Skip to main content

Urban Turntable Conference

Evenemang

28
NOV
Färgfabriken
  -

Välkommen till 2000-talet. Välkommen till en globaliserad och
digitaliserad värld. Till en avideologiserad och privatiserad värld.
Till en urbaniserad värld där städer blivit regioner.
Välkommen till en ny global ordning, som reser frågor och
ställer krav. På hur vi tänker och agerar. Hur vi fördelar ansvar
och resurser. Och hur vi planerar – våra liv, städer, regioner och
samhällen.
Det krävs helt enkelt nya lösningar och nya sätt att tänka. Både
när det gäller våra system och våra hjärnor. För att sätta de riktigt
viktiga frågorna på kartan har Färgfabriken bjudit in några av
världens ledande talare, tänkare och kreatörer.

Talare:

Daniel Pink
har tidigare varit talskrivare åt Al Gore
under Clinton-administrationen. Hans bok
A Whole New Mind har på kort tid blivit
omtalad över hela världen. Pink menar
att vår tid ställer helt nya krav på våra
hjärnor. Vi måste bli analytiska och intuitiva
på en och samma gång för att klara oss
i en värld där Asien kommer allt starkare,
där produktionen automatiserats och där
det fi nns ett överfl öd av produkter, åsikter
och viljor.

Noreena Hertz
är en av världens främsta experter på ekonomisk
globalisering, och har med böcker
som Skuldfällan satt den globala ekonomin
i nytt ljus. Noreena fi ck som 23-åring
Världsbankens uppdrag att bygga upp
frihandeln i Ryssland. Har samarbetat med
bland andra Bono för att förändra situationen
i Afrika.

Francois Roche
är en av världens kanske mest radikala
arkitekter, som nu ser ut att få uppdraget
av franska staten att rita ett museum för
just radikal arkitektur. François introducerade
termen Concept Architecture;
ett sätt att skapa arkitektoniska idéer och
berättelser om samhälle, teknik och miljö.
Lars Lerup
är en av samtidens ledande urbanforskare
och dekanus vid Rice University i Houston
Texas. Har publicerat en lång rad omtalade
böcker och kommer snart med en bok om
vad som krävs av samhälls-, region-och
stadsplanering för att undvika katastrofer
som dem i New Orleans och på grund av
tsunamin.

Avgift: 3000:- (exkl. moms) inkl. lunch & kaffe
Konferensen är en del av, och en avslutning på, projektet Urban Turntable,
24 oktober – 26 november 2006. Den är också en startpunkt för världsutställningen,
Stockholm Turntable, som går av stapeln 2009.
Anmälan sker via formulär på: www.fargfabriken.se/urban

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera