Skip to main content

"Att förvalta Bangatan 10 är ett fint och viktigt uppdrag"

Nyhet   •   Maj 15, 2014 16:17 CEST

I går blev det klart att Familjebostäder förvaltar Bangatan 10 i Majorna under tre år. När formalian är avklarad väntar besiktning och samtal med hyresgäster.

Det var vd:n Per-Henrik Hartmann som fick frågan av Hyresnämnden. Hyresgästföreningen har länge begärt tvångsförvaltning och igår kom beslutet som var efterlängtat av många hyresgäster.

- Huset är nedgånget och har stora behov, men det är omtyckt av hyresgästerna och representerar en del av Göteborgs historia. Jag tycker att det är hedrande att hyresnämnden har utsett oss till förvaltare. Det är ett fint och viktigt uppdrag som vi har fått.

Historien upprepar sig, skulle man kunna säga. Under 60- och 70-talen köpte Familjebostäder många rivningshotade hus i Majorna och Kungsladugård. Fastigheterna rustades upp och räddades och idag är trähusen och de kringbyggda gårdarna älskade av göteborgarna. I det här fallet är ett köp inte aktuellt, däremot att bevara ett fint hus för eftervärlden.
Men vad händer härnäst? Robert Jademyr är distriktschef i Majorna och ansvarig för förvaltningen:

- I första hand måste vi se till att tak och fasad håller tätt och att huset är säkert att bo i. Vi behöver också städa och röja och bekanta oss med hyresgästerna.

Hyresnämndens dom gäller omedelbart efter det att den har vunnit laga kraft, om tre veckor. Det är den tid som den nuvarande fastighetsägaren har på sig att överklaga. Om domen överklagas vinner den inte laga kraft förrän den prövats i nästa instans. När domen har vunnit laga kraft kan Familjebostäder få tillträde till fastigheten.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera