Skip to main content

Sex juridikstudenter tilldelas Familjens Jurist-stipendiet 2019

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 16:30 CEST

- Vi vill uppmuntra framtida jurister att fördjupa sig inom familjerätt som vi tycker är ett spännande och varierande område. Vi ser också att behovet av familjejuridiska tjänster växer i vårt samhälle och därför är det bra om fler intresserar sig för det, säger Lotta Dahlstrand, Kompetens- och Affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist.

De sex juriststudenterna får ett stipendium på 10 000 kronor vardera av Familjens Jurist, och den bästa uppsatsen mottar även Sverigestipendiet på 15 000 kronor. I år tilldelas Sverigestipendiet Anton Magnusson, Umeå Universitet, för uppsatsen ”Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?”.

Läs mer om respektive stipendiat nedan:

Anton Magnusson, Umeå
Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?Ett välskrivet, omfångsrikt och initierat arbete. 

Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen.

Hillevi Dahlin Kretz, Göteborg
Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

Författaren använder både en traditionell juridisk metod och en rättssociologisk. Hon granskar ett stort antal hovrättsdomar för att få en bild av hur det ”ligger till på riktigt”. Analysen är god och författaren håller ögonen på bollen, dessutom är hon metodologiskt säker i båda sina paradigm.

Johanna Runius, Lund
Polygama äktenskap i Sverige. Ju fler desto bättre – eller?

Författarens metod är primärt rättsdogmatisk men med komparativa och rättspolitiska inslag. Hon placerar in sin uppsats utifrån forskningsläget på ett moget sätt. I sak spänner uppsatsen över olika rättsliga fält. En välskriven, samtida och genomgripande uppsats som torde ha ett läsvärde även utanför familjerättens sfär.

Nadja Jonasdotter Swärd, Stockholm
Surrogatmoderskap. Individens vilja att bilda familj, barns rättigheter och risken för ett systematiskt utnyttjande av kvinnor.

Ämnet är angeläget, komplicerat och omfattande. Problematiken belyses med inslag från rätten, psykologin, biologin, politiken och ekonomin! Författarens angrepp på det komplicerade ämnet är ödmjukt. Hennes slutsatser, som mer synes mig naturligen grundas på värderingar än på en logisk analys av juridiska regelsystem, är välgrundade.

Amanda Wibom, Uppsala
Vad ska det kosta att bo kvar i det gemensamma hemmet? - En undersökning av förutsättningarna för och beräkningen av nyttjanderättsersättning mellan makar

Framställningen är effektiv och innehållsrik. Komparativt analyseras norsk rätt där en rad rättsområden utanför familjerätten är inkluderade samt en intressant diskussion om principen om obehörig vinst. Detta är en ambitiös och djuplodande uppsats med en funktion att fylla i det praktiska rättslivet.

Oskar Augustsson, Örebro
Analys av ärvdabalken 3:8

Ämnet är synnerligen komplicerat. Författaren tar ett insiktsfullt grepp på problematiken, som tyder på mycket goda kunskaper. Analysen mynnar ut i ett förslag till ändring av 3 kap. 8 § ÄB som är väl underbyggt. Språket i uppsatsen och dess disposition är mycket bra.

Om Familjens Jurist

Familjens Jurist är Sveriges största juristbyrå, med 400 medarbetare på 240 kontor med inriktning på juridisk rådgivning till privatpersoner. Verksamheten omfattar alla delar av familjerätten men även områden som migrationsrätt, målsägandebiträde, etc. Familjens Jurist omsätter drygt 400 miljoner kronor per år och är ett helägt dotterbolag till Fonus ekonomisk förening.

Besök oss gärna på: www.familjensjurist.se

Bifogade filer

PDF-dokument