Skip to main content

Arbetslöshet och elpris största hotet mot privatekonomin

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 16:29 CET

Fastighetsbyrån har undersökt vad svenska folket ser som största hotet mot deras privatekonomi under kommande vinter. Resultaten visar att man är mest rädd för att någon i familjen ska förlora jobbet. Ökande elpriser kommer på en andraplats. Man kan också se att män är mindre oroliga över sin ekonomi än kvinnor.

Sveriges ekonomi beskrivs i dagsläget som stark jämfört med många andra länder men orosmolnen i omvärlden är många. Fastighetsbyrån har undersökt vad svenska folket ser som största hotet mot privatekonomin under hösten/vintern 2010.

Undersökningen resultat visar att det största hotet är ”att jag/någon i familjen blir av med jobbet”. Därefter kommer ”Ökade elpriser” före ”Ökande räntekostnader på” en tredjeplats.

- Vid en första anblick är det kanske lite förvånande att elpriser oroar mer än räntekostnader. Dock är det en sund och realistisk bedömning att det finns mer risk för att elpriserna sticker iväg.  Svensken har alltså en tilltro till att ränteutvecklingen kommer att bli lugn och överblickbar, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.

Svaren på delad fjärdeplats tyder både på självinsikt och ett visst mått av hybris: 13 % av svenska folket svarar att det största hotet mot privatekonomin är ”min egen konsumtion”. Lika många anser att det ”inte finns något som kan hota min privatekonomi”.

Fler män (16 %) än kvinnor (9 %) ser inte att det finns något som kan hota deras privatekonomi. Det som är minst oroande för svenskarna är ”nedgång på aktie/fondmarknad”. Dock är det fler män (14 %) än kvinnor (9 %) som oroar sig för att värdepappren ska minska i värde.

Fördelning av svaren på frågan ”Vad känns som det största hotet mot din privatekonomi under hösten och vintern”:

Att jag/någon i familjen blir av med jobbet – 23 %
Ökande elpriser – 17 %
Ökande räntekostnader – 14 %
Min egen konsumtion – 13 %
Det finns inget som kan hota min privatekonomi – 13 %
Nedgång på aktie/fondmarknad – 11 %
Annat – 9 %

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån. Ett riksrepresentativt urval av 1001 personer i åldrarna 20-74 år svarade på frågorna via en webbenkät.

För mer information kontakta gärna:

Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 22, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

GENREBILDER OCH BILDER PÅ KONTAKTPERSONERNA FINNS PÅ:

http://www.fastighetsbyran.se/Pressrum/Bildarkiv/

Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1200 medarbetare fördelade på 240 kontor runt om i Sverige. Under 2009 förmedlade företaget cirka 34.000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 44 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera