stryka planerade åtgärder som skulle kunna bidra till att korta restiderna längs banan p g a att spåret är i så pass dåligt skick att det inte går att höja hastigheten. Samtidigt så ligger de spårbyten som krävs för att komma till rätta med problemen sannolikt mer än tio år framåt i tiden, säger han.

Detta riskerar att få orimliga konsekvenser för samhället och näringslivet utmed järnvägen mellan Mora-Borlänge-Sala-Uppsala menar Annette Riesbeck, 1:e vice ordförande Dalabanans Intressenter och kommunalråd i Rättvik.

-Regional utveckling, tillväxt och fler jobb i regionen förutsätter att både människor och näringsliv kan känna en trygghet i att det finns förutsättningarna för effektiva tjänsteresor och möjligheter att enkelt och smidigt pendla till och från arbete och studier inom och mellan regionerna utmed stråket, säger Annette Riesbeck.

Carola Gunnarsson, 2:e vice ordförande i Dalabanans Intressenter och kommunalråd i Sala kommun framhåller att den bristande spårkvaliteten kan få förödande konsekvenser för Sala som pendlarkommun och pekar på den positiva resandeutveckling som kommit ur UL:s satsning på regionaltågstrafik mellan Sala och Uppsala.

-Vår attraktions- och konkurrenskraft som boendeort för människor som arbetar i Uppsala, Arlanda och Stockholm hotas om restiderna istället för att bli kortare riskerar att förlängas med så mycket som 30 minuter, säger Carola Gunnarsson.

Förtroendet och tilliten till järnvägens förmåga att leva upp mot samhällets och näringslivets efterfrågan och behoven av att kunna resa eller transportera gods är avgörande för utvecklingen av våra orter och regioner utmed hela Dalabanan, oavsett om vi bor i Mora eller Rättvik, Falun, Borlänge, Sala eller Uppsala säger Abbe Ronsten som menar att det måste till drastiska åtgärder och omfördelningar av medel för att komma till rätta med problemen.

Dalabanans Intressenter förutsätter att regeringen redan innan man presenterar den infrastrukturproposition som förvantas läggas fram under hösten 2016, tillsammans med Trafikverket aviserar krafttag för att komma till rätta med den typ av problem och obalanser som nu tydliggjorts på Dalabanan.

Dalabanans Intressenter och dess fjorton medlemkommuner oroas av en utveckling som går tvärtemot deras gemensamma ambitioner om kortare restider och tätare inom- och interregionala tågavgångar.

-Med kortare restider kan människor inom en given restid nå och söka fler jobb samtidigt som näringslivet får ett större utbud av kompetent arbetskraft att välja mellan. På så sätt bidrar kortare restider och plats för fler tåg till regional utveckling, tillväxt och fler jobb, säger Magnus Landström, som menar att det är ytterst angeläget att genomförandet av de nödvändiga spårbytena tidigareläggs.

Dalabanans Intressenter vill också framhålla att Trafikverket med anledning av de identifierade bristerna intensifierat och förtätat sina besiktningar av spåret och att det enligt uppgift inte ska föreligga några risker för resenärer eller gods.

För kompletterande frågor, hänvisas till:


Abbe Ronsten, ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0225-55110

Annette Riesbeck, 1:e vice ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0248-70250

Carola Gunnarsson, 2:e vice ordförande Dalabanans Intressenter, telefon: 0224-747101

eller

Magnus Landström, Projektledare Dalabanans Intressenter, 070-2776335 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy