Skip to main content

UrSinnen - ett experimentellt möte mellan konst och spädbarnsforskning

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 14:18 CEST

Konstutställningen urSinnen samlar 11 konstnärer till ett experimentellt möte mellan konst och spädbarnsforskning.

Välkommen till pressvisning

Torsdagen den 18 september, kl 13

Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen

Anmälan till: fia@fargfabriken.se

Bakgrund

Är det möjligt att göra en konstutställning för både spädbarn och vuxna? Och i så fall varför göra en konstutställning för spädbarn som ännu inte intellektuellt kan relatera till begreppet konst? Barn saknar konventioner för att tolka konst, så hur förhåller de sig till verken och miljön? Ibland kanske våra vuxna föreställningar står i vägen för vår egen konstupplevelse.  Kan barnets sinnlighet och kroppslighet öppna nya dörrar för oss, och skapa förutsättningar för en gemensam upplevelse?

Forskningen stöder uppfattningen att det lilla barnet har ett mycket stort utbyte av en konstupplevelse. Att möta konstnärliga uttryck i tidig ålder kan vidga våra normer och därmed förmågan att förstå vilka möjligheter som ligger utanför det vi redan vet. Ytterst handlar det alltså om vår förmåga till kreativitet och improvisation, det fundament på vilket all utveckling vilar.

Om utställningen

UrSinnen är en grupputställning på Färgfabriken i samarbete med Artikel 31 och med stöd av Allmänna Arvsfonden. Utställningen har formen av slingrande tentakler som fylls och utformas av 11 inbjudna konstnärer.

Utställningens konstnärer

De svenska konstnärerna Bigert & Bergström har samarbetat i snart 30 år och har producerat en lång rad projekt där människans relation till natur och teknik är central. Till utställningen samarbetar de med två elever från KTH som gör sitt examineringsarbete på en skulptur som till formen är en interaktiv och taktil tentakel som besökarna kan ligga och sitta på. Den styrs av beröring och dess vågform sätter tankar och känslor kring kommunikation i rörelse.

Candice Breitz är en sydafrikansk videokonstnär som bor och arbetar i Berlin. I utställningen visar hon de kanadensiska enäggstvillingarna Natalie and Jocey Tremblay sida vid sida i en stereoskopisk videoinstallation. En fascinerande bild av två människors sammanflätning växer fram i en berättelse om hur vår egen spegelbild och persona skapas i samspel och genom speglingar med den andre.

Simon Heijdens är en holländsk designer och konstnär som är bosatt och verksam i England. Han har blivit mycket uppmärksammad internationellt för sina kinetiska och interaktiva ljusskulpturer och projektioner. Hans verk i utställningen utgörs av en glasbehållare fylld med vätska i vilken en ljusstråle oförklarligt tecknar och fäller ut färg. Som om en bläckdroppe släppts i ett glas med vatten.

De svenska konstnärerna Lundahl och Seitl har rönt stor uppmärksamhet de senaste åren med deras vandringar genom olika institutioner där platsens själ förändrats genom olika berättelser. Besöket till utställningen inleds med just en sådan resa där konstnärerna skapat en installation i form av en lång korridor där besökarna får lägga sig ner på en plattform som sakta skjuts genom mörkret in i utställningen.  En resa genom tid och rum samt en födelse in i en upplevelse. Genom att lägga besökarna i horisontellt läge löser konstnärerna även upp en gräns för hur vi klassiskt förhåller oss till konstens rum. Här kan både spädbarn och vuxna människor möta konsten på ett likvärdigt plan då de sakta skjuts genom mörkret, och föds in i utställningen.

Lars Siltberg är en svensk konstnär som bland annat intresserar sig för kroppens utveckling i en teknologisk omvärld. Centralt i hans videoarbeten är mötet mellan drömmar om en ny värld och teknikens eller kroppens eventuella väg dit. I utställningen visar han ett videoverk som projicerar en ström av nya livsformer. En grön hudliknande massa rör sig, växer och vrids.

Goran Kajfes och David Österberg är två svenska musiker som via ett stort nätverk och musikalisk experimentanda arbetar med en mängd olika uttryck. De medverkar i utställningen med en batysfär, en klotformad metalltank besläktad med de ubåtar som bl.a. Jacques Cousteau använde sig av för att dyka ner i djuphavsgravarna, de få platser på jorden som fortfarande är outforskade.

I amerikanska konstnären Nina Katchadourians värld får bilder och fenomen nya betydelser då de kopplas ihop på oväntade sätt. Till urSinnen har Nina arbetat med ett nytt verk som hänger i utställningens nav, det centrala rum som lånat sin form av bläckfiskens tre hjärtan.

I svenska konstnären Ebba Matz installation får besökaren krypa in under en trattformad paviljong av rött segel och vitt fallskärmstyg som hänger ner genom konsthallens hela höjd. Besökaren fångas här i en taktil sugkopp och får där finna sig i att bli smakad och känd på, samt undersökt av konstverket självt.

Kevin Schmidt är bosatt och verksam i Vancouver, Kanada. Hans verk EDM-House är en videoprojektion som visar ett öde hus som byggts om till en programmerbar ljusinstallation. Huset blinkar och blixtrar i takt med ett klassiskt elektroniskt dansspår likt en hjärnforskares experiment med fluorescerande protein i mushjärnor som ger upphov till lysande tankar och idéer.

Livstrådar

Utställningen bjuder in äldre människor att medverka genom att virka en speciellt utformad bläckfisk. De kommer att arbeta dagligen med att producera bläckfiskar och under utställningens gång kommer det att växa fram en ö av dessa garnamfibier. Bläckfiskarna blir så en koppling mellan ålderns två ytterligheter. Ett utsträckt handarbete som ringlar sin tråd från livets sköra begynnelse till föreställningen om att vi till slut går i barndom och återvänder till gå.

Producent av utställningen är Anette Andersson, grundare av föreningen Artikel 31, som i enlighet med artikel 31 i FNs konvention om barnets rättigheter, vill öka barns möjligheter att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

För intervjuförfrågan och pressbilder kontakta Fia Palmgren fia@fargfabriken.se, 073- 674 43 26

Utställningen visas på Färgfabriken under perioden 20 sep-30 nov 2014.

www.fargfabriken.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.