Skip to main content

Andreas Gedin ställer ut "En brutal vridning kring en axel" på Färgfabriken

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 10:17 CET

En brutal vridning kring en axel

- en utställning av Andreas Gedin

Vernissage: 4 februari 2016 kl 17-20.

Utställningsperiod: 5 februari – 6 mars 2016

Öppettider: torsdag 11– 19, fredag– söndag 11-16.

Plats: Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Stockholm, Projektrummen

Färgfabriken fortsätter genom Andreas Gedins installationsbaserade utställning sina undersökningar av ämnen som utkristalliserar sig i mötet mellan konst, arkitektur och samhällsfrågor. ”En brutal vridning kring en axel” är en konstinstallation som gestaltar uttryck för ”den svenska modellen”, utifrån dagens perspektiv. Här placeras det förflutna i samtiden, 1950- och 60-talens framåtriktade krafter mot skalförskjutningar, avstånd och rotationer.


Villa Göth i Uppsala (1950) är ett unikt uttryck för den svenska funktionalismen och dess ideologi. Den är ett förstlingsverk av två välkända arkitekter, Lennart Holm och Bengt Edman, och anses som radikalt nydanande. Den har gett upphov till ett internationellt etablerat begrepp inom arkitekturen: Nybrutalism/New Brutalism. Det nydanande byggde intressant nog på en tillbakablick, man ville återuppväcka ett slags ursprunglig funktionalism. I konsekvensens namn byggnadsminnesförklarades Villan 1995 och utsattes därmed för det slags sentimentalisering som den avsåg att bjuda motstånd mot.

Om man förlägger funktionalismens ursprung till 1800-talets andra hälft utgör byggåret – 1950 – för den nybrutalistiska Villa Göth ett slags plint för en gungbräda att balansera på: den doppar sin ena ände i 1800-talets industrialism och den andra i vår postindustriella samtid.

Det svenska folkhemmet byggde på en idé om en stark stat och starka organisationer med nära samröre med de stora industrierna, däribland biltillverkaren Volvo, som mer än något annat företag försåg de allt mer välbärgade svenskarna med en folkhemsbil – Volvo Amazon (1956-1970). ”Vad som är bra för Volvo är bra för Sverige”, som finansminister Gunnar Sträng formulerade det 1968.

I utställningen ställs 1950- och 1960-talens framåtriktade krafter mot skalförskjutningar, avstånd och rotationer. Villan och Volvon blir föremål för utforskande av idén om folkhemmet och modernistiska ideal. Konstnären undersöker det svenska folkhemsbyggets höjdpunkt, i en ständig rörelse mellan dåtid och nutid. En detaljerad modell i skala 1:11 av Villa Göth är utställningens roterande fokuspunkt, som ställs i relation till diabilder som förstorar detaljer av villan, liksom folkhemsbilen Volvo Amazon genom att vissa upp bilens hjärta, motorversionen B18, den mest producerade volvomotorn på sextiotalet.

Andreas Gedins konstnärskap är genomgående konceptuellt men ofta har idéerna en genomtänkt estetisk gestaltning. Verken kombinerar intresset för historia, språk, logistik, litteratur och maktrelationer. Ofta har de sin utgångspunkt i kommunikationen mellan människor och dess tillkortakommanden. Humor är därför ett återkommande inslag. I det konstnärliga arbetet ingår också författande, forskning och curaterande. Andreas Gedin bor och arbetar i Stockholm och är FD i fri konst. Gedin har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy