Skip to main content

The Colour of My Eye – Färgfabriken visar en platsspecifik utställning av Torbjörn Johansson.

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 12:46 CET

Torbjörn Johannson - The Colour of My Eye

Vernissage fredag 25 november 2011 kl 17-20
Utställningen pågår t.o.m. 8 januari 2012

I verk speciellt framtagna för Färgfabrikens projektrum testar Torbjörn Johansson måleriets gränser och hur måleriet tar sig an hela utställningsrummet. Färgens materialitet och optiska egenskaper står i centrum för utställningen, som genom speglingar, upprepningar och glidningar mellan den fysiska och digitala världen låter oss upptäcka färgen som fenomen och objekt.

”Jag konfronterar rummet med spår av ett ögonblick, som tränger fram, återupprepas, rinner, väller upp. Upprepningen som leder till helheten, en händelse, färger som impregnerar delar av rummet och gör det tydligt i sitt tillstånd av ett nu.”

I det ena rummet finner man den fysiska färgen i sin fulla materialitet. Här har färg i olika former använts för att spränga måleriets gränser. Mellan trägolvets plankor pressas den vackra oljefärgen fram i tjocka sjok. Då du tar av dig skorna vid ingången blir upplevelsen inte bara visuell utan även taktil. ”Jag tycker om att se den feta, exklusiva oljefärgen hitta sin väg, vet att det kommer ta lång tid för den att torka. Det oförutsägbara i utförandet är konstverkets hjärta. Säger Torbjörn Johansson om verket Floor Board press / Path of Colour.

Det andra rummet är motsatsen till det fysiska, digitalt. Här visas fotografi, rörlig bild och projektioner.

”Jag vill involvera processen, akten i utförandet och använder här loopen som metod.” Verken i de båda rummen knyter an till varandra. Med den äldsta penseln, handen som verktyg målas en grön linje, gåendes utefter väggen. Verket Greenwalk loopas i och runt om rummet/byggnaden, fysiskt och digitalt.

Om utställningen; ”En volym är förutsättning för klangens karaktär, och, inte minst, en aktiv aktör, ett svar på din egen röst; inte eko, men duo. Det handlar om rum det handlar om vägar ut och in i rum, och inte minst handlar det om utställningsrummets betydelse för konsten. Det är en språklig attack som liknar musikalisk improvisation." - Thomas Millroth

Torbjörn Johansson är född 1959 och verksam i Stockholm där han gick ut Kungl. Konsthögskolan 1992. Han arbetar med att undersöka rummet genom måleri, ljus och video. De senaste åren har han ställt ut separat i Stockholm, Trondheim, Paris och Bangkok och även deltagit i Tokyo, New York, Rom och Berlin. Av hans dryga dussintal offentliga gestaltningar, kan man till våren se det senaste på Blåsuts nyanlagda torg. Han är en av initiativtagarna till ateljéhuset WIP:STHLM i Årstaberg som är ett samarbete mellan ett hundratal konstnärer. Torbjörn Johansson arbetar som projektledare på Stockholms konst 2007-2011.

För mer information, kontakta Fia Palmgren:
fia@fargfabriken.se
+46 (0)73 674 43 26

Pressbilder hittar du på http://press.fargfabriken.se/
Användarnamnet är: press
Lösenordet är: bilder

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy